HED-opas

Henkilöstöedustajilla on monien tehtäviensä joukossa kaksi erittäin tärkeää tehtävää. He edustavat omaa henkilöstöryhmäänsä kaikissa työn tekemiseen liittyvissä asioissa kuten yhteistoimintaneuvotteluissa, paikallisessa sopimisessa, EWC–edustuksessa ja niin edelleen.

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä määrittelee henkilöstöedustajien toisen tärkeän tehtävän. Heidän tulee yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä.

Insinööriliitto on tehnyt henkilöstöedustajien avuksi HED-oppaan. Sen on tarkoitus olla päivittyvä materiaali, joka auttaa henkilöstöedustajia toimimaan heidän haastavissa tehtävissään.

HED-opas

Oppaan tekijät

Minna Anttonen työskentelee Insinööriliitossa työehtoasiantuntijana Työelämä ja lakipalvelut -tiimissä. Lisäksi hän toimii YTN tietoalan asiantuntijana ja tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen pääneuvottelijana.

Anu Kaniin työskenteli Insinööriliitossa työehtoasiantuntijana ja YTN:n metsäteollisuuden vastuullisena asiamiehenä sekä teknologiateollisuuden asiamiehenä.

Opas aihealueittain

Osa 1
Alkusanat – Tekijät – Esipuhe Yleistä henkilöstöedustuksesta
Henkilöstöedustus perustuu lakeihin

 • Luottamusvaltuutettu
 • Työsuojeluvaltuutettu
 • Yhteistoimintaedustaja
 • Hallintoedustaja, EWC-edustaja

Osa 2
Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu

 • Luottamusmiehen valinta ja tehtävät
 • Työnantajan järjestäytymisen merkitys
 • Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun tehtävien erot

Osa 3
Paikallinen sopiminen
Neuvottelujärjestys
Yhteistoimintaneuvottelut

Osa 4
Työsuojelu
Työsuojeluhenkilöt ja heidän tehtävänsä

 • Työsuojeluvaltuutettu
 • Työsuojeluasiamies
 • Työsuojelupäällikkö
 • Työsuojelun yhteistoiminta

Osa 5
Työelämän keskeistä sanastoa

Osa 6
Vuosiloma

 • Loman ansainta, ajankohta, kuluminen ja keskeyttäminen
 • Loma-ajan palkka, lomaraha ja lomakorvaus

Osa 7
Edustus Insinööriliiton työmarkkinatoimielimissä
KES-valtuuskunta, VES-valtuuskunta, TES-valtuuskunta
Malli 1 – Luottamusmiesvaalin vaalikokouksen esityslista
Malli 2 – Luottamusmiesvaalin pöytäkirja
Lähteet