Insinööriopiskelijaliiton toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ylintä päätösvaltaa Insinööriopiskelijaliitossa käyttää vuosittainen liittokokous, jonne yhdistykset lähettävät edustajansa. Yhdistysten äänivalta kokouksessa on suhteutettu yhdistyksen kokoon.

Liittokokous valitsee IOL:lle kalenterivuodeksi luottamustoimisen liittohallituksen, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan jokaiselle hallituksen jäsenelle vastuualueen (esim. koulutuspolitiikka, järjestöasiat, kulttuuri), jonka toiminnasta kukin vastaa hallitusvuotensa ajan.

IOL:n koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hallitus(a)iol.fi ja kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)iol.fi

Hallitus 2019

Tero Hakala
Puheenjohtaja
Puh. 0400 722 721

 

 

 

Jyri Laitamaa
Varapuheenjohtaja
Puh. 040 485 3155

 

 

 

Roosa Huttunen
Hallituksen jäsen
Edunvalvontatiimi
Puh. 045 653 0553

 

 

 

Eero Kairittu
Hallituksen jäsen
Edunvalvontatiimi
Puh. 044 032 0293

 

 

 

Mikael Laitinen
Hallituksen jäsen
Edunvalvontatiimi
Puh. 050 362 1143

 

 

 

Anni Pirttimaa
Hallituksen jäsen
Järjestötiimi
Puh. 040 197 6166

 

 

 

Siiri Sillanpää
Hallituksen jäsen
Järjestötiimi
Puh. 040 034 5269

 

 

 

Kaisa Virtanen
Hallituksen jäsen
Järjestötiimi
Puh. 040 084 3829

 

 

 

Eero Muikku
Hallituksen jäsen
Viestintätiimi
Puh. 044 518 0378

 

 

 

Sebastian Preussner
Hallituksen jäsen
Viestintätiimi
Puh. 050 592 4374

 

 

 

 

 

Opiskelijaedustajat Insinööriliiton hallituksessa

Tero Hakala
Hallituksen jäsen
Puh. 0400 722 721

 

 

 

 

Jyri Laitamaa
Hallituksen varajäsen
Puh. 040 485 3155