Oikeusapu

Insinööriliiton jäsenyyteen kuuluu mahdollisuus saada liitolta lakipalveluita. Lakipalvelut käsittävät lainopillisen neuvonnan, sovintoneuvottelut ja tarvittaessa myös oikeusavun tuomioistuimessa jäsenen työ- tai virkasuhdetta koskevissa työoikeudellisissa riita-asioissa.

Työsuhteen erimielisyystilanteissa ensimmäinen kontakti on pääsääntöisesti oma luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole tai, jos asia ei ratkea työpaikalla luottamusmiehen avulla, jäsenen kannattaa ottaa yhteyttä Insinööriliiton työsuhdeneuvontaan. Työsuhdeneuvonta opastaa ja auttaa jäseniä työ- ja virkasuhteissa syntyneissä erimielisyyksissä.

Insinööriliiton asiamiehet ja lakimiehet yrittävät aina ratkaista erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla ja sopimalla. Jos neuvottelemalla ei päästä tyydyttävään lopputulokseen, jäsen voi saada oikeusapua liiton omilta työoikeuteen perehtyneiltä lakimiehiltä. Jos työsuhteessa syntynyt erimielisyys johtaa oikeudenkäyntiin työnantajaa vastaan, Insinööriliiton omat lakimiehet hoitavat oikeudenkäynnin.

Insinööriliiton oikeusapu on jäsenelle maksutonta ja taloudellisesti riskitöntä liiton vireille laittamissa oikeusjutuissa. Liitto korvaa vastapuolen oikeudenkäyntikulut myös häviötapauksissa. Insinööriliitto korvaa liiton jäsenten oikeudenkäyntikulut ilman omavastuumaksua ja oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärän rajoituksia, vaikka oikeudenkäyntikulut kasvaisivat kymmeniin tuhansiin euroihin tai oikeudenkäynti jatkuisi käräjäoikeuden jälkeen ylemmissä oikeusasteissa.

Päätöksen jutun oikeuteen viemisestä tekee Insinööriliiton johtava lakimies. Edellytyksenä oikeusavulle on, että jäsenyys on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta ennen tapahtumaa, jonka johdosta oikeusapua haetaan ja että jäsenmaksut on liiton sääntöjen mukaisesti suoritettu. Edellytyksenä oikeusavulle tuomioistuimessa on myös, että kyse ei ole hyvin vähämerkityksellisestä erimielisyydestä tai pienestä intressistä ja että riitaa ei saada ratkaistua kohtuullisella sopimuksella. Lisäksi jäsenen vaatimusten tulee perustua Suomen lakiin tai sopimuksiin ja vaatimusten tulee olla näytettävissä toteen. Oikeusprosessi tulee voida hoitaa Suomessa. Jäsenen esittämien selvitysten perusteella on näytettävä siltä, että jäsentä ei todennäköisesti ole kohdeltu lain ja sopimusten mukaisesti.

Sellaisissakin työelämään liittyvissä työnantajan kanssa syntyvissä erimielisyyksissä, joissa kyse ei ole työoikeudesta ja joita Insinööriliiton lakimiehet eivät siksi hoida, jäsen voi saada liiton tukea. Lakipalveluita koskevissa asioissa ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun. Voit myös käyttää asiakaspalvelun sivuilla olevaa yhteydenottolomaketta.