Liiton palkkasuosituksia sovelletaan insinöörikoulutusta vastaaviin tehtäviin, toistaiseksi voimassa olevissa ja kokopäiväisissä työsuhteissa. Suosituspalkat on määritelty ennen valmistumista hankitun oman alan työkokemuksen määrän mukaan.

Ensisijaisesti palkkataso riippuu kuitenkin tehtävän vaativuudesta. Ennen valmistumista hankitun oman alan työkokemuksen määrä vaikuttaa palkan suuruuteen siten, että niillä, joilla työkokemusta on paljon, on usein paremmat valmiudet suorittaa vaativampia työtehtäviä kuin niillä, joilla työkokemusta on vain vähän.

Suosituspalkkataso perustuu Insinööriliiton tekemiin palkkatutkimuksiin. Suosituspalkat on laskettu 37,5 viikkotyötunnin mukaan ja ne eivät sisällä ylityötä.

Kokemus     euroa /kk                              
vähäinen 3 000                              
kohtalainen 3 200                              
runsas oman alan kokemus 3 500                              

Vähäisellä työkokemuksella tarkoitetaan insinööri, amk -tutkintoa ja siihen liittyvää pakollista harjoittelua..

Runsaalla kokemuksella tarkoitetaan vähintään muutaman vuoden oman alan työkokemusta, esimerkiksi työnjohtotehtävistä, edellyttäen, että tehtävässä voi tätä kokemusta hyödyntää. Myös merkittävä tehtävän vastuullisuus ja vaativuus on rinnastettavissa runsaaseen kokemukseen.

Insinööriliiton lokakuussa 2018 toteuttaman Työmarkkinatutkimuksen mukaan kaikkien vuonna 2018 valmistuneiden keskipalkka (mediaani) oli tutkimusajankohtana 2820 euroa kuukaudessa.

Pääkaupunkiseudulla palkkataso on korkein ja myös muissa isommissa kaupungeissa palkat ovat muita alueita korkeammalla. Pääkaupunkiseudulla vastavalmistuneiden keskimääräinen ansiotaso (mediaani) oli 3000 € vuonna 2018.

Myös eri alojen kysyntä- ja tarjontatilanteella on vaikutusta palkkatasoon. Määräaikaisissa tehtävissä palkkaus jää usein alle suositusten.

Jäsensivuilta löytyvän Palkkanosturin avulla voi tarkistaa juuri omaa tilannetta vastaavan käyvän palkkatason. Henkilökohtaista palkkaneuvontaa saat ottamalla yhteyttä Insinööriliiton asiakaspalveluun puh. 0201 801 801 (8,4 snt/min) tai asiakaspalvelu@ilry.fi.