Opiskelijajäsen ja työttömyyskassa

Jos olet päätoiminen opiskelija ja työskentelet opintojen ohella tai kesällä vähintään 18 tuntia viikossa, kannattaa liittyä työttömyyskassaan, jotta voit aloittaa työssäoloehdon kerryttämisen. Työssäoloehto on 26 viikkoa. Työssäoloehdon tarkastelujaksoa voidaan pidentää opiskelujen takia enintään seitsemään vuoteen. Ehdon voi kerryttää useammasta työjaksosta eri työnantajilla ja väliin saa jäädä myös alle 18-tuntisia viikkoja.

Voit liittyä työttömyyskassan jäseneksi, kun olet töissä opintojen aikana. Kassan jäsenyys kannattaa hoitaa kuntoon heti ensimmäisen palkallisen työsuhteen alkaessa. Jos valmistuttuasi jäät työttömäksi tai joudut lomautetuksi uudessa työpaikassasi, työttömyyskassan jäsenenä voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan, jos täytät työssäoloehdon tarkastelujakson sisällä. Tarkastelujakso voi alkaa aikaisintaan samasta päivästä, kun olet liittynyt työttömyyskassan jäseneksi. Lisätietoa saat KOKO-kassan sivuilta.

Ansiosidonnainen päiväraha on aina suurempi kuin peruspäiväraha. Suuntaa-antavan arvion voit laskea laskurin avulla.

Korkeasti koulutettujen kassa KOKO:n kassamaksu on 63 euroa vuonna 2024. Jos olet jo toisen työttömyyskassan jäsen, voit vaihtaa KOKO-kassaan.

Opiskelijajäseniltä kassan jäsenmaksu laskutetaan vuosimaksuna.

Päätoiminen opiskelija ei ole lähtökohtaisesti oikeutettu Kelan tai työttömyyskassan työttömyysetuksiin. Tietyin edellytyksin opiskelu voidaan kuitenkin tulkita sivutoimiseksi, jolloin työttömyysetuutta voidaan maksaa. Päätöksen tekee aina työ- ja elinkeinotoimisto tapauskohtaisesti.

Lisätietoja ansiosidonnaisen päivärahan edellytyksistä saat KOKO-kassan sivuilta.

Työttömänä työnhakijana voi saada ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Kelan peruspäiväraha on 37,21 euroa päivässä (1.1.2024 alkaen) ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Työmarkkinatuesta saa lisätietoa Kelan sivuilta. Ne vastavalmistuneet, jotka ovat liittyneet työttömyyskassaan ja ovat opiskeluaikana olleet työssäoloehdon vaatiman määrän mukaisesti töissä, voivat saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Kaavio palkan vaikutuksesta työttömyyskorvaukseen. Työttömyyskassan työttömäksi jäävän jäsenen päivärahaa ei lasketa viimeisen kuukausipalkan perusteella, vaan päivärahan perusteena käytetään niin sanottua vakiintunutta palkkaa työttömyyttä edeltäneeltä vähintään 26 kalenteriviikolta, jona jäsen on täyttänyt työssäoloehdon.

Esimerkki siitä, miten työssäoloehto täyttyy erilaisilla opintojen aikana tehtävillä osa-aikatöillä. Työssäoloehdon täyttävä määrä on 26 kalenteriviikkoa (18h/vk).
Työttömyyskassasta saatavan ansiosidonnaisen päivärahan määrä verrattuna Kelalta saadun työttömyysetuuden määrään, kun opintojen ohella tehtävän työn palkka olisi 2 400 €. Kyseessä on ansiosidonnaisen päivärahan määrä ennen veroja.

Laske päivärahan määrä KOKO-kassan laskurilla

Valmistumisen jälkeen esimerkiksi määräaikaisuus voi tehdä katkoksia työssäoloon. Noin viidesosa insinööreistä on työttömänä kahden vuoden sisällä valmistumisesta. Lähteet: Insinööriliiton Opiskelijakysely ja Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus.