Tohtorikoulutus ammattikorkeakouluihin

Insinööriliitto on tehnyt avauksen työelämälähtöisen tohtorikoulutuksen aloittamisesta ammattikorkeakouluissa. Avauksen taustalla on ajatus vastata sekä yritysten, yksilöiden että ammattikorkeakoulujen tarpeet.

Työelämälähtöinen tohtorikoulutus tarjoaisi ratkaisuja moniin Suomen haasteisiin, täydentäisi suomalaista korkeakoulujärjestelmää ja veisi ammattikorkeakoulujen koulutuspolkua lähemmäksi eurooppalaisia verrokkeja.

Ammattikorkeakoulujen tohtorikoulutuksessa pääpaino olisi yritysten tarpeissa ja työelämälähtöisessä toteutuksessa. Ammattikorkeakouluille tohtorikoulutus antaisi mahdollisuuden kehittää omaa TKI-toimintaansa entistä vahvemmaksi.

Kyseessä on uusi, kehittyvä koulutusmuoto

Ammattikorkeakoulujen tohtorikoulutuksesta on puhuttu jo aiemminkin mutta erityisesti eurooppalaisen kehityksen vuoksi se on noussut uudella tavalla esille viime aikoina. Monessa Euroopan maassa on otettu käyttöön työelämälähtöinen, ammatillinen tohtorikoulutus. Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat myös aloittamassa tohtorikoulutusta eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Suomalaiselle koulutukselle voidaan etsiä maallemme parhaiten sopiva malli. Insinööriliiton tavoitteena on tulevina vuosina käydä aiheesta keskustelua ja kehittää ideaa toteuttamiskelpoiseen muotoon.

Lisää aiheesta:

  • Insinööriliitto järjesti ammattikorkeakoulujen tohtorikoulutuksesta aamiaisseminaarin. Lue tilaisuuden tiedote ja lehtijuttu.
  • Insinööriliiton avaus aiheesta: Työelämälähtöiset tohtoritutkinnot ammattikorkeakouluihin
  • Insinööriliiton erityisasiantuntija Anniina Sippola blogi-kirjoitus Insinööri-lehdessä.
  • Arkhimedeen sivupersoonat –podcastin jakso tohtorikoulutuksesta:
  • Erityisasiantuntija Anniina Sippolan mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa.