Insinööriopiskelijaliiton hallitus

Insinööriopiskelijaliiton toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ylintä päätösvaltaa Insinööriopiskelijaliitossa käyttää vuosittainen liittokokous, jonne yhdistykset lähettävät edustajansa. Yhdistysten äänivalta kokouksessa on suhteutettu yhdistyksen kokoon.

Liittokokous valitsee IOL:lle kalenterivuodeksi luottamustoimisen liittohallituksen, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan jokaiselle hallituksen jäsenelle vastuualueen (esim. koulutuspolitiikka, järjestöasiat, kulttuuri), jonka toiminnasta kukin vastaa hallitusvuotensa ajan.

IOL:n koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hallitus@iol.fi ja kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@iol.fi. Voit myös olla yhteydessä IOL:n sihteeriin, Ilkka Rautioon.

IOL:n hallitus 2022

Nicole Ojala
puheenjohtaja
045 698 6370
Tatu Niemelä
varapuheenjohtaja
045 881 4891

Järjestötiimi

Isa Jeskanen
hallituksen jäsen
041 517 6662
Outi Kostiainen
hallituksen jäsen
050 374 5671
Pauli Nohynek
hallituksen jäsen
040 562 6757
Mikko Puukka
hallituksen jäsen
050 571 8160

Edunvalvontatiimi

Joel Eeli
hallituksen jäsen
045 258 5669
Juhani Hernesniemi
hallituksen jäsen
050 337 7927
Kari Kujansuu
hallituksen jäsen
0400 322 768
Kerttu Leutola
hallituksen jäsen
050 514 6510

Häirintäyhdyshenkilöt

Joel Eeli
hallituksen jäsen
045 258 5669
Isa Jeskanen
hallituksen jäsen
041 517 6662

Viestintävastaavat

Outi Kostiainen
hallituksen jäsen
050 374 5671
Kerttu Leutola
hallituksen jäsen
050 514 6510