Jäsenen vakuutuspaketti Turvassa

Insinööriliiton jäsenenä olet 1.1.2022 alkaen vakuutettuna vakuutusyhtiö Turvassa seuraavilla vakuutuksilla:

Vapaa-ajan matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

 • Voimassa vapaa-aikana tehtävillä koti- ja ulkomaanmatkoilla
 • Vakuutukseen sisältyvät myös samalla matkalla mukana olevat omat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset
 • Matkustajavakuutus korvaa matkalla alkavan sairauden tai sattuvan tapaturman hoitokuluja ilman ylärajaa. Lisäksi vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.
 • Matkatavaravakuutuksesta korvataan matkatavaroille sattuvia vahinkoja enintään 1 134 €, omavastuu on 150 €.
 • Vakuutukset ovat voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana täytät 90 vuotta.

Jäsenvakuutusten tarkempi sisältö on koottu Turvan sivulle.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

 • Tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuvan tapaturman hoitokuluja enintään 10 391 €, omavastuu on 84 €. Vakuutukseen sisältyy myös tapaturmaisen pysyvän haitan sekä kuolemantapauksen korvaukset.
 • Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana täytät 90 vuotta.

Ammatillinen vastuuvakuutus

 • Vakuutettuja ovat liiton sekä sen jäsenjärjestöjen ja niiden alayhdistysten henkilöjäsenet omaa työ- tai virkasuhdetta koskevissa asioissa. Vakuutettuina ovat myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat liiton jäsenet, jotka pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia suorittavat toimeksiantoja. Opiskelijajäsenet ovat vakuutettuja, kun he toimivat opiskeluaan tukevissa työtehtävissä.
 • Vakuutuksesta korvataan jäsenten työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 • Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa, opiskelijoiden osalta Euroopassa.
 • Vakuutusmäärä vakuutustapahtumaa kohden on 100 000 € ja omavastuu on 100 €

Järjestövakuutus

 • Voimassa liiton järjestötehtävissä ja –tilaisuuksissa, kuten kokouksissa, seminaareissa ja koulutuspäivillä.
 • Vakuutukseen sisältyy matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.

Tutustu vakuutusten sisältöön tarkemmin jäsenille räätälöidyllä vakuutussivustolla. Voit myös olla sivun alareunassa olevan chatin kautta yhteydessä suoraan Turvaan. Turvalaiset palvelevat sinua vakuutusasioissa arkisin klo 8-18.

Jäsenkortti on vakuutustodistuksesi

Voimassa oleva mobiilijäsenkortti toimii matkavakuutustodistuksenasi. Mikäli käytössäsi ei ole vielä Insinööriliiton mobiilisovellusta ja mobiilijäsenkorttia, tutustu ja lataa ILRY Mobiili.

TaskuTurvan ikoni

Matkavakuutuskortti ja lisätietoa liiton ottamista vakuutuksista löytyy myös Turvan mobiilisovellus TaskuTurvasta. Sovelluksen voit ladata Turvan sivuilta. Sovelluksesta löydät kätevästi myös luotettavan lääkärin tiedot ollessasi ulkomaan matkalla.

Erillisen matkavakuutustodistuksen tai viisumitodistuksen voi tilata Turvalta.

Voit pyytää em. todistuksen myös Turvan asiakaspalvelusta 01019 5110 tai poikkeamalla Turvan toimistossa. Toimistojen yhteystiedot löydät Turvan sivuilta.

Korvauksen hakeminen

Näin haet korvausta:

 • Kirjaudu verkkopankkitunnuksillasi Turvan sivuille
 • Valitse korvaus- ja vahinkoasiat -> Hae korvausta
 • Valitse mitä vahinkosi koskee-valikosta ”liittojäsenen vahinkoa” ja täytä tiedot ohjeiden mukaan.

Tositteita ei tarvitse liittää hakemukseen, Turva pyytää niitä tarvittaessa.
Magneettitutkimuksiin, toimenpiteisiin ja fysikaaliseen hoitoon voit saada Turvasta maksusitoumuksen. Sitä varten hoitava lääkäri lähettää meille maksusitoumuspyynnön. Päätöksen saat tekstiviestillä, puhelimitse tai Turvan verkkopalvelussa muutaman päivän kuluessa.

Ohjeita vahinkotilanteisiin löydät jäsenille räätälöidyllä vakuutussivustolla sekä TaskuTurvasta.

Jäsenkokemus matkatavaravakuutuksesta

Katso Insinööriliiton jäsenen Elinan kokemus matkatavaravakuutuksesta. Liiton jäsenyyteen kuuluu Turvan matkustaja- ja matkatavaravakuutus.

Lisää jäsenten omia kokemuksia liiton jäseneduista voit katsoa Vastinetta jäsenmaksulle -sivulta.