Hyödyllistä tietoa

Alla olevaan listaan on koottu hyödyllisiä ja käytännönläheisiä verkkosivuja, joissa on ohjeistusta työelämän eri tilanteita varten.

Työttömyysturva-asioihin löydät tietoja
KOKO-kassan verkkosivuilta

Työelämän verotukseen liittyvissä asioissa saat lisätietoja ja verottajan ohjeet Vero.fi-sivuilta
Tältä sivulta saat lisätietoja työsuhde-eduista
Tältä sivulta saat lisätietoja verovapaista matkakuluista

Työsuojelua koskevissa asioissa saat lisätietoja
aluehallintoviraston työsuojelu-sivuilta

Eri perhevapailta maksettavia päivärahoja koskevaa tietoa saat
Kansaneläkelaitoksen verkkosivuilta

Työsuojeluvaltuutettu saa lisätetietoja tietosuojaa koskevissa kysymyksissä Tietosuoja.fi-verkkosivuilta

Eläkkeitä koskevissa kysymyksissä lisätietoa saa
Eläketurvakeskuksen sivuilta

Yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa (esim. yhdenvertaisuussuunnitelma) lisätietoja saa
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston sivuilta

Tasa-arvoasioista (esim. Tasa-arvosuunnitelma) lisätietoa saa
Tasa-arvovaltuutetun toimiston sivuilta

Työelämää koskevia säännöksiä on useita. Alle on listattu Finlexin sivuilta niistä olennaisimmat:
Työsopimuslaki: Työsopimuslaki 55/2001
Vuosilomalaki: Vuosilomalaki 162/2005
Työaikalaki: Työaikalaki 872/2019
Yhteistoimintalaki: Yhteistoimintalaki 1333/2021
Työturvallisuuslaki: Työturvallisuuslaki 738/2002