Kansainvälinen edunvalvonta

Työmarkkinaedunvalvonta on kansainvälistä. Kasvava osa suomalaisten työelämään liittyvästä lainsäädännöstä tehdään Euroopan unionissa. Onnistunut edunvalvontatyö edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa Euroopan parlamentin jäseniin sekä suoraa vaikuttamista komissioon.

Insinööriliiton edunvalvonta ulottuu Brysseliin, ennen muuta Euroopan komissioon ja parlamenttiin.

Euroopan unionin työlainsäädännölliset direktiivit käsittelevät muun muassa työaikaa, turvallisia työoloja, epätyypillisiä työsuhteita ja oikeutta vanhempainvapaaseen. Oma tärkeä alueensa ovat työntekijöiden tiedottamiseen, kuulemiseen ja osallistumiseen liittyvät direktiivit, joilla on iso merkitys etenkin kansainvälisissä yrityksissä ja silloin, kun yrityksissä tapahtuu rajat ylittäviä muutoksia. Tällaisia elimiä ovat esimerkiksi eurooppalaiset yritysneuvostot eli EWC:t. Euroopasta on lähtöisin myös yritysvastuun käsite, joilla on merkittävä vaikutus Suomessa toimiviin yrityksiin ja sitä kautta työntekijöihin.

Pohjoismaista yhteistyötä

Suomi on Euroopan tasolla pieni maa, joten läheinen yhteistyö muiden pohjoismaiden kanssa on vaikutusmahdollisuuksien kannalta tärkeää. Pohjoismaisen vaikuttamisen merkittävin foorumi on Nordic-IN, jossa moni Insinööriliiton työntekijä on mukana vaikuttamassa. Nordic-IN:in työryhmissä käsitellään työehtosopimuksia, maiden työmarkkinatilanteita, työntekijöiden tiedottamis-, kuulemis- ja osallistumisoikeuksia sekä tasa-arvoasioita.

Pohjoismaisessa yhteistyössä Insinööriliitto on mukana lisäksi suomalaisten insinöörijärjestöjen Engineers Finlandin kautta pohjoismaisten insinöörien Association of Nordic Engineers ANE -järjestössä. ANEssa laaditaan yhteisiä edunvalvonnallisia tavoitteita. Pohjoismaisella yhteistyöllä valmisteltuja tavoitteita Insinööriliitto ajaa useilla kansainvälisillä foorumeilla.

Pohjoismaiden ja Baltian insinööriyhdistyksiä yhdistävän Nordingin kautta on saavutettu esimerkiksi vierasjäsenyysmalli pohjoismaisten liittojen välillä. Vierailijamallin myötä toiseen Pohjoismaahan työskentelemään siirtyvä jäsen voi liittyä maksutta paikallisen Insinööriliiton vierasjäseneksi.

Pohjoismaisten yhteistyöfoorumien lisäksi Insinööriliitto tekee yhteistyötä ja vaikuttaa muun muassa yksityisen teollisuussektorin Euroopan-laajuisesti kattava IndustriAll Europessa, globaalissa IndustriAll Globalissa sekä palvelusektorin kattava Uni Europassa.