Lasketaan taso korkeammalle

Suomen vanhat hienot PISA-tulokset ovat kaukaista historiaa ja matematiikan oppimistulokset jatkavat laskuaan. Heikot tulokset heijastuvat herkästi teknisen alan opintoihin ja sitä kautta koko Suomen menestykseen, sillä Suomi on kautta aikain ollut erittäin vahvasti sidoksissa teknisiin innovaatioihin, jotka perustuvat tasokkaaseen tekniseen ja sitä kautta myös matematiikan osaamiseen.

 

Matematiikan heikentyneet oppimistulokset ovat hälyttäviä. Peruskoulun päättävän nuoren tulee osata lukea, kirjoittaa ja laskea.

 

Peruskoulun matematiikan opetusta tulee lisätä ja opetuksessa tulee kiinnittää huomiota perustaitojen kehittymiseen. Perusopetuksessa tulee pitää huoli, että sieltä poistuvilla on riittävä taitotaso seuraavia opintoasteita varten, ja osaamisvajeet täytyy korjata viimeistään seuraavan luokan aikana. Insinööriliitto on esittänyt päättäjille konkreettisia keinoja tulosten parantamiseksi.

 

Matematiikan ja tekniikan osaamisen tasoa pitää nostaa. Ei leikata tulevilta insinööreiltä siipiä. Lasketaan yhdessä taso korkeammalle.

#LasketaanTasoKorkeammalle

Insinööriliiton ratkaisuja matematiikan osaamiseroihin

Nyt alkavalla vaalikaudella tarvitaan (2023–2027) kunnianhimoisen LUMA-toimenpideohjelman, jonka avulla katkaistaan osaamistason laskeva trendi ja nostetaan matematiikan osaamisen uudelle tasolle.

Eri tutkimusten mukaan osaamiserojen kasvun taustalla on muun muassa yksipuoliset opetustavat, resurssien riittämättömyys ja opettajien osaaminen. Havainne resurssien riittämättömyydestä; matematiikan opetussuunnitelmaan on lisätty myös ohjelmoinnin kokonaisuus ilman, että tuntimääriä olisi kasvatettu.
Peruskoulu tarvitsee remonttia, jonka myötä matematiikan oppiminen saa riittävät resurssit kuten uudenlaista opetusmateriaalia ja -menetelmiä ja riittävästi opetustunteja. Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta ja koko yhteiskunnan tulee huomioida matemaattinen osaaminen aiempaa paremmin.

Insinööriliiton ratkaisuja:

  1. Lisätään peruskoulun matematiikan opetukseen tunteja
  2. Tarkastellaan itseohjautuvuuden ja opettajavetoisuuden suhdetta
  3. Lisätään tiede- ja matematiikkakerhot osaksi Suomen harrastamisen mallia
  4. Panostetaan erilaisten oppilaiden ohjaukseen
  5. Vahvistetaan varhaiskasvatukseen osallistumista
  6. Palautetaan matematiikka takaisin kaikkien kirjoittamaksi ylioppilaskirjoitusaineeksi
  7. Kytketään käsityön teknisten töiden toteutus entistä vahvemmin Luma-osaamiseen

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Anniina Sippola, anniina.sippola@ilry.fi

Peruskouluun tarvitaan lisää matematiikkaa

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo pitää välttämättömänä, että matematiikan opetusta lisätään peruskouluissa. Oppilaiden erot osaamisessa ovat kasvaneet niin suuriksi, ettei kaikilla ole edellytyksiä jatko-opintoihin tai työelämään.

Osaamisen parantamiselle on olemassa keinot

Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksan mukaan tarvitaan yhteiskunnallinen ohjelma tai vähintään selkeä listaus toimenpiteistä, joilla matemaattisen osaamisen tason lasku saadaan käännettyä nousuun. Oksan mukaan matemaattisen osaamisen parantamiselle löytyy keinoja, jos vain on tahtoa. Hän nostaa esiin matematiikan tuntimäärän lisäämisen perusopetuksessa, matematiikan pakollisuuden ylioppilaskirjoituksissa ja matematiikkaan painottuvien päiväkotien avaamisen.