Insinööriopiskelijaliiton hallitus

Insinööriopiskelijaliiton toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ylintä päätösvaltaa Insinööriopiskelijaliitossa käyttää vuosittainen liittokokous, jonne yhdistykset lähettävät edustajansa. Yhdistysten äänivalta kokouksessa on suhteutettu yhdistyksen kokoon.

Liittokokous valitsee IOL:lle kalenterivuodeksi luottamustoimisen liittohallituksen, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan jokaiselle hallituksen jäsenelle vastuualueen (esim. koulutuspolitiikka, järjestöasiat, kulttuuri), jonka toiminnasta kukin vastaa hallitusvuotensa ajan.

IOL:n koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hallitus@iol.fi ja kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@iol.fi. Voit myös olla yhteydessä IOL:n sihteeriin, Mika Kiviharjuun.

IOL:n hallitus 2021

Saana Lappalainen
puheenjohtaja
040 8406 482
Janne Jama
varapuheenjohtaja
050 5971 573

Järjestötiimi

Anssi Pelkonen
hallituksen jäsen
044 5858 662
Rami Takala
hallituksen jäsen
041 5066 964
Aaro Yli-Öyrä
hallituksen jäsen
040 7222 708

Edunvalvontatiimi

Ronja Nieminen
hallituksen jäsen
044 9714 899
Jani Tervo
hallituksen jäsen
040 7263 408
Juho Toukola
hallituksen jäsen
040 3594 369
Ailu Vuolli
hallituksen jäsen
045 1316 658

Häirintäyhdyshenkilöt

Ronja Nieminen
hallituksen jäsen
044 9714 899
Rami Takala
hallituksen jäsen
041 5066 964