Sponsorointi

Insinööriliitto tekee yhteistyötä suomalaisten urheilujoukkueiden, oppilaitosten, tapahtumien, museoiden, näyttelyiden – ja nyt myös elokuvan kanssa.

Yhteistyökumppaneiksi on valikoitunut toimijoita, jotka jakavat yhteiset arvot Insinööriliiton kanssa.

Insinööriliitto haluaa tukea toimintaa, joka siivittää suomalaisia urheilujoukkueita mestaruuteen, kannustaa nuoria liikkumaan ja innostaa koululaisia robotiikan pariin. Se tukee myös näyttelytoimintaa, joka tekee tekniikan alaa tutuksi ihan kaikille suomalaisille.

Yhteistyökumppaneiksi on valikoitunut lajeja, joissa teknologia on vahvasti mukana. Kumppanuudet ovat pääasiassa lajiliittotasolla, mutta yhteistyökumppaneita on myös tyttö- ja naisjoukkueseuroja. Lajiliittojen ja seurojen tukemisen lisäksi, Insinööriliitto tekee myös perustellusti vaikuttamisyhteistyötä.

Usein Insinööriliitto näkyy yhteistyökumppaneiden tapahtumissa. Kilpailut ja tilaisuudet ovat oivallinen paikka tavata tulevia insinöörejä – ja ehkä myös tulevia insinööriliittolaisia.