IOL:n ammattikuntatunnukset

Insinööriliitto myöntää valmistuville opiskelija-aktiiveille ammattikuntatunnuksia aktiivisesta toiminnasta ammattikunnan eduksi. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti liittoyhteisössä, mutta myös liittoyhteisön ulkopuolinen toiminta voidaan huomioida tunnusta myöntäessä.

Ammattikuntatunnuksia myönnetään vuosittain pääsääntöisesti maksimissaan 50 kappaletta. Myöntämisessä otetaan huomioon paikallisyhdistysten tasapuolisuus sekä vuosittainen ansioituneiden toimijoiden määrä. Ammattikuntatunnus on insinöörisormus tai -riipus.

Hakukriteerit

Ammattikuntatunnusta voi hakea henkilölle, joka on Insinööriliiton jäsen ja valmistuu ammattikuntatunnuksen myöntämistä seuraavan vuoden aikana.

Ohjeita lomakkeen täyttöön ja lähettämiseen

Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistykset täyttävät alla olevan Ammattikuntatunnusten hakulomakkeen jokaista tunnuksen saajaa kohden. Hakulomakkeet lähetetään sähköisesti Insinööriliittoon osoitteeseen jarjestoasiat@ilry.fi viimeistään 31.10.2023 klo 23.59.

Lomakkeeseen täydennetään yhteystiedot henkilöstä, jolle tunnusta haetaan. 

Pisteytyslomakkeesseen merkitään kaikki ne tehtävät, joiden perusteella tunnusta haetaan ja merkitään sitä koskevat tiedot (vuosiluvut ja vuosien perusteella kertyvä pistemäärä). Hakulomakkeessa pisteiden yhteenlasku täydentyy lomakkeelle automaattisesti. 

Myönnettyjen ammattikuntatunnusten luovuttaminen ja niistä tiedottaminen

Ammattikuntatunnuksen saaneille ilmoitetaan tunnuksen myöntämisestä sähköpostitse. Tästä syystä on tärkeää, että sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein.

Kun ammattikuntatunnuksen saanut valmistuu, hän ilmoittaa siitä Insinööriliiton toimistolle, josta hänen kunniakirjansa toimitetaan siihen jäsenjärjestöön, mihin hän on valmistumisen jälkeen siirtynyt. Jäsenjärjestö välittää kunniakirjan valmistuneelle.

Ammattikuntatunnukset myönnetään insinöörisormuksena- tai riipuksena. Ennen kuin voi tehdä tilauksen, on valmistumisilmoitus täytettävä jäsensivuilla.

Hallitus on 9.12.2022 pidetyssä kokouksessa päättänyt, että ammattikuntatunnuksena myönnettävän insinöörisormuksen voi valita malleista perinteinen keltakulta tai siro keltakulta. Hintojen välistä erotusta ei makseta rahana. Ammattikuntatunnuksen saaja voi halutessaan valita kalliimman insinöörisormuksen tai -riipuksen ja maksaa erotuksen itse. Tällöin hintaa verrataan perinteiseen keltakultamalliin.

Liitteet