Akavan ansiomerkkien hakeminen

Akavan ansiomerkkejä myönnetään tunnustuksena akavalaisille, Akava-yhteisölle ja yhteiskunnalle tehdystä ansiokkaasta työstä ja Akavan päämääriä edistävästä toiminnasta. 

Luethan ohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä ja lähettämistä. 

Ansiomerkkiehdotuksen tekeminen luottamustoimisille henkilöille 

Ansiomerkkiä voidaan hakea Akava-yhteisön luottamustoimessa toimivalle tai toimineelle henkilölle ja erityisin perustein muille henkilöille. Akava-yhteisöllä tarkoitetaan Akava ry:tä, Akavan jäsenjärjestöjä ja Akavan neuvottelujärjestöjä. 

Ehdotuksen Akavan ansiomerkin myöntämiseksi voi tehdä 

  • Akavan jäsenjärjestö 
  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 
  • Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry 
  • AKY – Akavalaiset yrittäjät  
  • Akava ry 
  • Akavan opiskelijoiden valtuuskunta  

Ohjeita lomakkeen täyttöön ja lähettämiseen 

Insinööriliiton jäsenjärjestöt tai -yhdistykset lähettävät ansiomerkkiehdotuksensa Insinööriliittoon tämän kirjeen liitteenä olevalla Ansiomerkkiehdotus 2022 -lomakkeella. Täytetyt lomakkeet lähetetään sähköisesti Insinööriliittoon käsiteltäväksi osoitteella jarjestoasiat@ilry.fi viimeistään 6.2.2022 klo 23.59

Lomakkeeseen täydennetään yhteystiedot henkilöstä, jolle merkkiä ehdotetaan. 

Pisteytyslomakkeesta rastitetaan kaikki ne luottamustehtävät, joiden perusteella merkkiä haetaan ja merkitään ao. luottamustehtävää koskevat tiedot (vuosiluvut ja vuosien perusteella kertyvä pistemäärä). Hakulomakkeessa pisteiden yhteenlasku täydentyy lomakkeelle automaattisesti. 

Huomioittehan, että Akavan jäsenjärjestö on Insinööriliitto. Lomakkeella Akavan jäsenjärjestön hallituksen tehtävät viittaavat siis Insinööriliiton hallituksen tehtäviin, ja Akavan jäsenjärjestön jäsenyhdistyksen luottamustehtävät Insinööriliiton jäsenjärjestöjen tehtäviin. 

Lomakkeessa ehdotuksen tekijän tiedot -kohta on täytetty valmiiksi – sitä ei tarvitse muuttaa. Sen sijaan lomakkeen viimeiseen kohtaan (ehdotuksen alkuunpanijana yllä mainittu paikallisyhdistys tai vastaava, mikä?) täytetään jäsenjärjestösi tai yhdistyksesi nimi ja yhteyshenkilö. 

Muuta huomioitavaa lomakkeen täyttämisessä 

Ylempi ansiomerkki voidaan myöntää alemman sijaan suoraan, mikäli myöntämisperusteet täyttyvät. Merkki voidaan myöntää ehdotettua alempana, elleivät myöntämisperusteet täyty ehdotetun merkin osalta ja vain jos ehdotuksen tekijä on siihen etukäteen lomakkeeseen kirjatulla merkinnällä suostunut. Mikäli ei ole varmaa, ettei henkilö, jolle ansiomerkkiä ehdotetaan, ole jo saanut kyseistä ansiomerkkiä, otetaan yhteyttä Insinööriliiton toimistoon sähköpostitse jarjestoasiat@ilry.fi

Luethan ohjeistukset huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä ja lähettämistä. 

Myönnettyjen ansiomerkkien luovuttaminen ja niistä tiedottaminen 

Pronssinen ansiomerkki ja pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin luovutetaan hakijan järjestämässä tilaisuudessa. Mikäli useampi taho hakee ansiomerkkiä samalle henkilölle, nämä sopivat merkin luovuttamisesta keskenään. 

Hopeinen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki kultaisin lehvin ja kultainen ansiomerkki luovutetaan ansiomerkkisäännön mukaisesti Akavan päättämällä tavalla. 

Akava tiedottaa myönnetyistä ansiomerkeistä pian myöntämispäätöksen jälkeen Insinööriliitolle, joka ilmoittaa ehdotuksia tehneille jäsenjärjestöilleen. 

Liitteet