Insinööriliitto IL ry:n ansiomitalien hakeminen

Vuoden 2022 palkitsemisissa noudatetaan hallituksen hyväksymää palkitsemisohjesääntöä ja pisteytystaulukkoa. Ohessa on myös mallitäytetty pisteytystaulukko ohjeistuksineen. Se kannattaa tulostaa ohjeeksi, ennen kun ryhtyy täyttämään hakemuksia. Liitteet ovat saatavilla myös EXT IL Jäsenjärjestöt Teamsissa, Yleinen-kanavalla.

Ohjesääntöön ja pisteytystaulukkoon kannattaa tutustua tarkkaan, sillä ansiomitaleja myöntäessään Insinööriliiton hallitus pitäytyy tiukasti ohjesäännön ja pisteytystaulukon määräyksissä.

Puutteellisia hakemuksia emme voi ottaa käsittelyyn. Hakemuksessa pitää näkyä, missä luottamustoimessa ja minä täysinä kalenterivuosina ko. henkilö on toiminut. Korostamme, että tieto järjestön ja yhdistyksen luottamustoimissa toimineista on parhaiten jäsenjärjestöissä ja -yhdistyksissä, ei Insinööriliiton toimistossa.

Insinööriliitto IL ry:n vuoden 2022 ansiomitalianomukset (täytetyt pisteytystaulukot) pyydetään toimittamaan keskusliiton toimistoon ohjesäännön mukaisesti viimeistään sunnuntaina 15.5.2022 klo 23.59.

Toivottavaa on, että pisteytystaulukko täytetään sähköisesti ja lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteella jarjestoasiat@ilry.fi Allekirjoitukseksi lomakkeeseen käy silloin pelkästään koneella kirjoitettu ehdotuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Postiosoite on Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki.

Liitteet


Valtiollisten kunniamerkkien hakeminen:

Palkitsemisohjesäännössä on kohta myös valtiollisista arvonimistä ja kunniamerkeistä.

Jäsenjärjestön on toimitettava esityksensä valtiollisten kunniamerkkien tai arvonimien hakemisesta 15.5.2022 mennessä osoitteella jarjestoasiat@ilry.fi tai postitse Insinööriliitto, Marja Riihimäki, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki.

Apua valtiollisen kunniamerkkihakemuksen tekemiseen saa liiton toimistolta, jarjestoasiat@ilry.fi

Tietoa valtiollisista kunniamerkeistä löytyy netistä esimerkiksi Ritarikuntien verkkosivuilta.