Yksityiselämän oikeusasiat

Insinööriliitolla on Eversheds Asianajotoimiston kanssa sopimus puhelinneuvonnasta jäsenten yksityiselämän oikeusasioissa. Itse palvelu on ilmainen ja koskee myös jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten asioita.

Neuvonta koskee yksityiselämän oikeusasioita. Neuvoa voi kysyä esimerkiksi perinnöistä ja testamentista, avioehdosta, osituksesta ja lahjoista. Aihepiirin ulkopuolelle jäävät työ- ja virkasuhteeseen sekä työtehtäviin liittyvät kysymykset. Niissä käännytään Insinööriliiton työsuhdeneuvonnan puoleen.

Kun soitat puhelinpalveluun, mainitse, että haluat Insinööriliiton jäsenelle kuuluvaa puhelinneuvontaa. Ilmoita asianajajalle nimesi ja jäsennumerosi. Keskustelun sisältö on luottamuksellinen ja jää asianajajan vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Puhelinneuvontaa annetaan arkisin klo 10–16 valtakunnallisessa neuvontanumerossa: puh. 010 684 1400.

Matkapuhelimella soitettaessa matkapuhelumaksu (mpm) ja lankapuhelimella soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm). Ulkomailta soitettaessa hinta määräytyy paikallisen operaattorin hinnaston mukaisesti.

Palvelun laajuus

Tarkoitus on, että liiton jäsen voi esittää ja lakimies selvittää asian puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin tai sähköposteihin. Palvelu ei kata asiakirjojen laatimista. Asianajaja ei hyvän asianajotavan mukaan voi ottaa vastuuta kysyjän itse laatiman asiakirjan oikeudellisuudesta ja laillisuudesta.

Sopimuksen mukaan asianajaja ei neuvo asiassa, jota hoitaa muu asiamies taikka, jota jäsen on itse ryhtynyt ajamaan oikeudessa tai viranomaisteitse. Liitto ei kustanna myöskään jäsenten yritys- ja sijoitustoimintaan tai luottamustehtäviin liittyvää neuvontaa. Neuvontamahdollisuuksien ulkopuolelle jäävät työttömyysturva-, vakuutus-, eläke- ja muut sosiaaliturva-asiat.

Tietosuojaseloste koskien Evershedsin puhelinneuvontaa: