Palkinto hyvästä järjestäytymisestä

Hyvä järjestäytyminen on ollut edellytys insinöörien yleiselle ansiokehitykselle ja työehtosopimuksista tuleville työsuhteen ehdoille. Insinööriliitto haluaa kannustaa opiskelijoita järjestäytymään tarjoten elokuvalipun jokaiselle jäsenelle, jonka luokan järjestäytymisaste on yli 80 %.

Henkilökohtaista ja kollektiivista hyötyä järjestäytymisestä

Henkilökohtaisen palkinnon lisäksi liitto tukee, mikäli luokka tai Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistys järjestää hyvän järjestäytymisen kunniaksi myös yhteisöllistä toimintaa jäsenille. Voit tiedustella paikallisyhdistyksestäsi tai oman alueesi järjestöasiantuntijalta tämän tukimuodon hyödyntämisestä.

Järjestäytymisasteen mittaamisen säännöt

Järjestäytymisasteen mittauspäivä on kahdesti vuodessa, 8.4. ja 31.10. Luokkien, joiden järjestäytymisaste ylittää 80 %, tulee ilmoittaa tästä Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistykselle. Paikallisyhdistys toimittaa tiedot eteenpäin Insinööriliittoon erillisen ohjeen mukaisesti.

Paikallisyhdistyksellä on valittavissa kolme vaihtoehtoa, mihin elokuvateatteriin sen jäsenten liput hankitaan: Finnkino, Bio Rex tai Savon Kinot. Teatteria ei ainakaan toistaiseksi voi valita erikseen henkilökohtaisesti, vaan paikallisyhdistyskohtaisesti.

Mikäli luokka on jo aiemmin saanut palkinnon hyvästä järjestäytymisasteesta, sitä ei palkita uudestaan.

Palkitsemisen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa opiskelijoiden ja insinöörien palveluita sekä edunvalvontaa. Syksyn ja kevään mittaukset ovat voimassa toistaiseksi ja niiden jatkamisesta päätetään vuosittain.