Palkkasuosituksiamme sovelletaan insinöörikoulutusta vastaaviin tehtäviin, toistaiseksi voimassa olevissa ja kokopäiväisissä työsuhteissa. Suosituspalkat on määritelty ennen valmistumista hankitun oman alan työkokemuksen määrän ja alueen mukaan. 

Palkkatasoon vaikuttaa ennen kaikkea tehtävän vaativuus. Niillä, joilla ennen valmistumista hankittua työkokemusta on paljon, on usein paremmat valmiudet vaativampiin työtehtäviin kuin niillä, joilla työkokemusta on vain vähän. 

Suosituspalkkataso perustuu Insinööriliiton tekemiin palkkatutkimuksiin. Suosituspalkat on laskettu 37,5 viikkotyötunnin mukaan ja ne eivät sisällä ylityötä eikä tulospalkkaa.  

 

  Työkokemuksen määrä                            
  vähäinen kohtalainen/runsas                            

Pääkaupunkiseudulla (euroa/kk)

3 100 3 400                            
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella (euroa/kk) 3 000 3 300                            

Vähäisellä työkokemuksella tarkoitetaan insinööri, amk -tutkintoa ja siihen liittyvää pakollista harjoittelua.

Insinööriliiton lokakuussa 2019 toteuttaman työmarkkinatutkimuksen mukaan kaikkien vuonna 2019 valmistuneiden keskipalkka (mediaani) oli tutkimusajankohtana 2900 euroa kuukaudessa. 

Myös alalla on vaikutusta palkkatasoon. Määräaikaisissa tehtävissä palkkaus jää usein alle suositusten.

Lisätietoja saat Insinööriliitosta: asiakaspalvelu@ilry.fi tai 0201 801 801 (8,4 snt/min).