Miksi Insinööriliitto?

Insinööriliitto auttaa työsuhdeasioissa, tukee urasuunnittelussa ja auttaa asettamaan oikean palkkatoiveen. Insinööriliitto on paljon muutakin. Se yhdistää samalla tavalla ajattelevat tekniikan osaajat yhteen ja auttaa verkostojen luomisessa.

Insinööriliitto on vahva liitto

Insinööriliitto on Akavan kolmanneksi suurin jäsenjärjestö, jossa on yli 75 000 jäsentä. Siihen kuuluu Insinöörien lisäksi myös tietoalan osaajia, pelialan tekijöitä, rautatiealan toimihenkilöitä, valtion maanmittausalan ammattilaisia ja kunnallisia pelastusalan toimihenkilöitä sekä tietenkin insinööriopiskelijoita. Mitä suurempi jäsenmäärämme on, sitä paremmin pystymme luomaan painetta ja neuvottelemaan kaikkien jäseniemme etujen puolesta.

Kuka voi liittyä Insinööriliittoon?

Insinööriliiton jäseneksi voivat liittyä insinööritutkinnon suorittaneet, tekniikan alan asiantuntijat sekä ylempänä toimihenkilönä insinööritasoisissa tehtävissä työskentelevät. Jäseneksi ovat tervetulleita myös tietoalalla ja pelialalla työskentelevät sekä insinööriyrittäjät.

10+1 hyvää syytä liittyä

Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestön kautta. Liiton jäsenmaksu koostuu liittomaksusta ja jäsenjärjestön jäsenmaksusta, joka vaihtelee järjestöstä riippuen. Liiton jäsenmaksu (liittomaksu + jäsenjärjestön maksu) on kokonaisuudessaan kiinteä ja euromääräinen, eivätkä palkkatulot vaikuta sen suuruuteen. Liiton jäsenyyteen on helppo liittää KOKO-työttömyyskassan jäsenyys, jos olet ansiotyössä.

Liiton ja KOKO-työttömyyskassan jäsenmaksu on yhteensä noin 35 €/kk. Maksu on verovähennyskelpoinen ja loppusummaksi jää vähennysten jälkeen noin 20 €/kk. Liitto- ja kassajäsenyyden voi maksaa kerran vuodessa tai pienempinä kuukausierinä kätevästi e-laskuna.

Liiton jäsenmaksu joustaa, kun elämässä tapahtuu muutoksia. Liiton jäsenmaksualennusta voi hakea, kun jäsenellä ei ole tuloa vähintään yhden täyden kalenterikuukauden ajalta tai jos jäsenellä on erityisen alhaiset tulot, hän oleskelee ulkomailla tai opiskelee päätoimisesti. Jäsen siis hyötyy liiton kaikista palveluista ja eduista elämäntilanteestaan riippumatta. Lue lisää alennuksista.

Liiton jäsenyyteen kuuluu mahdollisuus saada lainopillista neuvontaa, apua sovintoneuvotteluihin ja tarvittaessa myös oikeusapua tuomioistuimessa työ- tai virkasuhdetta koskevissa työoikeudellisissa riita-asioissa. Insinööriliiton oikeusapu on jäsenelle maksutonta ja taloudellisesti riskitöntä liiton vireille laittamissa oikeusjutuissa.

Jos liittoon kuulumaton hankkii työsuhderiitoihin lakineuvojan palveluita ulkopuoliselta palveluiden tarjoajalta, maksaa pelkkä alkuselvitys jo 349 €. Lisää liiton jäsenilleen tarjoamasta oikeusavusta.

Palkkatilastot. Vuosittain julkaistavat Insinööriliiton Palkkatilastot perustuu tuhansien insinöörien ja tekniikan alan asiantuntijoiden palkkatietoihin. Tilastot löytyvät jäsensivuilta ja painettu 16-sivuinen julkaisu toimitetaan helmikuun Insinööri-lehden mukana. Palkkatilastot ovat jäsenten käytettävissä jäsensivuilla ympäri vuoden. Tutkimustieto jaetaan vain Insinööriliiton jäsenille.

