Neuvottelutilanne

Ict-alalle uusi työehtosopimus 11. tammikuuta alkaen

Muun muassa teleoperaattoreilla, puhelinyhtiöissä sekä verkonrakennus- ja ylläpitoyrityksissä työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä koskeva ict-alan uusi työehtosopimus tuli voimaan 11.1.2022, ja se on voimassa 30.11.2023 saakka.

Tänä vuonna palkankorotuksista sovitaan paikallisesti tai palkkoja korotetaan 1,8 prosenttia, josta puolet on yleiskorotusta ja puolet työnantajan kohdentamaa erää. Korotukset tulevat voimaan maaliskuusta lähtien.

Sopimus on irtisanottavissa päättymään marraskuussa, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen ensi vuoden palkankorotuksista lokakuun loppuun mennessä.

Ohjeita Pron työtaistelutoimiin

Ammattiliitto Prolla on toimihenkilöitä koskevia työtaistelutoimia teknologiateollisuudessa määrätyissä yrityksissä. Lakko alkaa 14.1.2022. Tarkempia ohjeita Ajankohtaista-palstalla.

Teknologiateollisuuden sopimusaloille saatiin työehtosopimukset

Teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietotekniikan palvelualan sopimusalan ylemmille toimihenkilöille saatiin työehtosopimus 2.1.2022. Tietotekniikan palvelualan sopimuksessa sopimusosapuolena on YTN:n lisäksi Insinööriliiton jäsenjärjestö Tietoala ry. Lisää työmarkkinakierroksen päänavauksesta liiton ajankohtaispalstalla.

Ohjeita UPM:n työtaistelutoimiin

Ammattiliito Pro, Paperiliitto ja Sähköliitto ovat päättäneet järjestää lakon kaikissa UPM:n tehtaissa. Lakko alkaa 1.1.2022 klo 6 ja päättyy 22.1. Tarkat ohjeet UPM-läisille on Insinööriliiton Ajankohtaista-palstan tekstissä.

Neuvottelut jatkuvat

Ylemmät Toimihenkilöt YTN neuvottelee työehtosopimuksista useilla aloilla teknologiateollisuuden sopimusratkaisujen jälkeen.

Eri alojen neuvottelutilanteesta lisää YTN:n nettisivuilla.