YAMK-insinööriksi

Uutta nostetta uralle. Tiesitkö, että ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto?

 

Insinööri YAMK-tutkinnon voi suorittaa1,5–3 vuodessa töiden ohella etä- ja verkko-opintoina muutamia lähiopetuspäiviä lukuun ottamatta. Jos sinulla on jo takana insinööriopinnot tai muu tekniikan alan tutkinto, voit hakea uutta vauhtia urallesi YAMK-opintojen kautta.

 

Kuka voi hakea

Voit hakea YAMK-opintoihin, jos sinulla on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

 

Voit päätyä

  • johtamaan sähköenergiajärjestelmiä
  • kehittämään kestäviä talotekniikka-alan teknologioita
  • logististen prosessien riskienhallinnan asiantuntijaksi
  • tulevaisuuden liikennejärjestelmien ratkaisijaksi
  • kiertotalouden liiketoiminnan kehittäjäksi
  • teknologiapainotteisen liiketoimintaosaamisen taitajaksi
  • YAMK-tasoiseksi Lean-taitajaksi

YAMK-opintoihin haetaan yhteishaussa Opintopolun kautta.

 

Siirry Opintopolkuun

 

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2024 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Hakuaika on 13.3.2024 klo 8.00 – 27.3.2024 klo 15.00.

Tutkittua tietoa YAMK-insinööreistä

Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksessa kävi ilmi, että YAMK-tutkinnon suorittaneet insinöörit sijoittuvat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla korkeampiin asemiin kuin muut insinöörit ja sijoittuvat johtotehtäviin muita insinöörejä useammin. Myös palkkataso on korkeampi. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet vastasivat vastaanottaneensa vaativampia työtehtäviä työpaikallaan ja suurin osa oli sitä mieltä, että koulutus vastasi työelämän tarpeita.