Insinööriliiton jäsenenä vaikutat liiton toimintaan oman jäsenjärjestösi kautta. Jäsenjärjestössä toimimalla voit tulla valituksi edustamaan jäsenjärjestöäsi Insinööriliiton edustajakokoukseen, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajakokouksen edustajien linjaamien periaatteiden ja päätöksien mukaan Insinööriliitto vaikuttaa ja toimii työmarkkinaneuvottelijana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana insinöörien ja muiden tekniikan ammattilaisten koulutuksen ja ammatillisen osaamisen kehittämisessä ja turvaamisessa.

Edustajakokous

Insinööriliiton ylintä päätöksentekovaltaa käyttää edustajakokous, johon jokainen valtakunnallinen ja alueellinen jäsenjärjestö valitsee edustajat omista jäsenistään. Edustajakokousedustajien valintapa on määritelty jäsenjärjestöjen säännöissä. Tällä hetkellä edustajakokousedustajia on 72.

Edustajakokous kokoontuu Insinööriliiton sääntöjen mukaan keväällä ja syksyllä. Myös kokouksissa vuosittain käsiteltävät asiat määritellään Insinööriliiton säännöissä. Edustajakokous päättää muun muassa jäsenmaksun suuruudesta, keskusjärjestöjäsenyydestä, toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja tilinpäätöksestä. Lisäksi edustajakokouksessa päätetään ajankohtaisista liiton toimintaa koskevista asioista.

Liiton jäsenet voivat tehdä aloitteita edustajakokoukselle oman jäsenjärjestönsä kautta.

Neljän vuoden välein edustajakokous valitsee liitolle puheenjohtajan ja hallituksen. Edustajakokous voi myös nimetä valiokuntia tai työryhmiä valmistelemaan päätöksentekoa.

Edustajakokouksen puheenjohtajat
(kevätedustajakokoukseen 2022 asti)

Panu Pankakari, Savonlinnan Insinöörit ry
puh.050 368 2258