Suosittele jäsenyyttä

Suosittelen! -jäsensuosittelussa liiton jäsen suosittelee jäsenyyttä kollegalle tai kaverille, joka ei vielä ole Insinööriliiton jäsen.

Jäsenyyttä suosittelemalla jokainen voi osallistua liittoyhteisön vahvistamiseen ja yhteisen hyvän rakentamiseen. Insinööriliitto on jäsentensä työuran kumppani – niin yksilöllisissä kuin koko jäsenistöä koskevissa työelämän tilanteissa.

Suosittelemalla saat itsellesi palkinnon ja kaverillesi Paremman työpäivän!

Suosittelen! -jäsensuosittelu koskee täysjäseniksi liittyviä. Opiskelija- tai eläkeläisjäseneksi liittyminen ei oikeuta suosittelupalkintoon.

Myös akavalaiset henkilöstöedustajat palkitaan jäsenhankinnasta

Jäsensuosittelua laajennettiin 1.4.2019 alkaen koskemaan liiton omien jäsenten lisäksi kaikkia akavalaisia henkilöstöedustajia. Kun akavalainen henkilöstöedustaja tehtävässään suosittelee Insinööriliiton jäsenyyttä ja henkilö liittyy jäseneksi, suosittelija saa palkinnon. Suosittelijan ei siis tarvitse itse olla Insinööriliiton jäsen, riittää, että toimii akavalaisten henkilöstöedustajana. Jotta jäsensuosittelupalkinto voidaan toimittaa, tulee liittyjän ilmoittaa suosittelijan tiedot (sähköposti ja nimi) liittymislomakkeella sille varatussa kohdassa.