Työelämäoppaat ja -julkaisut

YTN Työsuhdeopas

YTN Työsuhdeopas

Työsuhdeoppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä erityisesti ylempien toimihenkilöiden työsuhteiden erityispiirteet huomioiden. Opas on tarkoitettu ylemmille toimihenkilöille ja heidän luottamushenkilöilleen avuksi ja tueksi työelämän eri käänteisiin.

YTN Työsuhdeopas, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:
työsopimus, työaika, vuosiloma, perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, immateriaalioikeudet työsuhteessa, työelämän tietosuoja, työterveyshuolto, työturvallisuus, yhdenvertainen kohtelu työelämässä, naisten ja miesten välinen tasa-arvo työelämässä, yhdistysmis- ja kokoontumisvapaus, henkilöstön  edustajat, yhteistoimintamenettely, lomauttaminen, työsopimuksen päättyminen, työsuhderiitojen selvittely, palkkaturva ja työttömyysturva.

YTN Johtajasopimusopas

YTN Johtajasopimusopas

Opas on ensisijaisesti tarkoitettu osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajille, mutta siitä on hyötyä myös muille johtajatason henkilöille.

YTN Johtajasopimusopas, näköisopas

YTN Paranna palkkaasi

YTN Paranna palkkaasi

Opas antaa tietoa palkkauksesta ja tukea ylempien toimihenkilöiden palkkakeskusteluihin käytännön tasolla. Tavoitteena on myös lisätä avoimuutta palkkausasioissa ja puhetta palkkauksesta.

YTN Paranna palkkaasi, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: palkitsemisen kokonaisuuspalkitsemisen vaikuttavuustulospalkkaus ja palkkaneuvottelujen käytäntö

Oppaassa on myös palkkaneuvottelijan muistilista, jonka avulla on kätevää valmistautua palkkaneuvotteluun.

YTN Fudut vai?

YTN Fudut vai - yhteistoimintaneuvotteluopas

Fudut vai? sisältää käytännön ohjeita yhteistoimintaneuvotteluja varten. Opas on laadittu erityisesti tilanteisiin, joissa neuvoteltavalla toimenpiteellä voi olla henkilöstövaikutuksia. Työnantajan on käytävä yt-neuvottelut harkitessaan toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

YTN Fudut vai?, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: ennen yt-neuvotteluaneuvoteltavat asiat irtisanomis- ja lomauttamistilanteessaIrtisanomistilanteessa sovittavat tukipaketit ja sanktiot.

YTN Yhteistoimintalakiopas

YTN Yhteistoimintalakiopas

Opas tarjoaa tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta. (Julkaisuvuosi 2014)

Opas tarjoaa tietoa yhteistoimintalain sisällöstä ja suosituksia lain tulkinnasta. (Julkaisuvuosi 2014)

YTN Yhteistoimintalakipas, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: yhteistoiminnan tarkoitus ja yt-lain soveltamisalayhteistoiminnan osapuolethenkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedotyrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteetsopiminen ja henkilöstön päätöksetyritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutuksetyt-menettely liikkeen luovutuksen yhteydessä sekä yt-menettely työvoiman käyttöä vähennettäessä.

YTN Ulkomaantyön opas

YTN Ulkomaantyoopas

Kiinnostaako työskentely ulkomailla? Opas auttaa ulkomaan työsopimukseen, ulkomaille muuttoon ja paluuseen liittyvissä asioissa. Se tarjoaa vastauksia tavallisimpiin ongelmiin tai ainakin auttaa varautumaan niihin ulkomaille siirtyessä ja sieltä palatessa. (Julkaisuvuosi 2008)

YTN Ulkomaantyön opas, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: valmistaudu ulkomaan työhönsovellettava lainsäädäntö ja työsuhteen ehdotulkomaantyöskentelyn verotussosiaaliturvaennen matkaa ja takaisin kotimaahan.

YTN Työsuhteeseen liittyvät kilpailurajoitukset ja salassapito

YTN Työsuhteeseen liittyvät kilpailunrajoitukset ja salassapito

Työ- ja johtajasopimukset sisältävät yhä useammin kilpailukieltomääräyksiä, liike- ja ammattisalaisuussuojaa, lojaliteettivelvoitteita ja laajemminkin määräyksiä sitoutumisesta työnantajayrityksen kulttuuriin. Opas auttaa ratkaisemaan näihin kysymyksiin liittyviä monimutkaisia ja tulkinnanvaraisia kysymyksiä käytännön työelämässä. (Julkaisuvuosi 2007)

YTN Työsuhteeseen liittyvät kilpailurajoitukset ja salassapito, näköisopas

Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: työntekijän yleinen lojaliteettivelvollisuuskilpaileva toiminta työsuhteen aikanakilpailukieltosopimusliike- ja ammattisalaisuudet ja koulutuskustannussopimukset.

YTN Anställningsguide

YTN Anstallningsguide

I anställningsguiden behandlas den lagstiftning som reglerar arbetslivet på ett heltäckande sätt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt särdragen i de högre tjänstemännens anställningsförhållanden. Guiden är avsedd som hjälp och stöd för de högre tjänstemännen och deras förtroendemän vid olika förändringar i arbetslivet.

YTN Anställningsguide