Akavan ansiomerkkien hakeminen

Akavan ansiomerkkejä myönnetään tunnustuksena akavalaisille, Akava-yhteisölle ja yhteiskunnalle tehdystä ansiokkaasta työstä ja Akavan päämääriä edistävästä toiminnasta.  

Ansiomerkkiehdotuksen tekeminen luottamustoimisille henkilöille 

Ansiomerkkiä voidaan hakea Akava-yhteisön luottamustoimessa toimivalle tai toimineelle henkilölle ja erityisin perustein muille henkilöille. Akava-yhteisöllä tarkoitetaan Akava ry:tä, Akavan jäsenjärjestöjä ja Akavan neuvottelujärjestöjä. 

Ohjeita lomakkeen täyttöön ja lähettämiseen 

Luethan ohjeet huolellisesti läpi ennen ehdotuksen tekemistä ja pisteytyslomakkeen täyttämistä ja lähettämistä. Insinööriliiton jäsenjärjestöt tai -yhdistykset lähettävät ansiomerkkiehdotuksensa Insinööriliittoon. Ehdotukset ja täytetyt pisteytyslomakkeet lähetetään sähköisesti Insinööriliittoon käsiteltäväksi osoitteella jarjestoasiat@ilry.fi viimeistään 12.2.2023 klo 23.59.  Insinööriliiton hallituksen käsittelyn jälkeen liiton toimistolla syötetään tiedot pisteytyslomakkeessa mainittuun Webropol-ohjelmaan.

Vapaamuotoisessa ehdotuksessa on mainittava
– Mitä Akavan ansiomerkkiä henkilölle ehdotetaan (pronssinen ansiomerkki, pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin, hopeinen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki kultaisin lehvin)
– Voidaanko ansiomerkki myöntää alempana kuin on haettu, mikäli pisteet eivät riitä
– Mahdollisesti henkilön aiemmin saamat Akavan ansiomerkit ja myöntämisvuosi
– Ansiomerkinsaajan etu- ja sukunimi, matkapuhelinnumero, sähköposti, tutkinto- tai ammattinimike
– Mahdolliset lisäperustelut ansiomerkin myöntämiselle
– Insinööriliiton jäsenjärjestön tai -yhdistyksen ja yhteyshenkilön nimi

Pisteytyslomakkeesta rastitetaan kaikki ne luottamustehtävät, joiden perusteella merkkiä haetaan ja merkitään ao. luottamustehtävää koskevat tiedot (vuosiluvut ja vuosien määrä). Hakulomakkeessa pisteiden yhteenlasku täydentyy lomakkeelle automaattisesti. 

Huomioittehan, että Akavan jäsenjärjestö on Insinööriliitto. Lomakkeella Akavan jäsenjärjestön hallituksen tehtävät viittaavat siis Insinööriliiton hallituksen tehtäviin, ja Akavan jäsenjärjestön jäsenyhdistyksen luottamustehtävät Insinööriliiton jäsenjärjestöjen tehtäviin. 

Pisteytyslomakkeessa Akavan jäsenjärjestö on lisätty. 

Muuta huomioitavaa lomakkeen täyttämisessä 

Ylempi ansiomerkki voidaan myöntää alemman sijaan suoraan, mikäli myöntämisperusteet täyttyvät. Merkki voidaan myöntää ehdotettua alempana, elleivät myöntämisperusteet täyty ehdotetun merkin osalta ja vain, jos ehdotuksen tekijä on siihen etukäteen suostunut. Mikäli ei ole varmaa, ettei henkilö, jolle ansiomerkkiä ehdotetaan, ole jo saanut kyseistä ansiomerkkiä, otetaan yhteyttä Insinööriliiton toimistoon sähköpostitse jarjestoasiat@ilry.fi

Myönnettyjen ansiomerkkien luovuttaminen ja niistä tiedottaminen 

Pronssinen ansiomerkki ja pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin luovutetaan hakijan järjestämässä tilaisuudessa. Mikäli useampi taho hakee ansiomerkkiä samalle henkilölle, nämä sopivat merkin luovuttamisesta keskenään. 

Hopeinen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki kultaisin lehvin ja kultainen ansiomerkki luovutetaan ansiomerkkisäännön mukaisesti Akavan päättämällä tavalla. 

Akava tiedottaa myönnetyistä ansiomerkeistä pian myöntämispäätöksen jälkeen Insinööriliitolle, joka ilmoittaa ehdotuksia tehneille jäsenjärjestöilleen. 

Liitteet