Kassan vaihto

Kassaa voi vaihtaa vain palkkatyösuhteen aikana. Et voi vaihtaa työttömyyskassaa ollessasi esimerkiksi työttömänä, kokonaan lomautettuna, hoitovapaalla tai opintovapaalla, vaikka työsuhteesi olisikin voimassa.

Jos olet jo jonkin työttömyyskassan jäsen, voit siirtyä KOKO-kassan jäseneksi menettämättä jo kerryttämääsi jäsenyys- ja työssäoloehtoa. Korvauksen suuruuteen ei vaihdoksella ole merkitystä.

Uuteen kassaan on liityttävä kalenterikuukauden (1 kk) kuluessa edellisen kassan eropäivästä lukien, jotta jo kerrytetty jäsenyys- ja työssäoloehto säilyy.

Vaihdettaessa työttömyyskassaa lähetetään ensin jäsenhakemus uuteen kassaan ja ilmoitetaan eroamisesta edelliseen kassaan vasta sitten, kun on saatu varmistus uudesta jäsenyydestä. Jäsenmaksu tulee maksaa edelliseen kassaan eroamisajankohtaan saakka.

Edellisessä työttömyyskassassa kerryttämäsi työssäoloehto säilyy, jos jäsenyyskatkos työttömyyskassojen välillä on alle kuukauden. Jäsenyys kannattaa siirtää ilman katkosta, sillä katkosaika ei kerrytä työssäoloehtoa.

Kassanvaihtoa koskevissa asioissa voit tarvittaessa kääntyä liiton asiakaspalvelun puoleen.

Erovaltuutus

Voit valtuuttaa Insinööriliiton päättämään jäsenyytesi edellisessä liitossa ja/tai työttömyyskassassa erillisellä valtakirjalla. Valtakirja tulee lähettää täytettynä ja allekirjoitettuna asiakaspalveluun joko sähköpostitse asiakaspalvelu@ilry.fi tai vastauslähetyksenä osoitteella

Insinööriliitto IL ry
Tunnus 5005120
00003 VASTAUSLÄHETYS.

Vastauslähetystunnuksella postitettaessa kuoreen ei tarvitse laittaa postimerkkiä. Voit kirjata valtuutukseen edelliset jäsenyytesi päätettäväksi siitä päivästä alkaen, jona jäsenyytesi on alkanut Insinööriliitossa sekä mahdollisesti Korkeasti koulutettujen kassa KOKOssa.