Arkhimedeen vala

Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi.

Insinööri on kaikissa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisten elämää.

Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään yhä taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi.

Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.

Valan historia ja käyttö

Arkhimedeen vala on Lausannen teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden vuonna 1990 esittämä insinöörien eettinen ohjenuora. Insinööriliitto on suomentanut valan yllä olevassa lyhyessä muodossa vuonna 1995.

Arkhimedeen vala on painettu Insinööriliiton liloihin todistuskansioihin, joita ammattikorkeakoulut voivat tilata liitolta veloituksetta.

Antiikin aikana elänyt Arkhimedes oli yksi historian suurimmista matemaatikoista ja ensimmäisiä tunnettuja insinöörejä.