Koulutukset opiskelijalle

Ihan kaikkea ei voi koulussa oppia ja siksi Insinööriliitto järjestää jäsenilleen koulutuksia, joiden pääpaino on työnhaussa, työelämässä, urakehityksessä ja oman osaamisen kehittämisessä. Opiskelijajäsenenä pääset osallistumaan Insinööriliiton ja sen kumppaneiden järjestämiin satojen eurojen arvoisiin koulutuksiin.

Aktiivien koulutukset

Insinööriliiton opiskelijajäsen, verkostoidu ja hanki opiskeluaikana osaamista ja taitoja, joilla on kysyntää myös myöhemmin työelämässä. Lähde mukaan opiskelijatoimintaan ja etene luottamustehtäviin, jotka voit mainita ansioluettelossasi. Siinä samalla tutustut samanmieliseen porukkaan ja verkostoidut.

Liitto kouluttaa opiskelija-aktiivejaan ja tutustuttaa muun muassa yhdistystoimintaan, työmarkkinatoimintaan ja jäsenhankintaan. Jokaisessa koulutuksessa on myös tarjolla arvokas taitopaketti, jota voi hyödyntää elämässä ihan muutenkin. Kokoustekniikan hallinta sekä esiintymis- ja neuvottelutaito ovat mainio lisä tekniikan taitajan osaamiskarttaan.

Liitto korvaa matka- ja majoituskulut sekä ruokailut. Koulutuspaikkakunnalla asuville ei korvata majoitusta. Koulutuksiin on jäsenmääriin suhteutetut paikallisyhdistyskohtaiset kiintiöt.

Kiinnostuitko aktiivitoiminnasta ja koulutuksista? Ota yhteyttä paikallisyhdistyksesi hallitukseen. Linkit paikallisyhdistyksiin.

Koulutuksessa tutustut akavalaiseen insinööriliittoyhteisöön: Insinööriliittoon, Insinööriopiskelijaliittoon (IOL) ja sen paikallisyhdistyksiin ja suomalaiseen työmarkkinatoimintaan. Samalla opit kokoustaidot sekä teoriassa että käytännössä.  

Kenelle: aktiivitoiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille 

Mihin tutustut: Insinööriliittoyhteisöön, työmarkkinatoimintaan ja kokoustekniikkaan 

Mitä saat: kokoustaitoja yhdistystoimintaan ja työelämään varten 

Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa kolmella eri paikkakunnalla.

Neuvotellen sopimukseen -koulutuksessa tutustut suomalaisen neuvottelu- ja työmarkkinajärjestelmään ja oivallat kollektiivisen edunvalvonnan merkityksen. Koulutuksessa pääset neuvotteluharjoitusten ja teorian myötä rakentamaan omaa neuvotteluosaamistasi, josta on hyötyä niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Lisäksi saat tietoa ja vinkkejä luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen tehtäviin. 

Kenelle: valmistuville opiskelija-aktiiveille 

Mihin tutustut: Suomen työmarkkinajärjestelmään, luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen tehtäviin 

Mitä saat: neuvotteluosaamista sekä työelämään että luottamustoimiin 

Koulutus järjestetään kerran vuodessa.

Palvelujen markkinointi -koulutuksessa käsitellään Insinööriliiton jäsenetujen sekä palvelujen myyntiä ja markkinointia tekniikan opiskelijoille. Koulutuksesta saat myös vinkit, miten itse onnistut markkinoinnissa ja myynnissä sekä miten voit kehittää omaa esiintymistaitoa ja -varmuutta myyntitilanteissa. Koulutuksessa opituista taidoista on hyötyä myös järjestötoiminnan ulkopuolella. 

Kenelle: paikallisyhdistysten hallitusten jäsenille ja yhteyshenkilöille
Mihin tutustut: Insinööriliiton  

Mitä opit: etujen ja palvelujen myyntiä ja markkinointia 

Mitä saat: esiintymistaitoa ja -varmuutta myyntitilanteisiin 

Koulutus järjestetään kerran vuodessa elokuussa.

Vuoden alussa Insinööriliitto ja Insinööriopiskelijaliitto kokoavat yhteen jäsenjärjestöjen puheenjohtajat, sihteerit, rahastonhoitajat ja koulutuspoliittiset vastaavat suureen koulutukseen, jossa luottamustoimiin valitut saavat perehdytyksen tehtäviinsä. 

Kenelle: paikallisyhdistysten puheenjohtajille, sihteereille, rahastonhoitajille ja koulutuspoliittisten vastaaville  

Mihin tutustut: Insinööriliittoyhteisön hallituksen jäsenten tehtäviin 

Mitä opit: Suomen työmarkkinajärjestelmää 

Mitä saat: kokonaiskuvan yhdistyksen toiminnasta ja sen kehittämisestä

Koulutus järjestetään kerran vuodessa tammikuussa.