Hallitus voi nimetä avustavia valio- ja valtuuskuntia, joihin jäsenjärjestöt nimeävät ehdokkaansa jäsenistöstään. Hallitus vahvistaa valiokuntien perustehtäväkuvat kaksivuotisen toimikauden alussa. Hallitus voi lisäksi antaa valiokunnalle toimeksiantoja määrättyjen asioiden valmistelemiseksi.

Järjestövaliokunta kausi 2018 - 31.7.2020

Järjestövaliokunta toimii järjestö- ja kehittämistoiminnan asiantuntijana.  Se valmistelee muun muassa liiton sääntömuutokset hallitukselle, joka esittelee ne edustajakokoukselle. Uudet järjestötoimintaan ja jäsenjärjestöyhteistyöhön liittyvät hankkeet valmistellaan usein järjestövaliokunnasta.

Järjestövaliokunta seuraa ja kehittää järjestötoimintaa, jäsenhankintaa ja -pitoa sekä jäsenpalveluita, järjestökoulutusta, koti- ja pohjoismaista järjestöyhteistyötä sekä opiskelijatoimintaa.

Puheenjohtaja  Timo Härmälä (Insinööriliiton varapuheenjohtaja)

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Imre Rask, Ala-Kymen Insinöörit AKI ry Ossi Lintula, Pieksämäen Insinöörit ry 
Johanna Torvela, Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry Aki Pyykkö, Länsi-Pohjan Insinöörit ry
Tuomas Hara, Helsingin Insinöörit HI ry Janne Juujärvi, Helsingin Insinöörit HI ry
Susanna Kalliomäki, Helsingin Insinöörit HI ry Timo Karasmäki, Helsingin HI Insinöörit ry
Aki Pöyry, Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry Arto Tevajärvi, Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry
Matti Tiihonen, Kuopion  Insinöörit ry Timo Kinnunen, Kuopion  Insinöörit ry
Henri Skog, Lahden Seudun Insinöörit ry Veli Ruismäki, Lahden Seudun Insinöörit ry
Riitta Rusila, Oulun Insinöörit ry Reijo Tikkanen, Oulun Insinöörit ry
Mika Hietikko, Satakunnan Insinöörit SATI ry  
Satu Mäkelä, Tampereen Insinöörit ry Mikko T. Niemi, Tampereen Insinöörit ry
Ari Koskelin, Tietoala ry Seppo Tuomaala, Tietoala ry
Julius Setälä, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry Kaisa Välimaa, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

esittelijä Tommi Grönholm
sihteeri Marja Riihimäki

 

Koulutus- ja elinkeinopoliittinen valiokunta kausi 2018 - 31.7.2020

Valiokunnassa on mukana koulutus-, työvoima- ja elinkeinopoliittisten kysymysten asiantuntijoita sekä näistä asioista kiinnostuneita liiton jäseniä.

Valiokunta seuraa tekniikan alan koulutusta ja pyrkii vaikuttamaan sen kehittämiseen; insinöörien peruskoulutuksen lisäksi valmistellaan lausuntoja ja annetaan tukea liiton hallitukselle jatko- ja täydennyskoulutuksen, työvoimapoliittisen koulutuksen sekä ammatillinen aikuiskoulutuksen kysymyksissä.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu myös kansainvälinen insinöörikoulutuksen seuranta ja elinkeinopolitiikkaan liittyvät asioiden seuranta. 

Puheenjohtaja Kari Laitinen (Insinööriliiton varapuheenjohtaja)

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
 
Tuomo Marku, Ala-Kymen Insinöörit AKI ry Janne Mussalo, Ala-Kymen Insinöörit AKI ry
Antti Leppänen,  Helsingin Insinöörit HI ry Janne Juujärvi,  Helsingin Insinöörit HI ry
Jukka Jalo, Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit ry Veera Tähtinen, Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit ry
Aulis Veteläinen, Hämeenlinnan Insinöörit ry Sami Rautomäki, Pohjois-Kymen Insinöörit ry
Jarmo Nevala, Keski-Suomen Insinöörit ry Sami Mankonen, Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry
Neea Similä, Lahden Seudun Insinöörit ry Jussi Domin, Lahden Seudun Insinöörit ry
Kimmo Hannukainen, Lapin Insinöörit ry Hannu Ranttila, Raahen Alueen Insinöörit ry
Mika Paukkeri, Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry Petri Salko,  Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry
Matti Haarala, Oulun Insinöörit ry Timo Seppänen, Satakunnan Insinöörit ry
Antti Filpus, Tampereen Insinöörit ry Minna Johansson, Tampereen Insinöörit ry
Markus Saukkonen, Tietoala ry Kirsi Huikarinen, Tietoala ry
Roosa Huttunen, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry Mikael Laitinen, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

