Hallitus

Hallitus edustaa Insinööriliittoa ja valmistelee edustajakokouksen päätettäväksi kuuluvat asiat sekä toimeenpanee edustajakokouksen päätökset. Hallitus johtaa liiton toimintaa edustajakokouksen päätösten pohjalta sekä päättää toimivaltaansa kuuluvista ajankohtaisista asioista. Nykyisen hallituksen toimikausi kestää edustajakokouksen syyskokoukseen 2023 asti.

Hallituksen tehtävistä ja toimivallasta on määrätty Insinööriliiton säännöissä ja Hallinnon ohjesäännössä. Hallituksen jäsenen ja hallituksen jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen toimikausi on neljä vuotta.

Hallitus kokoontuu vuosittain 10 – 12 kertaa.

Hallituksen sihteerinä toimii johdon assistentti Teija Hyvärinen, teija.hyvarinen@ilry.fi.

Insinööriliiton puheenjohtaja

Edustajakokous valitsee Insinööriliiton jäsenistä puheenjohtajan, jonka toimikausi on neljä vuotta. Puheenjohtaja hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti ja toimii liiton hallituksen puheenjohtaja sekä vastaa työmarkkinatoiminnasta. Nykyinen puheenjohtaja on Samu Salo (v. 2016-).

Varapuheenjohtajat

Insinööriliitolla on sääntöjen mukaan kolme varapuheenjohtajaa, jotka valitaan edustajakokouksessa neljän vuoden toimikaudeksi. Varapuheenjohtajien toimenkuvat vahvistettiin seuraavaksi nelivuotiskaudeksi kevään 2019 edustajakokouksessa.

Nykyiset varapuheenjohtajat ovat:

  • Timo Härmälä, 1. varapuheenjohtaja (jäsenyys)
  • Jyrki Kopperi (edunvalvonta)
  • Kari Laitinen (insinööriys)

Hallituksen jäsenet

Samu Salo
hallituksen puheenjohtaja
0201 801 810
samu.salo@ilry.fi
Timo Härmälä
varapuheenjohtaja
040 513 5988
timo.harmala@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Jari Opas
Jyrki Kopperi
varapuheenjohtaja
040 833 0633
jyrki.kopperi@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Roger Sandström
Kari Laitinen
varapuheenjohtaja
050 556 8501
kari.laitinen@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Arto Sepponen
Janne Juujärvi
hallituksen jäsen
040 5397 606
janne.juujarvi@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Bari Beshar
Perttu Mukkala
hallituksen jäsen
044 378 7538
perttu.mukkala@ilry.fi
Nicole Ojala
hallituksen jäsen
045 698 6370
nicole.ojala@iol.fi
henkilökohtainen varajäsen: Tatu Niemelä
Jani Pelkonen
hallituksen jäsen
040 709 3254
jani.pelkonen@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Jari Vihervirta
Aki Pöyry
hallituksen jäsen
045 1173 331
aki.poyry@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Kalle Kaipainen
Henna Reponen
hallituksen jäsen
040 554 9373
henna.reponen@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen: Tuomas Hara
Tiina-Maria Siipola
hallituksen jäsen
050 4821 330
tiina-maria.siipola@ilry.fi
henkilökohtainen varajäsen Tapio Parkkinen

Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet

Bari Beshar
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Juujärvi)
040 729 5154
bari.il@beshar.fi
Tuomas Hara
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Reponen)
050 5325 789
tuomash@gmail.com
Kalle Kaipainen
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Pöyry)
043 8271 041
kalle.kaipainen@vantaa.fi
Tatu Niemelä
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Ojala)
045 881 4891
tatu.niemela@iol.fi
Jari Opas
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Härmälä)
040 083 2486
jari.opas@gmail.com
Tapio Parkkinen
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Siipola)
040 572 7346
tapio.parkkinen@gmail.com
Roger Sandström
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Kopperi)
040 7728 863
roger.sandstrom@tietoala.fi
Arto Sepponen
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Laitinen)
044 337 0230
arto@sepponen.fi
Jari Vihervirta
Hallituksen jäsenen henkilökohtainen varajäsen (Pelkonen)
044 739 1395
jvihervirta@gmail.com