Arvontojen ja kilpailujen säännöt

1. Yleistä Insinööriliiton arvonnoista

Osallistumalla Insinööriliiton arvontoihin osallistujat sitoutuvat noudattamaan alla mainittuja sääntöjä.

2. Arvonnan järjestäjä

Insinööriliitto IL ry, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki, Y-tunnus: 0201364-9

3. Osallistuminen

Osallistumisaika määritellään arvontakohtaisesti. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita vastauksia ei oteta huomioon.

Tarkemmat osallistumisohjeet julkaistaan kunkin arvonnan yhteydessä. Esimerkiksi tapahtumissa järjestettävään arvontaan osallistutaan useimmiten täytettävällä painetulla lipukkeella tai sähköisellä lomakkeella ja sosiaalisen mediassa äänestämällä tai kommentoimalla arvontajulkaisun kommenttikenttään.

Mikäli arvonta järjestetään Facebookissa tai muussa sosiaalisen median kanavassa, ei arvonta ei ole alustaa ylläpitävän tahon järjestämä tai sponsoroima. Osallistuja vapauttaa kyseisen yrityksen kaikista vastuista arvonnan osalta ja sitoutuu noudattamaan myös sen käyttöehtoja ja sääntöjä tässä mainittujen sääntöjen lisäksi.

Insinööriliiton henkilöstöllä ei ole osallistumisoikeutta.

4. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee arvontaan osallistuvien tietoja ainoastaan arvonnan toteuttamiseksi ja arvontavoittojen luovuttamiseksi. Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. Tietoja ei luovuteta edelleen. Tutustu arvontojen tietosuojaselosteeseen.

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai kilpailuun osallistumisen tai palkinnon vastaanottamisen esteistä.

6. Tekniset ongelmat

Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa arvontaa koskevien osallistumiskanavien toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

7. Arvonta, palkinnot ja niistä ilmoittaminen

Arvonta suoritetaan kunkin arvonnan sääntöjen mukaan ja palkinto mainitaan kussakin arvonnassa erikseen.

Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Järjestäjä julkaisee voittajien nimet valitsemissaan medioissa, ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta. Mikäli voittajaan ei saada yhteyttä, arvotaan uusi voittaja kunkin arvonnan erillisten sääntöjen mukaan. Palkinto voidaan sovitusti noutaa tai toimittaa voittajalle. Järjestäjä vastaa palkinnon toimituskustannuksista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

8. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan sääntöjä ja järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjällä on oikeus hylätä arvontaan osallistuminen, jos osallistujaa epäillään vilpistä tai arvontaan osallistumisesta sääntöjen vastaisesti. 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontoihin ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.