Akavan ansiomerkkien hakeminen

Akavan ansiomerkkejä myönnetään tunnustuksena akavalaisille, Akava-yhteisölle ja yhteiskunnalle tehdystä ansiokkaasta työstä ja Akavan päämääriä edistävästä toiminnasta.  Vuoden 2023 haku on päättynyt. Seuraavan kerran ansiomerkit ovat haettavissa vuoden 2024 alkupuolella.

Ansiomerkkiehdotuksen tekeminen luottamustoimisille henkilöille 

Ansiomerkkiä voidaan hakea Akava-yhteisön luottamustoimessa toimivalle tai toimineelle henkilölle ja erityisin perustein muille henkilöille. Akava-yhteisöllä tarkoitetaan Akava ry:tä, Akavan jäsenjärjestöjä ja Akavan neuvottelujärjestöjä. 

Myönnettyjen ansiomerkkien luovuttaminen ja niistä tiedottaminen 

Pronssinen ansiomerkki ja pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin luovutetaan hakijan järjestämässä tilaisuudessa. Mikäli useampi taho hakee ansiomerkkiä samalle henkilölle, nämä sopivat merkin luovuttamisesta keskenään. 

Hopeinen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki kultaisin lehvin ja kultainen ansiomerkki luovutetaan ansiomerkkisäännön mukaisesti Akavan päättämällä tavalla. 

Akava tiedottaa myönnetyistä ansiomerkeistä pian myöntämispäätöksen jälkeen Insinööriliitolle, joka ilmoittaa ehdotuksia tehneille jäsenjärjestöilleen. 

Liitteet