Pähkinänkuoressa

Parempaa työelämää ei rakenneta vain laeilla, vaan myös sopimalla, luomalla uusia käytäntöjä ja yhteistyöllä. Insinööriliitto tekee yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, työnantajien, korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa.

Liitto tuottaa monipuolista tutkimustietoa tekniikan alan asiantuntijoiden työelämästä ja koulutuksesta sekä tilastotietoa alan palkoista. Insinööriliitto onkin tekniikan alan osaajien työelämän paras asiantuntija.

Jäsenjärjestöt ja jäsenet

Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestön kautta. Liittyessään jokainen voi valita itselleen sopivimman jäsenjärjestön 30 alueellisesta järjestöstä tai kahdeksasta valtakunnallisesta järjestöstä. Valtakunnallisissa jäsenjärjestöissä yhdistävä tekijä on ala, jolla sen jäsenet työskentelevät.

Insinöörien lisäksi liittoon kuuluu myös muita tekniikan alan asiantuntijoita, kuten tietoalan osaajia, pelialan tekijöitä, rautatiealan toimihenkilöitä, valtion maanmittausalan ammattilaisia ja kunnallisia pelastusalan toimihenkilöitä sekä tietenkin insinööriopiskelijoita.

Insinööriliitossa on 75 000 jäsentä

Sopimusalat ja henkilöstön edustajat

Insinööriliiton jäsenistä noin 90 % työskentelee yksityisellä sektorilla. Suurimmat sopimusalat ovatkin teknologiateollisuus, suunnitteluala, tietotekniikan ala.

Jäsenten työpaikoilla on yhteensä yli 1 200 luottamusmiestä, henkilöstöedustajaa ja luottamusvaltuutettua.

Lisää työpaikkoja, reilua työelämää ja jatkuvaa osaamisen kasvua; perehdy tiivistettyyn tietopakettiin liiton tavoitteista.

Korkeakoulutettujen palkansaajien asialla

Insinööriliitto kuuluu Akavaan, joka on korkeakoulutettujen palkansaajien keskusjärjestö. Yhteiseen keskusjärjestöön kuuluu 38 jäsenliiton kautta yli puoli miljoonaa jäsentä. Insinööriliitto on Akavan kolmanneksi suurin jäsenjärjestö.

Insinööriliitto neuvottelee työehtosopimuksista jäsenjärjestöjensä kautta, mutta osana akavalaisia neuvottelujärjestöjä, jotka ovat yksityisen sektorin Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja julkisen sektorin Julkisalan koulutettujen JUKO.

YTN on pääosin virtuaaliorganisaatio, mikä tarkoittaa, että sen asiantuntijoina toimivat YTN:n jäsenliittojen työntekijät. Kun esimerkiksi teknologiateollisuudelle neuvotellaan työehtosopimusta, mukana on Insinööriliiton neuvottelija.

Juko neuvottelee kuntien, valtion, yliopistojen ja kirkon työehtosopimuksista. Insinööriliitolle tärkeitä ovat Valtion neuvottelukunta ja Kunnan neuvottelukunta.