Akavan ansiomerkkien hakeminen

Vuoden 2024 Akavan ansiomerkkien haku on käynnissä.

Täytetty ansiomerkkihakemus tulee lähettää 18.2. mennessä osoitteeseen jarjestoasiat@ilry.fi.

Ohjeet hakemuksen tekemiseen

Hakemuksessa on ilmoitettava:

 • Mitä Akavan ansiomerkkiä haetaan
  • pronssinen ansiomerkki
  • pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin
  • hopeinen ansiomerkki
  • hopeinen ansiomerkki kultaisin lehvin.
 • Voidaanko ansiomerkki myöntää alempana kuin on haettu, mikäli pisteet eivät riitä.
 • Mahdollisesti henkilön aiemmin saamat Akavan ansiomerkit ja myöntämisvuosi.
 • Ansiomerkinsaajan etu- ja sukunimi, matkapuhelinnumero, sähköposti, tutkinto- tai ammattinimike.
 • Mahdolliset lisäperustelut ansiomerkin myöntämiselle.
 • Insinööriliiton jäsenjärjestön tai -yhdistyksen ja yhteyshenkilön nimi.
 • Lisäksi täytetään pisteytyslomake.

Muuta huomioitavaa:

 • Pisteytyslomakkeesta merkitään kaikki ne luottamustehtävät, joiden perusteella merkkiä haetaan ja merkitään ao. luottamustehtävää koskevat tiedot (vuosiluvut ja vuosien määrä). Lomakkeessa pisteiden yhteenlasku täydentyy lomakkeelle automaattisesti.
 • Huomioithan, että Akavan jäsenjärjestö on Insinööriliitto. Lomakkeella Akavan jäsenjärjestön hallituksen tehtävät viittaavat Insinööriliiton hallituksen tehtäviin, ja Akavan jäsenjärjestön jäsenyhdistyksen luottamustehtävät Insinööriliiton jäsenjärjestöjen tehtäviin.
 • Ylempi ansiomerkki voidaan myöntää alemman sijaan suoraan, mikäli myöntämisperusteet täyttyvät. Merkki voidaan myöntää ehdotettua alempana, elleivät myöntämisperusteet täyty ehdotetun merkin osalta ja vain jos ehdotuksen tekijä on siihen etukäteen suostunut.
 • Mikäli ei ole varmaa mitä merkkejä henkilö on saanut aikaisemmin, voit tarkistaa asian Insinööriliiton toimistosta: jarjestoasiat@ilry.fi.

Akavan ansiomerkkien myöntämisperusteet

Akavan ansiomerkkejä myönnetään tunnustuksena akavalaisille, Akava-yhteisölle ja yhteiskunnalle tehdystä ansiokkaasta työstä ja Akavan päämääriä edistävästä toiminnasta. 

Ansiomerkkiehdotuksen tekeminen luottamustoimisille henkilöille 

Ansiomerkkiä voidaan hakea Akava-yhteisön luottamustoimessa toimivalle tai toimineelle henkilölle ja erityisin perustein muille henkilöille. Akava-yhteisöllä tarkoitetaan Akava ry:tä, Akavan jäsenjärjestöjä ja Akavan neuvottelujärjestöjä. 

Myönnettyjen ansiomerkkien luovuttaminen ja niistä tiedottaminen 

Pronssinen ansiomerkki ja pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin luovutetaan hakijan järjestämässä tilaisuudessa. Mikäli useampi taho hakee ansiomerkkiä samalle henkilölle, nämä sopivat merkin luovuttamisesta keskenään. 

Hopeinen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki kultaisin lehvin ja kultainen ansiomerkki luovutetaan ansiomerkkisäännön mukaisesti Akavan päättämällä tavalla. 

Akava tiedottaa myönnetyistä ansiomerkeistä pian myöntämispäätöksen jälkeen Insinööriliitolle, joka ilmoittaa ehdotuksia tehneille jäsenjärjestöilleen.