Osaamisen tunnistaminen

Osaamista kertyy monesta paikasta. Työnhaussa muistaa usein kertoa koulutuksen ja työkokemuksen kerryttämästä osaamisesta, mutta varsinkin uran alkuvaiheessa hyödyllistä osaamista on voinut kertyä myös esimerkiksi harrastuksista, vapaaehtoistöistä tai luottamustoimista.

Osaamisen tunnistamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä. Mieti näiden avulla sekä työhistoriaasi sekä opintoja tai kursseja.

Oppimasi asiat muodostavat keskeisen osan osaamisestasi. Voit miettiä oppimaasi kahden eri näkökulman kautta:

  • Mitä opit työtehtävän aikana?
  • Miten voit hyödyntää oppimaasi?

Tunnistamalla vahvuuksia pääset kiinni sellaiseen osaamiseen, joka voi olla helposti siirrettävissä myös muihin tehtäviin. Vahvuuksien kautta on myös helppo oppia puhumaan omasta osaamisesta sekä itselle luontevasta tavasta työskennellä.

  • Mitä vahvuuksiasi sait käyttää työtehtävässä?
  • Mitkä työtehtävistä tuntuivat sinulle helpolta?

 

Avaamalla vastuitasi tulet kuvanneeksi roolejasi työyhteisössä, mieti myös näitä virallisen organisaatiorakenteen ulkopuolelta tai millaiseksi miellät oman roolisi esimerkiksi tiimissä tai ryhmässä. Vastuista kertomalla tuot myös konkretiaa osaamisesi kuvaamiseen.

  • Mistä kaikesta vastasit?
  • Mikä olisi roolisi työyhteisössä/tiimissä?

Kuvaillessasi onnistumisiasi tulet kertoneeksi huomaamatta osaamisestasi, työskentelytavastasi sekä asenteestasi työntekemiseen. Onnistumistarinat ovat voineet kertyä myös muualta kuin palkkatöistä tai opinnoista, joten mieti tätä monesta näkökulmasta.

  • Miten olet menestynyt töissäsi?
  • Mistä sinua kehutaan?
  • Oletko ollut mukana uudistamassa tai kehittämässä toimintaa?