Insinööriopiskelijaliiton toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ylintä päätösvaltaa Insinööriopiskelijaliitossa käyttää vuosittainen liittokokous, jonne yhdistykset lähettävät edustajansa. Yhdistysten äänivalta kokouksessa on suhteutettu yhdistyksen kokoon.

Liittokokous valitsee IOL:lle kalenterivuodeksi luottamustoimisen liittohallituksen, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan jokaiselle hallituksen jäsenelle vastuualueen (esim. koulutuspolitiikka, järjestöasiat, kulttuuri), jonka toiminnasta kukin vastaa hallitusvuotensa ajan.

IOL:n koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hallitus(a)iol.fi ja kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)iol.fi

Hallitus 2020

Teemu Rajala
Puheenjohtaja
Puh. 0400 722 721

 

 

 

Tuomo Hartikainen
Varapuheenjohtaja
Puh. 040 507 6167

 

 

 

Roosa Huttunen
Hallituksen jäsen
Edunvalvontatiimi
Puh. 045 653 0553

 

 

 

Hanne Vähäkuopus
Hallituksen jäsen
Edunvalvontatiimi
Puh. 040 072 5108

 

 

 

Jarno Häkkinen
Hallituksen jäsen
Viestintätiimi
Puh. 040 758 5158

 

 

 

Markus Visuri
Hallituksen jäsen
Viestintätiimi
Puh. 040 509 0026

 

 

 

Siiri Sillanpää
Hallituksen jäsen
Järjestötiimi
Puh. 040 034 5269

 

 

 

Niko Penttilä
Hallituksen jäsen
Järjestötiimi
Puh. 040 093 9385

 

 

 

Julius Setälä
Hallituksen jäsen
Järjestötiimi
Puh. 040 828 8660

 

 

 

Kaisa Välimaa
Hallituksen jäsen
Järjestötiimi
Puh. 045 151 1061

 

 

 

 

 

Opiskelijaedustajat Insinööriliiton hallituksessa

Jyri Laitamaa
Hallituksen jäsen
Puh. 040 485 3155

 

 

 

 

Sebastian Preussner
Hallituksen varajäsen
Puh. 050 592 4374