Tutkimusjulkaisut

Ajankohtainen työttömyysraportti

Liiton tutkimustiimi seuraa kuukausittain insinöörien työttömyystilannetta ja koostaa tilanteesta työttömyysraportin.

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus

Vastavalmistuneille insinööreille suunnattu kysely valmistumisen jälkeisestä työhön sijoittumisesta, työpaikan saannista, sen laadusta ja palkkatasosta. Kysely sisältää myös osion koskien insinöörikoulutuksen päättötyötä, insinöörityötä, sekä kysymyksiä koskien koulutuksen antamia valmiuksia työelämän kannalta.

Millainen olisi nuorten TES -kyselytutkimus

Syksyn 2020 aikana toteutettu tutkimusprojekti Insinööriliiton ja Tekniikan akateemisten nuorille, alle 35-vuotiaille jäsenille. Projektin tavoitteena oli tuottaa tietoa mm. nuorten käyttäytymistä ohjaavista arvoista ja asenteista, näkemyksistä työelämästä, työmarkkinoista ja työehtosopimuksien kirjauksista sekä suhtautumisesta järjestäytymiseen ja liittoihin. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.

Kysely opiskelijoille etäopiskelusta ja kesätöistä

Insinööriopiskelijaliiton jäsenille lähetettiin toukokuussa kysely, jonka tavoitteena oli selvittää, miten korona ja poikkeustilanne keväällä 2020 on vaikuttanut insinööriopiskelijoiden opintoihin ja kesätöihin.

Kysely koronan vaikutuksista

23.3. jäsenille lähetetty kysely, jonka avulla kartoitettiin jäsenten koronavirustilanteesta aiheutuvia muutoksia työssä ja työtilanteessa sekä luottamusta talouteen.

Palkkatilastot

Työmarkkinatutkimuksen tuloksista kootut palkkatilastot ovat jäsenten käytössä jäsensivuilla.

Opiskelijoiden työssäkäyntitutkimus

Insinööriliiton ja Insinööriopiskelijaliiton toteuttama tutkimus pureutuu opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin sekä selvittää opiskelijoiden kesätyöpaikkojen saantia, työn laatua sekä palkkatasoa. Tutkimuksen tuloksia on koottu alla olevaan esitykseen, jota voi selata nuolinäppäimillä.

Työttömyyskysely 2018

Työttömyyskysely selvittää Insinööriliiton työttömien jäsenten tilannetta, työttömyyteen liittyviä palveluita sekä työllistymisvapaan käyttöä.