Palkkanosturi. Kun jäsen täyttää jäsensivuilla sijaitsevan Palkkanosturin kenttiin valmistumisvuoden lisäksi työtehtävän ja työnantajan tiedot, saa hän syötettyjen tietojen perusteella palkka-arvion. Palkkanosturin antamat luvut perustuvat Insinööriliiton työmarkkinatutkimusten aineistoista laskettuihin tilastollisiin malleihin. Palkkanosturin tausta-aineisto päivitetään vuosittain. Palvelu on vain jäsenille ja vaatii kirjautumisen jäsensivuille.

Insinööriliiton jäsenilleen ottamaan Turvan vakuutuspakettiin kuuluu muun muassa vapaa-ajan matkustajavakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, vapaa-ajan matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus. Esimerkiksi yli kuukauden kestävän matkan matkustajavakuutus matkatavaravakuutuksineen maksaisi erikseen hankittuna 160 euroa. Liiton jäsenellä on aina voimassa oleva matkustajavakuutus. Tutustu vakuutuspakettiin.

Liiton jäsen saa Danske Bankin asuntolainan ilman toimitusmaksua ja järjestelypalkkiota. Säästö esimerkiksi 200 000 € lainassa on 1 200 €. Lisäksi jäsen saa pienemmän marginaalin ja lyhennysvapaat ilman kuluja. Tutustu jäsenen pankkipalveluihin

Insinööriliitolla on Eversheds Asianajotoimiston kanssa sopimus puhelinneuvonnasta jäsenten yksityiselämän oikeusasioissa. Itse palvelu on ilmainen ja koskee myös jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten asioita. Neuvoa voi kysyä esimerkiksi perinnöistä, testamentista, avioehdosta, osituksesta ja lahjoista.

Insinööriliitto järjestää tekniikan alan asiantuntijoille suunnattuja ammatillisia lähikoulutuksia ja webinaarivalmennuksia sekä tarjoaa urasparrausta työnhakijoille. Se tarjoaa omien valmennuksien lisäksi myös arvostettujen koulutusyritysten koulutuksia. Valtaosa tarjonnasta on jäsenelle täysin maksuttomia. Lue lisää Insinööriliiton koulutuksista.

Insinööriliitto on erikoistunut juuri tekniikan alan asiantuntijoiden uravalmennukseen. Valmennuksista suuri osa järjestetään webinaareina, jotka ovat myöhemmin katsottavissa tallennearkistossa. Kaikki vinkit tähtäävät siihen, että hakijan hakupaperit ovat loistokunnossa ja työnhakija menestyy myös videohaastattelussa. Liitossa on tarjolla myös henkilökohtaista neuvontaa. KOKO-työttömyyskassa pitää huolen työttömän taloudellisesta turvasta työttömyyden aikana. Lue lisää työttömyydestä.

Insinööriliitolla ja sen jäsenjärjestöillä on omia vuokramökkejä, useimmat vuokrattavissa jäsenilleen jopa listahintaa 30–50 % edullisemmin. Akavalaisen liiton jäsenet voivat vuokrata myös muiden liittojen mökkejä yhteisen jäsenetupalvelun kautta. Lomahuoneistoja on tarjolla pohjoisen hiihtokeskuksista etelän rantamaisemiin.

Useista työntekijän asemaan vaikuttavista ehdoista on sovittu lakia paremmin työehtosopimuksella. Laki määrittelee vähimmäisehdot työsuhteisiin, joihin ei sovelleta työehtosopimusta. Laki takaa monia oikeuksia, mutta useista työntekijän asemaan vaikuttavista ehdoista on sovittu lakia paremmin työehtosopimuksilla.

Sellaisia ovat muun muassa kilometrikorvaukset työajosta, lomaltapaluuraha, vuotuisista yleiskorotukset palkkaan, palkalliset perhevapaat ja 1–2 kk sairausajan palkka. Aiheesta kerrotaan lisää YTN:n sivuilla

Insiööriys yhdistää

Ammatillinen verkostoituminen on tärkeää. Liiton ja jäsenjärjestön tilaisuuksissa voit löytää uusia tuttavuuksia ja vahvistaa verkostoa. Ammattiylpeys on oman osaamisen ja ammattikunnan arvostusta. Kuulumalla Insinööriliittoon olet omiesi joukossa.