Tietoa opiskelijoiden työssäkäynnistä

Opintojen aikana moni asia työelämässä on vielä uutta. Esimerkiksi eri alojen työllistyminen ja palkkataso ovat asioita, jotka mietityttävät monia opiskelijoita ja vastavalmistuneita. Insinööriliitto toteuttaa vuosittain kaksi tutkimusta opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden tilanteesta. Tulosten avulla voi tutustua siihen, miltä insinööriopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työssäkäynti näyttää.

Opiskelijakysely

Joka syksy toteutettava opiskelijakysely pureutuu nimensä mukaisesti opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin ja selvittää opiskelijoiden kesätyöpaikkojen saantia, työn laatua sekä palkkatasoa.

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus

Insinööriliitto toteuttaa joka kevät vastavalmistuneiden sijoittumistutkimuksen. Tutkimuksella selvitetään vastavalmistuneiden työnsaantiin, sen laatuun, työsuhteen ehtoihin ja palkkatasoon liittyviä asioita. Kysely sisältää myös osion koskien insinöörityötä ja kysymyksiä koulutuksen antamista valmiuksista työelämään.