Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestön kautta. Liittyessään jokainen voi valita itselleen sopivimman jäsenjärjestön kahdestakymmenestäyhdeksästä aluejärjestöstä tai kahdeksasta valtakunnallisesta järjestöstä. Insinööriopiskelijat kuuluvat Insinööriliittoon Insinööriopiskelijaliiton kautta.

Alueelliset ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt toimivat omien sääntöjensä mukaan soveltaen työskentelyssään Insinööriliiton edustajakokouksen hyväksymiä linjauksia. Oma jäsenjärjestö on jäsenen kanava vaikuttaa myös Insinööriliitto-yhteisön toimintaan.
 
Jäsenjärjestöt tarjoavat jäsenilleen yhteistä toimintaa kuten koulutusta, vierailuja ja vapaa-ajan aktiviteettejä. Monet tapahtumista on suunnattu koko perheelle.

Alueelliset jäsenjärjestöt

Valtakunnalliset jäsenjärjestöt

Insinöörikouluttajat ry
Katsastusinsinöörit ry
Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry
Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta STUKI
Teknillisen Tarkastuskeskuksen Insinöörit ry (TTKI)
Aluehallinnon Insinöörit AHI ry
Yleinen Insinööriyhdistys YIY ry
Suomen Tietoliikennetekniset ry (ST ry)
Valtiohallinnon Insinöörit VHI ry ry