esittelijä Katri Manninen (Insinööriliitto)
Miihkaili Härkönen (Insinööriliitto)
 

 

Yrittäjien valiokunta kausi 2018- 31.7.2020

Yrittäjien valiokunnassa on mukana yrittäjäinsinöörejä ja muita yrittäjätoiminnan sekä ammatinharjoittamisen kehittämisestä kiinnostuneita jäseniä. Valiokunta pyrkii tukemaan erityisesti ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenten palvelua liitossa, paneutumaan tämän jäsenryhmän ongelmiin ja puuttumaan epäkohtiin.

Valiokunta antaa lausuntoja ja ottaa kantaa yrittäjille tärkeisiin asioihin sekä korostaa työnantajien ja työntekijöiden ja toisaalta oppilaitosten, opiskelijoiden ja yrittäjien yhteistyön tärkeyttä.

Yrittäjien valiokunta vaikuttaa yrittäjien työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon liittyviin asioihin, toimii aktiivisesti yrittäjien työttömyysturvan parantamiseksi sekä edistää yrittäjien laajempaa verkostoitumista.

Puheenjohtaja Kari Laitinen (Insinööriliiton hallituksen jäsen)

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Imre Rask, Ala-Kymen Insinöörit AKI ry  
Seppo Pihlaja, Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry  
Mika Arffman, Helsingin Insinöörit HI ry  
Sari Ignatius, Helsingin Insinöörit HI ry  
Aarre Aapaoja, Lapin Insinöörit ry  
Eero Seppälä, Mikkelin Insinöörit ry  
Tiina-Maria Siipola, Oulun Insinöörit ry  
Arto Sepponen, Pieksämäen Insinöörit ry  
Sami Rautomäki, Pohjois-Kymen Insinöörit ry  
Sebastian Preussner, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry Anni Pirttimaa, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

DIFF:in tarkkailija Kristoffer Sederlöf
esittelijä Katri Manninen
sihteeri Paula Tapani-Alidemaj

 

Sijoitusvaliokunta

Sijoitusvaliokunta on neuvoa-antava asiantuntijaelin, joka avustaa Insinööriliiton hallitusta sijoituspäätösten tekemisessä. Se seuraa liiton sijoitustoimintaa ja tekee kehitysesityksiä ja valmistelee sijoitustoimintaan liittyviä ohjesääntöjä hallituksen ja edustajakokouksen tarpeisiin. Sijoitusvaliokunnan jäsenet kutsutaan tehtäviinsä.

Jäsenet
Johannes Malmi, puheenjohtaja, Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry
Esa Kuokkanen, jäsen, Helsingin Insinöörit HI ry
Mika Leppinen, jäsen, Insinööriliiton palvelujohtaja
Samu Salo, jäsen, Insinööriliiton puheenjohtaja

Marja Riihimäki, tekninen sihteeri, Insinööriliitto
Ilkka Uusitalo, esittelijä, Insinööriliitto

 

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta on ainoa pysyvä edustajakokouksen nimeämä valiokunta. Se toimii edustajakokouksen avustava toimielimenä muun muassa valmistauduttaessa liiton henkilövaaleihin. Vaaliohjesääntöön on kirjattu vaalivaliokunnan tehtäviä.

Toimikausi kestää vuoden 2020 kevään edustajakokoukseen.

