Hallitus voi nimetä avustavia valio- ja valtuuskuntia, joihin jäsenjärjestöt nimeävät ehdokkaansa jäsenistöstään. Hallitus vahvistaa valiokuntien perustehtäväkuvat kaksivuotisen toimikauden alussa. Hallitus voi lisäksi antaa valiokunnalle toimeksiantoja määrättyjen asioiden valmistelemiseksi.

Järjestövaliokunta 1.8.2020-31.7.2022

Järjestövaliokunta toimii järjestö- ja kehittämistoiminnan asiantuntijana.  Se valmistelee muun muassa liiton sääntömuutokset hallitukselle, joka esittelee ne edustajakokoukselle. Uudet järjestötoimintaan ja jäsenjärjestöyhteistyöhön liittyvät hankkeet valmistellaan usein järjestövaliokunnasta.

Järjestövaliokunta seuraa ja kehittää järjestötoimintaa, jäsenhankintaa ja -pitoa sekä jäsenpalveluita, järjestökoulutusta, koti- ja pohjoismaista järjestöyhteistyötä sekä opiskelijatoimintaa.

Puheenjohtaja  Timo Härmälä (Insinööriliiton varapuheenjohtaja)

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tero Hakala, Helsingin Insinöörit HI ry Susanna Kalliomäki, Helsingin Insinöörit HI ry
Mika Hietikko, Satakunnan Insinöörit SATI ry Markku Uusitalo, Satakunnan Insinöörit SATI ry
Linda Jaatinen,  Ala-Kymen Insinöörit AKI ry Jarkko Uitto, Lappeenrannan Insinöörit ry
Juhani Paananen, Keski-Suomen Insinöörit ry Aulis Veteläinen, Hämeenlinnan Insinöörit ry
Juha Reinisalo, Tietoala ry Kalle Kaipainen, Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL ry
Miikka Rosten, Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry Martti Kaurimo, Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry
Eeva Ruotsalainen,  Kuopion  Insinöörit ry Ossi Lintula, Pieksämäen Insinöörit ry
Henri Skog, Lahden Seudun Insinöörit ry Mikko T. Niemi, Tampereen Insinöörit ry
Johanna Torvela, Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry Henna Lehtiö, Merenkurkun Insinöörit ry
Elina Varteva,  Helsingin Insinöörit HI ry Veijo Sundqvist, Tekniikan ammattilaiset ry
Sariina Vierimaa, Jokilaaksojen Insinöörit ry Jani Rikström, Oulun Insinöörit ry
Vesa Virtanen, Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry Arto Tevajärvi, Julkisen Alan Insinöörien Liitto JIL ry
Julius Setälä, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry Kaisa Välimaa, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

esittelijä Tommi Grönholm
sihteeri Marja Riihimäki

Sijoitusvaliokunta

Sijoitusvaliokunta on neuvoa-antava asiantuntijaelin, joka avustaa Insinööriliiton hallitusta sijoituspäätösten tekemisessä. Se seuraa liiton sijoitustoimintaa ja tekee kehitysesityksiä ja valmistelee sijoitustoimintaan liittyviä ohjesääntöjä hallituksen ja edustajakokouksen tarpeisiin. Sijoitusvaliokunnan jäsenet kutsutaan tehtäviinsä.

Jäsenet
Johannes Malmi, puheenjohtaja, Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry
Esa Kuokkanen, jäsen, Helsingin Insinöörit HI ry
Mika Leppinen, jäsen, Insinööriliiton palvelujohtaja
Samu Salo, jäsen, Insinööriliiton puheenjohtaja

Marja Riihimäki, tekninen sihteeri, Insinööriliitto
Ilkka Uusitalo, esittelijä, Insinööriliitto

 

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta on ainoa pysyvä edustajakokouksen nimeämä valiokunta. Se toimii edustajakokouksen avustava toimielimenä muun muassa valmistauduttaessa liiton henkilövaaleihin. Vaaliohjesääntöön on kirjattu vaalivaliokunnan tehtäviä.

Toimikausi kestää vuoden 2020 kevään edustajakokoukseen.

