Insinööriliitto

Insinööriliittoon kuuluu insinöörien lisäksi myös muita tekniikan alan asiantuntijoita, kuten tietoalan osaajia, pelialan tekijöitä, rautatiealan toimihenkilöitä, valtion maanmittausalan ammattilaisia ja kunnallisia pelastusalan toimihenkilöitä sekä tietenkin insinööriopiskelijoita. Insinööriliitossa on 75 000 jäsentä.

Akavalainen liitto

Insinööriliitto kuuluu Akavaan, joka on korkeakoulutettujen palkansaajien keskusjärjestö. Yhteiseen keskusjärjestöön kuuluu 38 jäsenliiton kautta yli puoli miljoonaa jäsentä. Insinööriliitto on Akavan kolmanneksi suurin jäsenjärjestö.

Jäsenjärjestöt ja jäsenet

Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestön kautta. Liittyessään jokainen voi valita itselleen sopivimman jäsenjärjestön 30 alueellisesta järjestöstä tai kahdeksasta valtakunnallisesta järjestöstä. Valtakunnallisissa jäsenjärjestöissä yhdistävä tekijä on ala, jolla sen jäsenet työskentelevät. Tutustu jäsenjärjestöihin.

Edunvalvonta

Insinööriliitto ajaa ja valvoo jäsentensä etua monella alueella. Jäsenille tunnetuin osa on työmarkkinatoiminta. Sen lisäksi liitto kehittää työelämää ja työhyvinvointia muun muassa vaikuttamalla niitä koskevaan lainsäädäntöön. Myös maan elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen on liiton ydinalueita. Lue liiton edunvalvonnasta.

Mukana neuvotteluissa

Insinööriliitto neuvottelee työehtosopimuksista jäsenjärjestöjensä kautta, mutta osana akavalaisia neuvottelujärjestöjä, jotka ovat yksityisen sektorin Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja julkisen sektorin Julkisalan koulutettujen JUKO.

YTN asiantuntijoina toimivat YTN:n jäsenliittojen työntekijät. Kun esimerkiksi teknologiateollisuudelle neuvotellaan työehtosopimusta, mukana on Insinööriliiton neuvottelija.

Juko neuvottelee kuntien, valtion, yliopistojen ja kirkon työehtosopimuksista. Insinööriliitolle tärkeitä ovat Valtion neuvottelukunta ja Kunnan neuvottelukunta.

Sopimusalat ja henkilöstön edustajat

Insinööriliiton jäsenistä noin 90 % työskentelee yksityisellä sektorilla. Suurimmat sopimusalat ovatkin teknologiateollisuus, suunnitteluala, tietotekniikan ala.

Jäsenten työpaikoilla on yhteensä yli 1 200 henkilöstöedustajaa; luottamushenkilöitä, työsuojeluvaltuutettuja ja hallintoedustajia. Lue lisää henkilöstöedustajista.