Organisaatio

Insinööriliitto on sinun yhteisösi, jos olet insinööri tai muu tekniikan alan asiantuntija. Insinööriliitto on toiminut jo sata vuotta insinöörien ja muiden tekniikan alan asiantuntijoiden ammatillis-aatteellisen toiminnan ja edunvalvonnan yhdistäjänä.

Tietoa toiminnasta

Insinööriliiton toimintaan tullaan mukaan jäsenjärjestöjen kautta. Insinööriliitto on keskusjärjestö Akavan jäsenjärjestö, joten sinä olet myös akavalainen palkansaaja.

Insinööriliitto neuvottelee jäsenilleen työehtosopimuksia Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n kautta ja virkaehtosopimuksia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta.

Jäsenjärjestöt

Kuulut Insinööriliittoon jäsenjärjestösi kautta. Jäsenjärjestöt toimivat useasti jonkin kaupungin talousalueella, vain muutamien toiminta kattaa koko Suomen.

Vaikuttaminen

Jäsenenä voit vaikuttaa liiton toimintaan. Tutustu edustajakokouskäytäntöön ja liitossa vaikuttamiseen.

Insinööriliiton säännöt

Insinööriliiton sääntöjä muutettiin edustajakokouksessa 23.11.2019.

Hallitus

Insinööriliiton hallitus johtaa liiton toimintaa edustajakokouksen päätösten pohjalta sekä päättää toimivaltaansa kuuluvista ajankohtaisista asioista.

Valiokunnat ja valtuuskunnat

Valiokunnat ja työmarkkinavaltuuskunnat tukevat toiminnallaan hallituksen päätöksenteon valmistelua ja työtä.

Tietoa Insinööriliitosta

Insinööriliitto on luotettava edunvalvoja ja vastuullinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa turvaa, menestymisen mahdollisuuksia ja korkealaatuisia palveluita. Tutustu Insinööriliittoon ja liiton historiaan.