Jäsenet
Timo Auvinen, puheenjohtaja, Kuopion Insinöörit ry
Juhani Kaukosuo, jäsen, Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry
Erkki Mattila, jäsen, Helsingin Insinöörit HI ry
Juho Niemelä, jäsen, Oulun Insinöörit ry
Tuomas Saarnilahti, jäsen, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry
 

Kati Hallikainen, esittelijä, Insinööriliitto
Marja Riihimäki, sihteeri, Insinööriliitto

 

Insinööri-lehden toimitusneuvosto toimikausi 2020-2021

Toimitusneuvosto seuraa Insinööri-printtilehden ja -verkkolehden kehitystä. Kokouksissa käsitellään lehden sisältöä ja ulkonäköä sekä muita viestinnällisiä asioita. Lisäksi toimitusneuvostolta saadaan juttuvinkkejä lehteen.

Jäsenet

Jarno Häkkinen (varajäsen Julius Setälä,) Insinööriopiskelijaliitto IOL ry
Tommi Laitinen, Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit ry
Tarja Munther, Helsingin Insinöörit HI ry
Erkki Salonen, Tampereen Insinöörit ry
J-P Semi (varajäsen Mikko Soipio), Valkeakosken Insinöörit ry
Sariina Vierimaa, Jokilaaksojen Insinöörit ry (varajäsen)
Jani Vihervirta (varajäsen Jani Pelkonen)

Jari Rauhamäki, esittelijä, Insinööriliitto
Kirsi Tamminen, sihteeri, Insinööriliitto
Janne Luotola, Insinööriliitto

 

TES-valtuuskunta kausi 2018-2020 syksy

Valtuuskunnan puheenjohtaja

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tero Kollanus Harry Berg
Mika Hinkkanen Jari Tiusanen
Tuomas Isotupa  
Kauko Keskihannu  
Santeri Frilander Jari Välilä
Kaisa Rautavaara  
Pekka Rantala Johanna Teivainen
Kari Lappalainen Jyrki Jaakkola
Pertti Niemi Pekka Hongell
Ville-Veikko Karhunen Marko Klapuri
Tuomas Nikula Pekka Skyttä
Tuomas Hara Jarkko Harri
Jouni Tiilikka Asmo Nieminen
Markku Kivelä Matti Tiihonen
Henri Möksy  
Markku Risku Mikko Vettenranta
Tiina Nortamo  
Mika Thynell Juha Reinisalo
Ari Tamminen Jussi Ohenoja
Lasse Laurikainen  
Mikael Laitinen Siiri Sillanpää
   
IL hallituksen tarkkailijat: Timo Härmälä,  Stig Landèn

Lisäksi: puheenjohtaja Samu Salo (Petteri Oksa), edunvalvontajohtaja Petteri Oksa (Jouko Malinen)

Esittelijä: Juha Särkkä (Jouko Malinen)

 

KES-valtuuskunta kausi 2018-2020 syksy

Valtuuskunnan puheenjohtaja

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Sami Paavilainen  
Antero Hammar  
Perttu Mukkala  
Kai Tiainen Sami Backman
Juha Moilanen  
Timo Kinnunen  
Teemu Ståhlström  
Ville Rauhala  
Kalle Kaipainen Matti Pöntinen
Stig Landèn  

IOL tarkkailija: Eero Kairittu (Eero Muikku)
IL hallituksen tarkkailijat: Timo Härmälä

Lisäksi: puheenjohtaja Samu Salo (Petteri Oksa), edunvalvontajohtaja Petteri Oksa (Jouko Malinen)

Esittelijä: Juha Särkkä (Jouko Malinen)

VES-valtuuskunta kausi 2018-2020 syksy

Valtuuskunnan puheenjohtaja

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tomi Lappalainen Kari Lehtonen
Markus Salminen Kari Komi
Katri Leino  
Harri Tenhunen  
Aki Härkönen Arto Tevajärvi
Kim Harlamow  
Aki Pöyry Pekka Lehto
Arto Valtonen Mika Räty
Pekka Liimatainen  
Pertti Martinmäki  
Sami Mankonen Tom Merivirta
Stig Landèn  

IOL:n tarkkailija: Siiri Sillanpää (Kaisa Virtanen)
IL hallituksen tarkkailijat: Timo Härmälä

Lisäksi: puheenjohtaja Samu Salo (Petteri Oksa),  edunvalvontajohtaja Petteri Oksa (Jouko Malinen)

Esittelijä: Juha Särkkä (Jouko Malinen)