Tutkimusjulkaisut

Insinööriliitto tuottaa ajankohtaista ja luotettavaa tutkimus- ja tilastotietoa. Liiton omia säännöllisiä tutkimuksia ovat vuosittain toteutettava työmarkkinatutkimus, vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus sekä opiskelijoiden työssäkäyntitutkimus. Niiden lisäksi ajankohtaisia insinöörien ja muiden tekniikan ammattilaisten työelämään liittyviä kysymyksiä selvitetään muilla liiton omilla sekä yhteistyötutkimuksilla. Insinöörien työttömyystilannetta seurataan kuukausittain.

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus

Vuonna 2022 valmistuneille insinööreille suunnattu kysely valmistumisen jälkeisestä työhön sijoittumisesta, työpaikan saannista, sen laadusta ja palkkatasosta. Kysely sisältää myös osion koskien insinöörikoulutuksen päättötyötä, insinöörityötä, sekä kysymyksiä koskien koulutuksen antamia valmiuksia työelämän kannalta. Koosteen lopussa on palkkataulukkoliite.

Opiskelijatutkimus

Opiskelijakyselyn avulla Insinööriliitto kerää tietoa tekniikan alan amk-opiskelijoiden työssäkäynnistä kesällä. Lisäksi kyselyssä selvitetään opiskeluun liittyviä asioita.

Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2023 yhteistyössä Tuudon kanssa. Tutkimuksen tuloksia on koottu alla olevaan esitykseen.

Ajankohtainen työttömyysraportti

Insinööriliitto seuraa kuukausittain insinöörien työttömyystilannetta ja koostaa tilanteesta työttömyysraportin.

Työttömyyskysely 2022

Insinööriliitto toteutti kesäkuussa 2022 työttömille jäsenilleen kyselyn yhteistyössä KOKO-työttömyyskassan kanssa. Kyselyllä selvitettiin työttömien jäsenten tilannetta, kokemuksia tarjotuista palveluista sekä työllistymisvapaan käyttöä.

Ulkomaalaisia työntekijöitä koskeva kysely

Insinööriliitto toteutti keväällä 2022 kysely, jossa selvitettiin ulkomailta tulleiden työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua työelämässä sekä heidän kokemuksiaan suomalaisesta työelämästä. Tutkimuksen tuloksia on koottu alla olevaan esitykseen.

Millainen olisi nuorten TES -kyselytutkimus

Syksyn 2020 aikana toteutettu tutkimusprojekti Insinööriliiton ja Tekniikan akateemisten nuorille, alle 35-vuotiaille jäsenille. Projektin tavoitteena oli tuottaa tietoa mm. nuorten käyttäytymistä ohjaavista arvoista ja asenteista, näkemyksistä työelämästä, työmarkkinoista ja työehtosopimuksien kirjauksista sekä suhtautumisesta järjestäytymiseen ja liittoihin. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.

Kysely opiskelijoille etäopiskelusta ja kesätöistä

Insinööriopiskelijaliiton jäsenille lähetettiin toukokuussa kysely, jonka tavoitteena oli selvittää, miten korona ja poikkeustilanne keväällä 2020 on vaikuttanut insinööriopiskelijoiden opintoihin ja kesätöihin.

Kysely koronan vaikutuksista

23.3. jäsenille lähetetty kysely, jonka avulla kartoitettiin jäsenten koronavirustilanteesta aiheutuvia muutoksia työssä ja työtilanteessa sekä luottamusta talouteen.

Palkkatilastot

Työmarkkinatutkimuksen tuloksista kootut palkkatilastot ovat jäsenten käytössä jäsensivuilla.

Työttömyyskysely 2018

Työttömyyskysely selvittää Insinööriliiton työttömien jäsenten tilannetta, työttömyyteen liittyviä palveluita sekä työllistymisvapaan käyttöä.