Kuka voi liittyä Insinööriliittoon

Insinöörijäsen / jäsen

Insinööriliiton jäseneksi voivat liittyä insinööritutkinnon suorittaneet, tietoalalla työskentelevät, tekniikan alan asiantuntijat, ylempänä toimihenkilöinä insinööritasoisissa, vaativissa tehtävissä yksityisellä tai julkisella sektorilla työskentelevät, pelialalla työskentelevät ja insinööriyrittäjät.

Insinööriliitolla on 30 alueellista jäsenjärjestöä ja kahdeksan valtakunnallista jäsenjärjestöä. Sopiva jäsenjärjestö valitaan liittymisen yhteydessä.

Jäsenjärjestöihin voi liittyä jäsenjärjestön sääntöjen mukaiset henkilöt. Liittymisen yhteydessä liitto tarkistaa liittymisedellytykset järjestöön. Insinööritutkinnon suorittanut yksityisellä sektorilla työskentelevä henkilö liittyy yleensä oman asuinpaikkakuntansa mukaiseen alueelliseen jäsenjärjestöön. Valtakunnallisiin järjestöihin liityttäessä valintaan vaikuttaa työpaikka.

Järjestölistaukseen

Opiskelijajäsen

Insinööriopiskelijaliittoon voi liittyä insinööriksi, rakennusmestariksi tai -arkkitehdiksi opiskeleva.

Insinööriopiskelijaliiton opiskelijajäseneksi voi liittyä seuraavien ehtojen täyttyessä:

 • opiskelee ensimmäistä insinööritutkintoaan tai on jo valmistunut insinööriksi, mutta ei ole ollut Insinööriliiton jäsen
 • opinnot johtavat tutkintonimikkeisiin:
  • Insinööri
  • Rakennusarkkitehti
  • Rakennusmestari

Insinööriopiskelijaliiton jäseneksi ei voi liittyä jos:

 • on jo suorittanut yhden tai useamman insinööritutkinnon ja on tai on jo ollut aiemmin Insinööriliiton jäsen
 • opiskelee muuta kuin edellä mainittuihin tutkintoihin johtavia koulutuksia
 • opiskelee insinööritutkintoa avoimessa AMK:ssa. Myös mahdolliset polkuopintoja suorittavat voivat liittyä vasta, kun ovat hyväksytysti siirtyneet tutkinto-opiskelijoiksi.

Voit tarkistaa liiton asiakaspalvelusta, voitko liittyä liiton insinöörijäseneksi ja hakea alennusta jäsenmaksuun opintojen perusteella.

Tietoalan opiskelijajäseneksi voi liittyä molempien ehtojen täyttyessä:

 • ensimmäistä tietotekniikan tutkintoaan opiskelevat
 • ei ole esteellinen liittymään alla olevista syistä

Tietoalan opiskelijajäseneksi ei voi liittyä jos:

 • on jo suorittanut yhden tai useamman tietotekniikan tutkinnon Tietoalan jäsenenä
 • on jo suorittanut insinööri-, rakennusarkkitehti- tai rakennusmestarin tutkinnon tai on oikeutettu Insinööriopiskelijaliiton jäseneksi.