Päätöksenteko

Insinööriliiton jäsenenä voit vaikuttaa liiton toimintaan oman jäsenjärjestösi kautta.

Jäsenjärjestösi valitsee vuosittain edustajansa Insinööriliiton edustajakokoukseen, joka käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. Insinööriliitto toimii ja vaikuttaa edustajakokouksessa tehtyjen päätösten ja linjausten mukaan.

Edustajakokous kokoontuu Insinööriliiton sääntöjen mukaan keväällä ja syksyllä. Kokouksessa päätöksiä tekevät edustajakokousedustajat valitaan jokaisessa valtakunnallisessa ja alueellisessa jäsenjärjestössä. Jäsenjärjestöjen säännöt määrittävät, miten ne valitsevat edustajansa kokoukseen. Vuonna 2024 alkavalla kaksivuotisella edustajakokouskaudella edustajakokousedustajia on 75. Edustajakokous valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaksi edustajakokouksen puheenjohtajaa. Tällä hetkellä edustajakokouksen puheenjohtajina toimivat Panu Pankakari (Savonlinnan Insinöörit ry) ja Laura Saarinen (Tampereen Insinöörit ry) vuoden 2026 kevään edustajakokoukseen asti.

Pääosa edustajakokouksissa vuosittain käsiteltävistä asioista määritellään Insinööriliiton säännöissä. Edustajakokous päättää esimerkiksi liittomaksun suuruudesta, keskusjärjestöjäsenyydestä, toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi edustajakokouksessa kuullaan selvityksiä liiton ajankohtaista toimintaa koskevista asioista, muun muassa työmarkkinaedunvalvontaa tai jäsenjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä, ja tehdään niitä koskevia päätöksiä.

Liiton henkilöjäsenet voivat tehdä aloitteita edustajakokouksen käsiteltäväksi oman jäsenjärjestönsä kautta.

Edustajakokous valitsee liitolle puheenjohtajan ja hallituksen neljän vuoden välein. Edustajakokous voi myös nimetä valiokuntia tai työryhmiä valmistelemaan päätöksentekoa.