Tietoalan jäsenmaksun maksaminen

Tietoalan jäsenmaksu on prosenttiperusteinen jäsenmaksu.

Tietoalan jäsenten jäsenmaksut erääntyvät jäsenyyskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivästä alkaen johtuen jäsenmaksun prosenttiperustaisuudesta. Eläkeläis- ja opiskelijajäseniltä jäsenmaksu laskutetaan kertasuorituksena.

Jäsenmaksu 2024 on 1,2% bruttotulosta, ei kuitenkaan loma-/lomaltapaluurahasta – Jäsenmaksu lasketaan kokonaispalkasta (rahapalkka + mahd. luontoisedut)

Vuonna 2024 Jäsenen tulee aina maksaa vähintään 35,00 euroa kuukaudessa (ellei ole myönnetty alennettua jäsenmaksua), enimmäismaksu taas on 38 euroa kuukaudessa, mikäli et ole KOKO-kassan jäsen Insinööriliiton kautta voit vähentää 5,25 euroa kuukausisummasta.

Eläkeläisjäsenmaksu on 120 euroa täydestä eläkeläisvuodesta alkaen.

Prosenttiperustaisuuden vuoksi Tietoalalle on vuosittaisten viitenumeroiden lisäksi myös kuukausikohtaiset viitenumerot.

Käytäthän aina jäsenmaksua maksaessasi laskulla mainittua viitenumeroa, jotta maksusuorituksesi kohdistuvat oikein

Paperinen jäsenmaksulasku on jäsenmaksun oletusmaksutapa. Jäsenmaksulaskussa on oletuksena enimmäisjäsenmaksu.

Jäsenmaksulasku toimitetaan vuosittain joulu-tammikuussa tai liittymisen yhteydessä postitse.

Laskun voi maksaa kertasuorituksena tai kuukausittain. Eläkeläis- ja opiskelijajäseniltä jäsenmaksu laskutetaan kertasuorituksena.

E-lasku

Jäsenmaksusta voi myös tilata e-laskun verkkopankissa. Tilaustunnisteena käytetään jäsenmaksulaskun viitenumeroa.

Tilauksen jälkeen e-lasku toimitetaan verkkopankkiin kuukausittain seuraavasta mahdollisesta kuukaudesta alkaen. Jos haluat maksaa jäsenmaksun e-laskulla kertasuorituksena, tarkista jäsenmaksusi määrä alkuvuodesta lähetetystä laskusta/laskelmasta ja muuta e-laskun summa vastaamaan loppuvuoden avoinna olevaa jäsenmaksua.

Tietoalan jäsenille e-laskussa on oletuksena enimmäisjäsenmaksu. Tarvittaessa summan voi muuttaa oman prosenttiperusteisen jäsenmaksun mukaiseksi, maksun pitää kuitenkin olla vähintään vähimmäismaksun mukainen.