Opiskelijan palkka-asiat

Insinööriliitto julkaisee vuosittain palkkasuositukset vastavalmistuneille insinööreille ja opiskelijoille kesätöihin sekä työharjoitteluun. Suositukset koskevat töitä, joissa vastavalmistunut pääsee hyödyntämään insinöörikoulutusta tai jotka opintojen aikana tukevat opintoja.

Palkkasuosituksia on hyvä käyttää lähtökohtana palkkaneuvottelussa, mutta niitä ei voi pitää minimi- tai maksimipalkkoina. Suositukset perustuvat tutkimuksiin opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkatasosta. Palkkatasoon vaikuttavat erityisesti työtehtävän vaativuus ja työntekijän aikaisempi työkokemus. Lisäksi eri alojen kysyntätilanteella on vaikutusta palkkoihin. Pääkaupunkiseudulla palkkataso on usein muuta maata korkeampi.

Alkupalkkasuositus vuonna 2024 valmistuville insinööreille

Palkkasuositukset koskevat tehtäviä, jotka vastaavat insinöörikoulutusta sekä ovat vakituisia ja kokopäiväisiä. Palkkatasoon vaikuttaa ennen kaikkea tehtävien vaativuus. Jos ennen valmistumista hankittua työkokemusta on paljon, on usein valmiudet työskennellä myös vaativammissa tehtävissä kuin niillä, joilla kokemusta on vähän. Myös alalla on vaikutusta palkkatasoon.

Suosituspalkat on laskettu 37,5 työtunnin mukaan, eivätkä ne sisällä ylitöitä ja tulospalkkioita. Määräaikaisissa tehtävissä palkkaus jää usein alle suositusten. Vähäisellä työkokemuksella tarkoitetaan insinööri, AMK-tutkintoa sekä siihen liittyvää pakollista harjoittelua. Kohtalaisesti/runsaasti työkokemusta tarkoittaa useamman vuoden kokoaikaista työskentelyä insinöörikoulutusta vastaavissa tehtävissä.

Vähän työkokemustaKohtalaisesti/runsaasti työkokemusta
Pääkaupunkiseutu, e/kk3 5003 800
Muu Suomi, e/kk3 3003 650

Palkkasuositukset opiskelijoille

Kesätyö- ja harjoittelupalkkasuosituksia voi soveltaa insinööriopintoihin liittyviin tehtäviin. Joissakin tehtävissä palkka määräytyy voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan. Suositukset perustuvat opiskelijoiden työssäkäyntitutkimuksen tuloksiin ja yleiseen ansiokehitykseen. Palkat eivät sisällä ylitöitä tai muita lisiä.

Suoritettujen opintojen määrä opintopisteinäSuosituspalkka, e/kk
alle 100 op2 350 – 2 600
100-150 op2 400 – 2 700
150-200 op2 550 – 2 850
yli 200 op2 600 – 3 200