Jäsenmaksualennukset eri elämäntilanteissa

Elämäntilanteen muuttuessa jäsenmaksusta on mahdollista saada alennusta. Voit hakea jäsenmaksualennusta, jos sinulla ei ole palkka-, yrittäjä- tai niihin verrattavaa tuloa vähintään yhden täyden kalenterikuukauden ajalta tai jos sinulla on erityisen alhaiset tulot, oleskelet ulkomailla tai opiskelet päätoimisesti. Pysyvälle eläkkeelle siirtyvälle jäsenelle voidaan myöntää jäsenen iästä, eläkepäätöksestä ja eläkkeelle jäämisen ajankohdasta riippuen jäsenmaksualennus tai eläkeläisjäsenyys.

Alennus voidaan myöntää alennusperusteen ajalle täysille kalenterikuukausille. Jos päättymisaika ei ole tiedossa, alennus voidaan myöntää oletuksena kuudelle kalenterikuukaudelle, kuitenkin enintään vuoden loppuun saakka.

Valmistuneet

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n jäseninä olleille, Insinööriliiton jäsenjärjestöön siirtyneille jäsenille myönnetään automaattisesti jäsenmaksualennus 14,00 euroa kuukausittaisesta jäsenmaksusta 18 kuukauden ajalle valmistumisesta lukien. Valmistumisen perusteella myönnettävää jäsenmaksualennusta ei tarvitse erikseen hakea.

Eläkeläiset

Pysyvästi eläkkeelle siirtyneelle voidaan eläkeläisjäsenyyden edellytysten täyttyessä myöntää eläkeläisjäsenyys. Eläkeläisjäsenyyttä haetaan lähettämällä alennushakemus Insinööriliittoon.

Jäsenmaksualennuksen hakeminen

Voit toimittaa hakemuksen heti, kun voit todistaa alennusperusteen alkamisen/voimassaolon. Jäsenmaksualennusta on aina haettava erikseen. Insinööriliitto ei saa tietoja esimerkiksi työttömyyskassan tai eläkeyhtiöiden kautta.

Ohje alennuksen hakemisesta

Alennuskäsittely ja alennuspäätös

Käsittelyn jälkeen alennuspäätös lähetetään hakijalle sähköpostilla. Jos haluat päätöksen postitse, ilmoita se hakuvaiheessa. Alennuspäätöksen mukana toimitetaan myös mahdollinen korjattu jäsenmaksulasku. Ennen käsittelyä jäseneltä pyydetään tarvittaessa lisätietoja hakemukseen liittyen.

Alennusperusteen voimassaolo ja päättyminen

Kaikista jäsenmaksualennukseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä liiton asiakaspalveluun.

Mikäli alennusaika jatkuu, toimita asiakaspalveluun uusi jäsenmaksualennushakemus edellisen alennusjakson päättyessä.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksualennuksen myöntäminen kullekin vuodelle edellyttää, että jäsenmaksusi ovat maksettuna aikaisemmilta vuosilta.

Jäsenmaksu vaihtelee sen mukaan, minkä Insinööriliiton jäsenjärjestön jäsenenä on. Jäsenmaksutaulukosta näet myös alennetut jäsenmaksut jäsenjärjestöittäin.

Alennettu jäsenmaksu maksetaan aina itse. Jos jäsenmaksusi on alennusta hakiessa työnantajaperinnässä, katkaistaan perintä ilmoittamalla keskeytyksestä palkkakonttoriin ja Insinööriliitolle (alennushakemuslomakkeella oma kohtansa). Viimeisen perintäpäivän voit tarkistaa palkkakuiteista.