Kehityskeskusteluun valmistautuminen

Onnistunut kehityskeskustelu on työnantajan ja työntekijän välinen vuoropuhelu, jossa katse on suunnattu tulevaisuuteen. Työntekijällä pitää olla selkeä käsitys häneen kohdistuvista odotuksista, vastuista ja velvollisuuksista, jotta hän voi toteuttaa asiantuntijaorganisaatiossa usein vaadittavaa itseohjautuvuutta. Tähän toimii oivana apuna sparraava, tukeva ja kannustava keskustelu.

Kehityskeskusteluun valmistautuminen työntekijänä

Kehityskeskustelusta saat eniten irti, kun saavut itsekin paikalle hyvin valmistautuneena. Valmistautuminen vie aikaa, mutta kannattaa, koska se lisää mahdollisuuksia työn mielekkääseen kehittymiseen. Poimi alta uravalmentajien vinkit onnistuneeseen lopputulokseen:

  1. Tunne oma osaamisesi ja aikaansaannoksesi. Arjessa ei usein ole aikaa pysähtyä miettimään miten työtä tekee ja miten työssä kehittyy ja menestyy. Kehityskeskustelun alla tälle kannattaa varata kuitenkin aikaa. Apuna tässä voit käyttää Osaamisen tunnistamisen koulutuksia sekä webinaaritallennetta.
  2. Päätä mitä tavoittelet ja hahmottele askelmerkit tavoitteeseen pääsemiseksi. Kun tiedät mitä osaat ja missä olet nyt ja olet asettanut itsellesi toiveen mihin haluat olla matkalla, sinun on helpompi tuoda keskustelussa esiin niitä asioita, joissa haluaisit kehittyä ja joiden avulla saisit haastetta ja mielekkyyttä arkeesi. Muista hakea perustelut aina organisaatiosi ja tiimisi strategisista tavoitteista.
  3. Tee suunnitelma itsellesi näkyväksi. Kirjaa ylös ajatuksiasi ja ota muistiinpanosi mukaan myös kehityskeskusteluun. Tarkista kehityskeskustelun lopussa, että olet saanut nostettua esiin niitä asioita, joita olit etukäteen listannut. Tällöin saat keskustelusta kaiken hyödyn irti.
  4. Tunnista realiteetit. Selvitä etukäteen mikä on mahdollisuuksien valossa todennäköisesti saavutettavaa. Oman toimenkuvasi kehittäminen onnistuu helpoiten, kun huomioit taloudelliset seikat, strategiset tavoitteet ja käytettävissä olevat henkilöstöresurssit.

Kehityskeskusteluun valmistautuminen työnantajan edustajana

  1. Selvitä, mitkä ovat oman työyhteisösi kehityskeskustelukäytännöt, joita sinun toivotaan noudattavan
  2. Näe kehityskeskustelun arvo työn tekemisen kehittämisessä. Älä suhtaudu keskusteluun pakollisena hallinnollisena pahana. Mieti myös aina etukäteen jokaisen keskustelun kohdalla, mikä on tärkein näkökulma juuri tämän keskusteluun osallistuvan työntekijän kannalta. Ihmisillä on erilaisia elämän- ja uratilanteita ja vaihtelevia tarpeita kehittyä, jolloin myös keskustelussa pitää varautua käsittelemään jokaisen tilannetta erikseen. Kohtaa keskustelussa aina ihminen ihmisenä, älä taloudellisena resurssina.
  3. Hae tiimiläistesi tulevaisuuden tavoitteet omasta kehityskeskustelustasi ja strategisista tavoitteista.
  4. Pidä huolta, että kehityskeskustelussa sovitut asiat myös lähtevät oikeasti toteutumaan. Näytä itse esimerkkiä, että kehityskeskustelu ei ole pelkkä hallinnollinen muodollisuus, vaan mahdollisuus kehittää toimintaa.