Neuvottelutilanne

Sopimuksia päätyi, neuvottelut jatkuvat

YTN:n neljä työehtosopimusta päättyi 30. marraskuuta ja aloilla siirryttiin sopimuksettomaan tilaan. Teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan ja tietoalan sopimusaloilla neuvotteluja on käyty marraskuuta tiiviisti Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa. Viimemainitulla sopimusalalla neuvotteluosapuolena on myös Tietoala ry.

Myös ICT:n sopimus päättyi marraskuun lopussa. Alan uudesta työehtosopimuksesta YTN neuvottelee Paltan kanssa.

Neuvotteluja uusista työehtosopimuksista on käyty marraskuussa alasta riippuen 1-2 neuvottelun viikkovauhdilla. Neuvotteluja jatketaan joulukuussa sopimusten päättymisestä huolimatta.

YTN irtisanoi voimassaolevat työehtosopimukset 14.10.2022, kun elokuusta saakka käydyissä neuvotteluissa ei päästy sopuun optiovuoden eli vuoden 2023 palkankorotuksista. Myös kemian työehtosopimus on irtisanottu.

Teknon kolme sopimusta ja ICT:n sopimus päättyivät 30.11.2022. Kemian sopimus on voimassa 31.1.2023 saakka.