Hallitus

Hallitus edustaa Insinööriliittoa ja valmistelee edustajakokouksen päätettäväksi kuuluvat asiat sekä toimeenpanee edustajakokouksen päätökset. Hallitus johtaa liiton toimintaa edustajakokouksen päätösten pohjalta sekä päättää toimivaltaansa kuuluvista ajankohtaisista asioista. Nykyisen hallituksen toimikausi kestää edustajakokouksen syyskokoukseen 2027 asti.

Hallituksen tehtävistä ja toimivallasta on määrätty Insinööriliiton säännöissä ja Hallinnon ohjesäännössä. Hallituksen jäsenen ja hallituksen jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen toimikausi on neljä vuotta.

Hallitus kokoontuu vuosittain 10 – 12 kertaa.

Hallituksen sihteerinä toimii johdon assistentti Teija Hyvärinen, teija.hyvarinen@ilry.fi.

Insinööriliiton puheenjohtaja

Edustajakokous valitsee Insinööriliiton jäsenistä puheenjohtajan, jonka toimikausi on neljä vuotta. Puheenjohtaja hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti ja toimii liiton hallituksen puheenjohtaja sekä vastaa työmarkkinatoiminnasta. Nykyinen puheenjohtaja on Samu Salo (v. 2016-).

Varapuheenjohtajat

Insinööriliitolla on sääntöjen mukaan kolme varapuheenjohtajaa, jotka valitaan edustajakokouksessa neljän vuoden toimikaudeksi. Varapuheenjohtajien toimenkuvat vahvistettiin seuraavaksi nelivuotiskaudeksi kevään 2023 edustajakokouksessa.

Nykyiset varapuheenjohtajat ovat:

  • Timo Härmälä, 1. varapuheenjohtaja (jäsenyys)
  • Jyrki Kopperi (edunvalvonta)
  • Kari Laitinen (yhteiskuntavaikuttaminen)

Hallituksen jäsenet

Samu Salo
hallituksen puheenjohtaja
0201 801 810
samu.salo@ilry.fi
Timo Härmälä
varapuheenjohtaja
040 513 5988
timo.harmala@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Hannu Toivola
Jyrki Kopperi
varapuheenjohtaja
040 833 0633
jyrki.kopperi@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Roger Sandström
Kari Laitinen
varapuheenjohtaja
050 556 8501
kari.laitinen@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Arto Sepponen
Jimi Kuisma
hallituksen jäsen
044 339 9580
jimi.kuisma@iol.fi
henkilökohtainen varajäsen: Helmi Rusanen
Lasse Laurikainen
hallituksen jäsen
040 502 5205
lasse.laurikainen@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Jussi Ohenoja
Kari Laurila
hallituksen jäsen
040 521 4289
kari.laurila@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Tiina-Maria Siipola
Jani Leinonen
hallituksen jäsen
040 7400 828
jani.leinonen@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Jani Pelkonen
Aki Pöyry
hallituksen jäsen
045 1173 331
aki.poyry@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Kalle Kaipainen
Henri Skog
hallituksen jäsen
044 531 6061
henri.skog@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Perttu Mukkala
Elina Varteva
hallituksen jäsen
040 3400 627
elina.varteva@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Oskari Hyttinen

Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet

Oskari Hyttinen
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Varteva)
oskari.hyttinen@helins.fi
Kalle Kaipainen
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Pöyry)
043 8271 041
kalle.kaipainen@vantaa.fi
Perttu Mukkala
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Skog)
044 378 7538
perttu.mukkala@tampereeninsinoorit.org
Jussi Ohenoja
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Laurikainen)
050 523 7119
juice@swagman.org
Jani Pelkonen
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Leinonen)
jani.k.pelkonen@gmail.com
Helmi Rusanen
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Kuisma)
044 206 1987
helmi.rusanen@iol.fi
Roger Sandström
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Kopperi)
040 7728 863
roger.sandstrom@tietoala.fi
Arto Sepponen
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Laitinen)
044 337 0230
arto@sepponen.fi
Tiina-Maria Siipola
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Laurila)
050 482 1330
tiina-maria.siipola@iki.fi
Hannu Toivola
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Härmälä)