Insinööriopiskelijaliiton hallitus

Insinööriopiskelijaliiton toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ylintä päätösvaltaa Insinööriopiskelijaliitossa käyttää vuosittainen liittokokous, jonne yhdistykset lähettävät edustajansa. Yhdistysten äänivalta kokouksessa on suhteutettu yhdistyksen kokoon.

Liittokokous valitsee IOL:lle kalenterivuodeksi luottamustoimisen liittohallituksen, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan jokaiselle hallituksen jäsenelle vastuualueen (esim. koulutuspolitiikka, järjestöasiat, kulttuuri), jonka toiminnasta kukin vastaa hallitusvuotensa ajan.

IOL:n koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hallitus@iol.fi ja kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@iol.fi. Voit myös olla yhteydessä IOL:n sihteeriin, Ilkka Rautioon.

IOL:n hallitus 2023

Kristian Suominen
puheenjohtaja
050 917 0930
Ulla-Maija Karjalainen
varapuheenjohtaja
045 111 2708

Järjestötiimi

Veikka Hovivuori
hallituksen jäsen
0400 979 035
Kim Kahila
hallituksen jäsen
045 883 6798
Ville Kilpiö
hallituksen jäsen
040 832 7302
Jesse Nyström
hallituksen jäsen
050 559 2340

Edunvalvontatiimi

Emilia Jalaja
hallituksen jäsen
044 516 0301
Outi Kostiainen
hallituksen jäsen
050 374 5671
Ella Räty
hallituksen jäsen
044 214 8040
Mikko Wrightson
hallituksen jäsen
050 541 5496

Häirintäyhdyshenkilöt

Outi Kostiainen
hallituksen jäsen
050 374 5671
Jesse Nyström
hallituksen jäsen
050 559 2340

Viestintävastaavat

Kim Kahila
hallituksen jäsen
045 883 6798
Emilia Jalaja
hallituksen jäsen
044 516 0301