Miksi liiton jäsenyys kannattaa

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Välillä mukavia ja välillä vähän vähemmän mukavia. Insinööriliitto on olemassa, jotta sinun ei tarvitse jäädä yksin työelämän kitkatilanteissa. Liiton jäsenyys toimii työelämän vakuutuksena ja tarjoaa työkaluja työhyvinvointiin.

Mikä on Insinööriliiton tehtävä?

Insinööriliitto on aktiivinen työmarkkinatoimija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka valvoo insinöörien ja muiden tekniikan alan asiantuntijoiden etuja ja arvostusta työelämässä.

Liiton edunvalvonnan kärkiä ovat työmarkkina-, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen. Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä?

  1. Työmarkkinatoiminnalla liitto rakentaa reiluja ja tasapuolisia pelisääntöjä jäsenten työsuhteisiin yksityisellä ja julkisella sektorilla.
  2. Liiton elinkeinopoliittinen vaikuttaminen tähtää teollisuuden, muiden tekniikan alojen ja teollisuutta palvelevien alojen työpaikkojen lisäämiseen ja kehittämiseen.
  3. Koulutuspolitiikalla liitto vaikuttaa insinöörikoulutuksen laatuun, sisältöön sekä koulutettavien määrään siten, että se vastaa yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeita.

Työelämän vakuutus

Insinööriliiton jäsenyys toimii työelämän vakuutuksena ja avaimena ammatilliseen kehittymiseen. Se auttaa työsuhdeasioissa, tukee urasuunnittelussa ja auttaa asettamaan oikean palkkatoiveen.

Koulutuksia

Monipuolinen koulutustarjonta ja henkilökohtainen neuvonta ovat jäsenen apuna uran eri vaiheissa. Liiton asiantuntijoiden avulla voit ratkoa työelämän kiistatilanteita, miettiä työuran suuntaa tai hakea CV:n päivitysvinkkejä tai työsopimuksen tarkistusapua.

Insiööriys yhdistää

Ammatillinen verkostoituminen on tärkeää. Liiton ja jäsenjärjestön tilaisuuksissa voit löytää uusia tuttavuuksia ja vahvistaa verkostoa. Ammattiylpeys on oman osaamisen ja ammattikunnan arvostusta. Kuulumalla Insinööriliittoon olet omiesi joukossa.

Liiton jäsenyyteen sisältyy myös erilaisia työarkea helpottavia rahan arvoisia etuja ja palveluja.