Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestöjen kautta ja opintojen aikana jäsenjärjestösi on Insinööriopiskelijaliitto, eli IOL. Insinööriopiskelijaliitto on Insinööriliiton valtakunnallinen jäsenjärjestö, joka perustettu 1955 edustamaan tekniikan opiskelijoita niin ammattikorkeakouluissa kuin ammattijärjestökentällä. Insinööriopiskelijaliitolla on 24 paikallisyhdistystä, joiden toiminnasta vastaavat sadat opiskelija-aktiivit ympäri Suomen.

Tutustu IOL:n hallitukseen