Jäsenjärjestöt

Kuulut Insinööriliittoon jäsenjärjestösi kautta. Oma jäsenjärjestösi on sinun kanavasi vaikuttaa Insinööriliitto-yhteisön toimintaan.

Jäsenjärjestöt toimivat useasti jokin kaupunki keskipisteenään, vain muutamien toiminta kattaa koko Suomen. Jäsenjärjestöt päättävät itsenäisesti toiminnastaan, mutta soveltavat Insinööriliiton linjauksia.

Jäsenjärjestöt (ja Insinööriliitto) järjestävät jäsenilleen tapahtumia, koulutuksia, vierailuja ja muita vapaa-ajan aktiviteettejä. Monet tapahtumista sopivat koko perheelle. Tarkempaa tietoa löydät jäsenjärjestösi omilta verkko- tai FB-sivuilta.

Voit valita jäsenjärjestösi kolmestakymmenestä alueellisesta ja kahdeksasta valtakunnallisesta jäsenjärjestöstä.

Insinööriopiskelijat kuuluvat Insinööriliittoon Insinööriopiskelijaliiton kautta.

Jäsenjärjestöt

Pääkaupunkiseutu
Helsingin Insinöörit
Insinöörilaulajat
Tekniikan ammattilaiset

Lounais-Suomi
Salon Alueen Insinöörit
Satakunnan Insinöörit SATI
Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI

Pohjanmaat
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit
Kokkolan Seudun Insinöörit
Merenkurkun Insinöörit

Häme ja Keski-Suomi
Forssan Seudun Insinöörit
Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit
Hämeenlinnan Insinöörit
Keski-Suomen Insinöörit
Lahden Seudun Insinöörit
Tampereen Insinöörit
Valkeakosken Insinöörit

Kaakkois-Suomi
Ala-Kymen Insinöörit AKI
Imatran Insinöörit
Lappeenrannan Insinöörit
Pohjois-Kymen Insinöörit

Itä-Suomi
Kuopion Insinöörit
Mikkelin Insinöörit
Pieksämäen Insinöörit
Pohjois-Karjalan Insinöörit
Savonlinnan Insinöörit SI
Varkauden Insinöörit

Pohjois-Suomi
Jokilaaksojen Insinöörit
Kainuun Insinöörit
Lapin Insinöörit
Länsi-Pohjan Insinöörit
Oulun Insinöörit
Raahen Alueen Insinöörit

Valtakunnalliset jäsenjärjestöt
Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL
Maanpuolustuksen Insinöörit MPI
Pelastusalan toimihenkilöliitto PTL
Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL
Tietoala
Valtion Maanmittausalan Tekniset VMT