Koulutukset opiskelijalle

Ihan kaikkea ei voi koulussa oppia ja siksi Insinööriliitto järjestää jäsenilleen eri aiheisia webinaareja ja koulutuksia, joiden pääpaino on työnhaussa, työelämässä ja oman työuran kehittymisessä. Opiskelijajäsenenä pääset osallistumaan niihin ja saat parhaat mahdolliset eväät oman työuran rakentamiseen.

Aktiivien koulutukset

Insinööriliitto kouluttaa myös opiskelija-aktiivejaan erilaisilla koulutuksilla ympäri vuoden. Koulutukset ovat suunnattu Insinööriopiskelijaliiton jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita aktiivitoiminnasta. Koulutuksiin on jäsenmääriin suhteutetut paikallisyhdistyskohtaiset kiintiöt. Koulutukset ovat jäsenille maksuttomia. Osallistujalle korvataan matkakulut ja tarjotaan koulutusmateriaalit, majoitus (paikkakunnalla asuville ei tarjota majoitusta) ja ruokailut.

Insinööriliiton Osaavaa Järjestötoimintaa -koulutus on ensimmäinen askel järjestötoiminnan maailmaan. Koulutus tarjoaa hyvät eväät, niin aloittavalle liiton aktiiville, kuin jo karttuneemmalle konkarille.
Koulutuksessa tutustutaan järjestötoiminnan yhteen keskeiseen osaan, eli kokoustekniikkaan. Opit harjoitusten ja teorian kautta kokoustekniikan kiemurat ja käytänteet, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa, sekä yhdistystoiminnassa, että insinöörin työssä. Lisäksi tutustutaan Insinööriliiton toimintaan pintaa syvemmältä valtakunnallisena vaikuttajana ja insinööriopiskelijan näkökulmasta sekä käydään läpi myyntiin ja markkinointiin liittyviä kikkoja ja miten niitä hyödynnetään käytännössä.
Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa kolmella eri paikkakunnalla.

Insinööriliiton Neuvotellen Sopimukseen-koulutus syventää järjestötoimintaa neuvotteluiden ja työmarkkinajärjestelmän osalta. Koulutuksessa pääset neuvotteluharjoitusten ja kattavan teorian kautta rakentamaan omaa osaamistasi neuvottelijana, josta on hyötyä niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Lisäksi saat tietoa ja vinkkejä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtäviin.
Koulutus on tarkoitettu valmistumisen vaiheessa oleville Insinööriliiton opiskelija-aktiiveille ja järjestetään kerran vuodessa.

Insinööriliitto järjestää opiskelija-aktiiveille Palvelujen markkinointi -koulutuksen, jossa käsitellään jäsenetujen, sekä palvelujen markkinointia ja myyntiä tekniikan opiskelijoille. Koulutuksesta saat myös vinkit, miten itse onnistut markkinoinnissa ja myynnissä sekä miten kehittää omaa esiintymistaitoa erilaisissa markkinointitilanteissa. Koulutuksessa opituista taidoista on hyötyä myös järjestötoiminnan ulkopuolella.
Koulutus on tarkoitettu paikallisyhdistysten hallitusten jäsenille ja yhteyshenkilöille, jotka eivät aiemmin ole koulutukseen osallistuneet ja jotka tulevat toimimaan yhdistyksen jäsenmarkkinoijina tulevana syksynä. Koulutus järjestetään kerran vuodessa elokuussa.

Vuoden alkuun Insinööriliitto ja Insinööriopiskelijaliitto kokoaa yhteen opiskelijakentän paikallisyhdistyksensä puheenjohtajat, sihteerit, rahastonhoitajat ja koulutuspoliittiset vastaavat suureen koulutukseen, jossa koulutetaan kyseisiin tehtäviin erikseen. Lisäksi käydään yleisiä asioita liittojen toiminnasta, jotta paikallisyhdistyksillä on parhaat mahdolliset eväät vuoden haasteisiin.

Koulutus on tarkoitettu paikallisyhdistysten hallitusten puheenjohtajille, sihteereille, rahastonhoitajille, sekä koulutuspoliittisille vastaaville, jotka eivät ole aiemmin käyneet tehtäväkohtaisia koulutuksia. Koulutus järjestetään kerran vuodessa tammikuussa.

Järjestötoiminta ei suinkaan lopu valmistumisen jälkeen ja siitä syystä Insinööriliitto järjestää koulutuksia myös valmistuneille jäsenille. YH4-koulutus kokoaa yhteen valmistuneet opiskelija-aktiivit uudelleen verestämään vanhoja opiskeluajan aktiivimuistoja ja herättämään kiinnostusta Insinööriliiton jäsenjärjestöissä vaikuttamisesta. Koulutuksessa käydään myös läpi luottamusmiestoimintaa yrityksissä ja Insinööriliiton ajankohtaisia asioita.

Koulutus on tarkoitettu vanhoille opiskelija-aktiiveille, joiden valmistumisesta on kulunut noin kolme vuotta. Koulutus järjestetään kerran vuodessa.

Jos olet kiinnostut koulutuksista, otathan yhteyttä omalla koulullasi toimivaan paikallisyhdistykseen. Ilmoittautumisen jälkeen osallistuja saa vahvistuskirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet koulutukseen saapuville.