Neuvottelutilanne

ICT-alan lakkoavustus kannattaa hakea pian

Päivitetty 17.6. klo 11.50

ICT-alan lakkoon osallistuneet jäsenet voivat hakea liitolta lakkoavustusta. Avustus on hyvä hakea pikaisesti, sillä ennen 22.6. saapuneet hakemukset ehditään käsittelemään ennen lomakautta. Sen jälkeen tulevat hakemukset käsitellään vasta elokuussa.

Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu

Päivitetty 12.5. klo 15.40

JUKO tarkentaa tietoja kunta-alan toistaiseksi voimassa olevasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Jatkamme maanantaina 18. huhtikuuta ilmoitettua koko kuntasektoria koskevaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

JUKO ilmoittaa luottamusmiehille ja liitoille, kun ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan lisä- tai ylityöhön eikä vaihtamaan työvuoroa.

Kunta-alan ratkaisu ei syntynyt vieläkään

Päivitetty 11.5. klo 12.20

Kunta-alan kiistaan uudesta virka- ja työehtosopimuksesta ei saatu ratkaisua. Kaikki neuvotteluosapuolet eivät hyväksyneet sovittelulautakunnan sovintoehdotusta määräaikaan mennessä.

Sovintoesitys kaatui sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n vastustukseen. Muut sopimusosapuolet olivat valmiit hyväksymään sovintoesityksen.

Kunta-alan työriitaan sovintoesitys

Päivitetty 10.5. klo 13.10

Sovittelulautakunta on antanut sovintoehdotuksen kunta-alalle. Osapuolten on määrä antaa vastauksensa huomenna keskiviikkoon kello 12 mennessä.

Sovittelulautakunta esittää kunta-alalle 3-vuotista sopimuskautta ja 5-vuotista palkkaohjelmaa. Kesäkuussa palkkoja korotettaisiin kahdella prosentilla ja lokakuussa puolella prosentilla. Lisäksi pienempiin palkkoihin tulisi lisäkorotus.

Palkkaohjelman keskimääräistä palkkatasoa korottava vaikutus on viiden vuoden aikana yhteensä 5,1 prosenttia yleisen korotustason päälle.

Kunta-alan lakko päättyi eilen maanantaina.

Lisätietoja JUKOn tiedotteesta.

Ict-alalle uusi lakkovaroitus

Päivitetty: 9.5.2022 klo 13.45

Pro hylkäsi 6.5. annetun sovintoehdotuksen ict-alan työriitaan. Pro on antanut alalle uuden lakkovaroituksen.

Uusi kahden viikon lakko alkoi maanantaina 9.5. kello 6.00, ja jos sovittelussa ei saada tuloksia, kolmas kahden viikon lakko toteutetaan ajalla 23.5. kello 6.00–5.6. kello 23.59.

Alan ylemmät toimihenkilöt pysyvät lakon aikana omissa töissään eivätkä tee lakonalaisia tehtäviä.

Insinööriliiton jäsenet, jotka noudattavat toimihenkilöiden työehtosopimusta, ovat lakon piirissä. Osallistumisestaan toisen liiton julistamaan lakkoon jäsen päättää itse. Osallistuessaan lakkoon lakkopäiviltä jäsenelle maksetaan lakkokorvausta 100 euroa päivältä.

Lakkoavustusta haetaan lakon päättymisen jälkeen Insinööriliiton lakkoavustuslomakkeella, joka palautetaan sähköpostitse asiakaspalveluun osoitteeseen asiakaspalvelu@ilry.fi. 25.4. alkaneen ja 8.5. päättyneen työtaistelun lakkoavustukset ovat haettavissa. Lakkoavustukset saadaan maksuun n. 3-4 viikon kuluessa niiden hakemisesta.

Lakko koskee kaikkia teleoperaattoreita, verkonrakennusyhtiöitä ja niiden alihankkijayrityksiä, joissa noudatetaan Pron ja Paltan välistä työehtosopimusta. Sopimuksen piirissä on noin 12 000 toimihenkilöä ja asiantuntijaa.

Kunta-alan lakon rajaukset muuttuvat

Päivitetty: 20.4.2022 klo 12.10

Jos toukokuun 3.-9.5. lakot toteutuvat, voi olla samanaikaisesti kaksi lakkoa eri rajauksilla.

Lakkorajaukset 3.5.-9.5. ilmoitettuun lakkoon on lueteltu tässä dokumentissa. 19.4. suunnitellun mutta 3.5. alkavaksi siirretyn lakon rajauksista on tietoa tässä dokumentissa.

Pääkaupunkiseudun kunta-alan lakko siirtyy

Päivitetty: 14.4.2022 klo 12.19

Työministeri Tuula Haatainen on siirtänyt pääkaupunkiseudun kunta-alan lakkoa kahdella viikolla valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan ehdotuksesta. Helsingin,Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkeja koskevan lakon uusi ajankohta on 3.–9. toukokuuta.

Pääkaupunkiseudun lisäksi samaan aikaan lakossa ovat Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupunkien työntekijät, ellei työehtosopimuskiistaan löydy ratkaisua ennen sitä. JUKO kertoi uudesta lakkovaroituksesta tänään.

JUKO kertoo lisätietoja lakosta tässä dokumentissa.

Kunta-alalle toistaiseksi voimassa oleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Päivitetty: 12.04.2022 klo 12.45

JUKO on julistanut koko kunta-alaa koskevan toistaiseksi voimassa olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tavoitteena on vauhdittaa kuntasektorin jumiutuneita virka- ja työehtoneuvotteluja.

