Suosittele jäsenyyttä

Suosittelen! -jäsensuosittelussa liiton jäsen suosittelee jäsenyyttä kollegalle tai kaverille, joka ei vielä ole Insinööriliiton jäsen. Jäsensuosittelu koskee oman liiton jäsenten lisäksi kaikkia Akavalaisia henkilöstöedustajia.

Jäsenyyttä suosittelemalla jokainen voi osallistua liittoyhteisön vahvistamiseen ja yhteisen hyvän rakentamiseen. Insinööriliitto on jäsentensä työuran kumppani – niin yksilöllisissä kuin koko jäsenistöä koskevissa työelämän tilanteissa.

Suosittelemalla saat itsellesi palkinnon ja kaverillesi Paremman työpäivän!

Suosittelen! -jäsensuosittelu koskee täysjäseniksi liittyviä. Opiskelija- tai eläkeläisjäseneksi liittyminen ei oikeuta suosittelupalkintoon.

Liittymislomake kollegalle tai kaverille

Pyydä työkaveriaasi tai ystävääsi täyttämään liittymislomake. Jotta jäsensuosittelupalkinto voidaan toimittaa, tulee liittyjän ilmoittaa suosittelijan tiedot (sähköposti ja nimi) liittymislomakkeella sille varatussa kohdassa.

Täytä sähköinen liittymislomake tästä