Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opinnoissa yhdistetään eri opiskelumuotoja. Monimuoto-opiskelijoilla on lähiopetusta vain muutamina päivinä kuukaudessa ja niissäkin läsnäoloa vaativat luennot saatetaan korvata muun muassa videoluennoilla, itsenäisellä opiskelulla tai ryhmätöillä. Monimuoto-opiskelu helpottaa opiskelun ja muun elämän yhteensovittamista, ja lisää eri ihmisten mahdollisuuksia saavuttaa haluamansa koulutus tai ammatti.

Kenelle monimuoto-opiskelu sopii?

Monimuoto-opiskelu on valintasi silloin, kun esimerkiksi haluat suorittaa opinnot työn ohella etkä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen, perhesyy estää päiväopinnot, kilpaurheilet tai mikäli haluamasi linjan koulutus alkaakin toisella paikkakunnalla. Monimuoto-opiskelu sopii myös pelkästään opiskeluun keskittyvälle, jos esimerkiksi haluat itse suunnitella aikataulusi ja jättää enemmän tilaa vapaa-ajalle.

Monimuoto-opinnot tukevat myös jatkuvan oppimisen mallia, mikäli vanha hankittu ammattisi ei enää vastaakaan nykypäivän työelän vaatimuksia ja tarvitset uudelleenkouluttautumista.

Mitä monimuoto-opiskelu vaatii?

Monimuoto-opiskelussa itsenäinen opiskelu on suuressa roolissa ja opiskelijan täytyy olla motivoitunut ja samalla kykenevä hallitsemaan omaa ajankäyttöä. Monimuoto-opiskelijat suorittavat tutkintonsa samassa tai jopa hieman nopeammassa aikataulussa kuin päiväopiskelijat.

Monimuoto-opiskelijana kannattaa myös ehdottomasti ottaa osaa kaikenlaisiin opiskelija-aktiviteetteihin ja verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa, jos siihen vain on mahdollisuus!