Jäsenet
Timo Auvinen, puheenjohtaja, Kuopion Insinöörit ry
Juhani Kaukosuo, jäsen, Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry
Erkki Mattila, jäsen, Helsingin Insinöörit HI ry
Juho Niemelä, jäsen, Oulun Insinöörit ry
Tuomas Saarnilahti, jäsen, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry
 

Kati Hallikainen, esittelijä, Insinööriliitto
Marja Riihimäki, sihteeri, Insinööriliitto

 

Insinööri-lehden toimitusneuvosto toimikausi 2020-2021

Toimitusneuvosto seuraa Insinööri-printtilehden ja -verkkolehden kehitystä. Kokouksissa käsitellään lehden sisältöä ja ulkonäköä sekä muita viestinnällisiä asioita. Lisäksi toimitusneuvostolta saadaan juttuvinkkejä lehteen.

Jäsenet

Jarno Häkkinen (varajäsen Julius Setälä,) Insinööriopiskelijaliitto IOL ry
Tommi Laitinen, Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit ry
Tarja Munther, Helsingin Insinöörit HI ry
Erkki Salonen, Tampereen Insinöörit ry
J-P Semi (varajäsen Mikko Soipio), Valkeakosken Insinöörit ry
Sariina Vierimaa, Jokilaaksojen Insinöörit ry (varajäsen)
Jani Vihervirta (varajäsen Jani Pelkonen)

Jari Rauhamäki, esittelijä, Insinööriliitto
Kirsi Tamminen, sihteeri, Insinööriliitto
Janne Luotola, Insinööriliitto

 

TES-valtuuskunta kausi 2018-2019

Valtuuskunnan puheenjohtaja

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tero Kollanus Harry Berg
Mika Hinkkanen Jari Tiusanen
Tuomas Isotupa  
Kauko Keskihannu  
Santeri Frilander Jari Välilä
Kaisa Rautavaara  
Pekka Rantala Johanna Teivainen
Kari Lappalainen Jyrki Jaakkola
Pertti Niemi Pekka Hongell
Ville-Veikko Karhunen Marko Klapuri
Tuomas Nikula Pekka Skyttä
Tuomas Hara Jarkko Harri
Jouni Tiilikka Asmo Nieminen
Markku Kivelä Matti Tiihonen
Henri Möksy  
Markku Risku Mikko Vettenranta
Tiina Nortamo  
Mika Thynell Juha Reinisalo
Ari Tamminen Jussi Ohenoja
Lasse Laurikainen  
Mikael Laitinen Siiri Sillanpää
   
IL hallituksen tarkkailijat: Timo Härmälä,  Stig Landèn

Lisäksi: puheenjohtaja Samu Salo (Petteri Oksa), edunvalvontajohtaja Petteri Oksa (Jouko Malinen)

Esittelijä: Juha Särkkä (Jouko Malinen)

 

KES-valtuuskunta kausi 2018-2019

Valtuuskunnan puheenjohtaja

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Sami Paavilainen  
Antero Hammar  
Perttu Mukkala  
Kai Tiainen Sami Backman
Juha Moilanen  
Timo Kinnunen  
Teemu Ståhlström  
Ville Rauhala  
Kalle Kaipainen Matti Pöntinen
Stig Landèn  

IOL tarkkailija: Eero Kairittu (Eero Muikku)
IL hallituksen tarkkailijat: Timo Härmälä

Lisäksi: puheenjohtaja Samu Salo (Petteri Oksa), edunvalvontajohtaja Petteri Oksa (Jouko Malinen)

Esittelijä: Juha Särkkä (Jouko Malinen)

VES-valtuuskunta kausi 2018-2019

Valtuuskunnan puheenjohtaja

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tomi Lappalainen Kari Lehtonen
Markus Salminen Kari Komi
Katri Leino  
Harri Tenhunen  
Aki Härkönen Arto Tevajärvi
Kim Harlamow  
Aki Pöyry Pekka Lehto
Arto Valtonen Mika Räty
Pekka Liimatainen  
Pertti Martinmäki  
Sami Mankonen Tom Merivirta
Stig Landèn  

IOL:n tarkkailija: Siiri Sillanpää (Kaisa Virtanen)
IL hallituksen tarkkailijat: Timo Härmälä

Lisäksi: puheenjohtaja Samu Salo (Petteri Oksa),  edunvalvontajohtaja Petteri Oksa (Jouko Malinen)

Esittelijä: Juha Särkkä (Jouko Malinen)