Insinööriliiton jäsenjärjestöt

Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestön kautta. Usein jäsenjärjestö toimii tietyllä alueella, mutta joukossa on myös poikkeuksia, jotka vaikuttavat koko Suomessa.

Insinööriliitto ja sen jäsenjärjestöt järjestävät liittoyhteisön jäsenille tapahtumia, vierailuja ja koulutuksia. Osa jäsenjärjestöistä on liittynyt yhteiseen tapahtumanhallintajärjestelmään ja avannut tapahtumansa myös muiden jäsenjärjestöjen jäsenille. Nämä tapahtumat löytyvät yhteisestä tapahtumakalenterista.

Insinööriopiskelijat kuuluvat Insinööriliittoon Insinööriopiskelijaliiton kautta.

Alueelliset jäsenjärjestöt

Jäsenjärjestöjen verkkosivuilta löytyy lisätietoa niin vastuuhenkilöistä kuin järjestön toiminnasta sekä linkit sosiaalisen median kanaviin.

Pääkaupunkiseutu
Helsingin Insinöörit
Insinöörilaulajat
Tekniikan ammattilaiset

Lounais-Suomi
Salon Alueen Insinöörit
Satakunnan Insinöörit SATI
Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI

Pohjanmaat
Etelä-Pohjanmaan Insinöörit
Kokkolan Seudun Insinöörit
Merenkurkun Insinöörit

Häme ja Keski-Suomi
Forssan Seudun Insinöörit
Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit
Hämeenlinnan Insinöörit
Keski-Suomen Insinöörit
Lahden Seudun Insinöörit
Tampereen Insinöörit
Valkeakosken Insinöörit

Kaakkois-Suomi
Ala-Kymen Insinöörit AKI
Imatran Insinöörit
Lappeenrannan Insinöörit
Pohjois-Kymen Insinöörit

Itä-Suomi
Kuopion Insinöörit
Mikkelin Insinöörit
Pieksämäen Insinöörit
Pohjois-Karjalan Insinöörit
Savonlinnan Insinöörit SI
Varkauden Insinöörit

Pohjois-Suomi
Jokilaaksojen Insinöörit
Kainuun Insinöörit
Lapin Insinöörit
Länsi-Pohjan Insinöörit
Oulun Insinöörit
Raahen Alueen Insinöörit

Valtakunnalliset jäsenjärjestöt

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL
Maanpuolustuksen Insinöörit MPI
Pelastusalan toimihenkilöliitto PTL
Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL
Tietoala
Valtion Maanmittausalan Tekniset VMT