Kielto alkaa maanantaina 18. huhtikuuta ja on voimassa toistaiseksi. Kielto koskee JUKOn osalta seuraavia sopimusaloja:
kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS ja sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.

Kunta-alan lakko jatkuu tällä viikolla

Päivitetty: 12.4. klo 09.15

Insinööriliiton jäseniä kunta-alan neuvotteluissa edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ei hyväksynyt valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoesitystä kunta-alan työriidan ratkaisuksi.

Tästä johtuen kunta-alalla on ollut kahden päivän lakko neljässä kaupungissa. Lakot jatkuvat tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona Kuopiossa ja Tampereella (12.-13.4.)

Toimien ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Lakko on laillinen toimenpide. Insinööriliitto on tehnyt päätöksen lakkoon osallistumisesta. Liitto kantaa vastuun lakosta, joten jäsenelle ei tule seuraamuksia siihen osallistumisesta.

Sinulla on oikeus osallistua lakkoon.  Työnantaja ei saa kohdistaa lakkoon osallistuviin painostusta eikä kysyä, onko työntekijä osallistumassa lakkoon tai kuuluuko hän ammattijärjestöön. Tämä tulkitaan lakon murtamiseksi.

Lakko-oikeuden rajoittaminen on vakava asia ja järjestymisvapauden loukkaaminen on rikoslain mukaan rangaistava teko. Mikäli työnantajasi pyrkii rajoittamaan lakko-oikeuksiasi, ota yhteyttä Insinööriliittoon.

Kaikenlainen lakon alainen työ on kiellettyä.  Jos jäsen tekee lakon alaista työtä, hän toimii työtovereitaan vastaan työnantajan eduksi.

Kunta-alan painostustoimien vaikutus Insinööriliiton jäsenistöön

JUKO, JHL ja Jyty ovat lakkovaroituksilla ilmoittaneet työtaistelutoimien aloittamisesta siinä tapauksessa, että työ- ja virkaehtosopimusratkaisuun Kunta- ja hyvinvointityönantajien kanssa ei päästä. Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisen hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Mikäli viranhaltijoiden osalta lakko(j)a siirretään, siitä ilmoitetaan Insinööriliiton sivuilla erikseen. Mikäli lakot toteutuvat, Insinööriliitto järjestää omille lakkoon osallistuville jäsenilleen tilaisuuden kullakin paikkakunnalla.

Julkisen sektorin neuvottelutilanteen viestinnän sisällöstä vastaa JUKO. Tietoa neuvottelutilanteesta voi tarvittaessa hakea myös JUKOn sivuilta.

Lakkovaroituksella ilmoitetut työtaistelutoimen paikkakunnittain:

Lakko Jyväskylän ja Rovaniemen kaupungit ke-to 6.-7.4.2022

  • KVTES, LS, OVTES, SOTE ja TS sopimukset

Lakko Oulun ja Turun kaupungit ke-to 6.-7.4.2022

  • KVTES, LS, OVTES, SOTE ja TS sopimukset

Lakko Kuopion ja Tampereen kaupungit ti-ke 12.-13.4.2022

  • KVTES, LS, OVTES, SOTE ja TS sopimukset

Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen: 19.–25. huhtikuuta

On syytä huomata, että toisin kuin JHL ja JYTY, JUKO ei ole julistanut AVAINTA-TESin piirissä olevia työtehtäviä lakkoon.

Miten toimit ennen painostustoimia:

  • Kirjaudu Insinööriliiton jäsensivuille, tarkasta ja tarvittaessa päivitä omat yhteystietosi (myös 2. sähköposti ja puhelinnumero painostustoimien aikaista viestintää varten).
  • Tarkasta ja tarvittaessa päivitä työnantajatietosi, jotta saamme mahdolliset lakkoavustukset nopeammin käsittelyyn.

Miten toimit painostustoimien aikana:

  • Jos työsi on lakonalaista työtä, mene lakkoon.
  • Jos työsi ei ole lakonalaista työtä, älä kuitenkaan tee niitä työtehtäviä, jotka ovat lakonalaista työtä.
  • Osallistu oman paikkakuntasi Insinööriliiton lakossa oleville jäsenille tarkoitettuun lakkotilaisuuteen (joko läsnä tai etänä, tarkemmat tiedot tilaisuudesta saat erillisessä kutsuviestissä)

Miten toimit painostustoimien jälkeen:

Lakkoavustusta haetaan lakon päättymisen jälkeen Insinööriliiton lakkoavustuslomakkeella. Lomakkeen voi palauttaa sähköpostitse asiakaspalveluun osoitteeseen asiakaspalvelu@ilry.fi.

Lakkoavustus on 100 €/lakkopäivä. Lakkoavustukset saadaan maksuun n. 3-4 viikon kuluessa niiden hakemisesta.

Alla olevat tekstit ovat lainauksia JUKOn kuntasektorin tiedotteista:

JUKO:n, JHL:n ja Jytyn tähän mennessä jättämien lakkovaroitusten piirissä on noin 40 000 – 50 000 kunta-alan palkansaajaa. Työtaistelutoimilla järjestöt pyrkivät vauhdittamaan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja neuvottelutulokseen pääsemiseksi. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ryhtyi sovittelemaan sopimuskiistaa heti ensimmäisen lakkovaroituksen jälkeen heti maanantaina 7. maaliskuuta.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.