HED-koulutukset ja tapahtumat

Henkilöstön edustajan tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää, että edustajalla on riittävästi tietoa työelämän eri osa-alueista ja tehtävän hoitamiseen liittyvistä käytännön asioista. 

Luottamusmiesten koulutusmahdollisuuksiin vaikuttaa se, minkä neuvottelujärjestön luottamushenkilöstä on kyse. Koulutuksiin pääseminen edellyttää ilmoitusta neuvottelujärjestölle luottamusmieskauden alkamisesta, sekä mahdollista rekisteröitymistä neuvottelujärjestön verkkosivuille.

Luottamusmiehen oikeus käyttää työaikaa kouluttautumiseen riippuu sovellettavan työehtosopimuksen määräyksistä sekä mahdollisesti työpaikalla tehdyistä paikallisista sopimuksista.

Yksityisen sektorin sekä ammattikorkeakoulujen luottamusmiehiä kouluttaa YTN. Tietoa koulutuksista ja ilmoittautumisesta löytyy YTN verkkosivuilta.

YTN tarjoaa kattavasti erilaisia koulutuksia, jotka lisäävät luottamusmiehen valmiuksia toimia työsuhteen ehtoihin ja kollektiiviseen edunvalvontaan sekä työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksista löytyy lisätietoa YTN koulutus-sivuilta.

Koulutuksien lisäksi YTN tarjoaa useita tilaisuuksia ja tapahtumia.

Lisäksi itseopiskelua varten on mahdollisuus hyödyntää YTN:n koulutusalustalta löytyvää materiaalia.

Julkisen sektorin osalta Insinööriliittoon kuuluvia valtiosektorin sekä yliopistojen luottamusmiehiä kouluttaa JUKO. JUKO kouluttaa pääosin vain pääluottamusmiehiä, mutta mikäli kurssilla on tilaa,  mukaan voidaan ottaa myös luottamusmiehiä. JUKO tiedottaa koulutuksista suoraan vain pääluottamusmiehiä. Luottamusmiehet voivat tiedustella koulutuksista suoraan JUKOsta.

Lisäksi Insinööriliiton julkisen sektorin luottamusmiehillä on oikeus osallistua TEK:in ja KTK:n järjestämiin luottamusmieskoulutuksiin, joista löytyy tietoa kyseisten liittojen sivuilta. Kustannukset näistä maksaa Insinööriliitto. Mikäli asian suhteen ilmenee epäselvyyksiä, voit olla yhteydessä julkisesta sektorista vastaavaan työehtoasiantuntijaan.

Kaikki luottamusmiehet saavat ammattialasta ja sektorista riippumatta tukea tehtäväänsä Insinööriliitosta. Ole yhteydessä Insinööriliiton asiakaspalveluun.

Tiedot Insinööriliiton tulevista koulutuksista ja koulutustallenteet näet Insinööriliiton koulutus-sivuilta.

Luottamusvaltuutetulla on oikeus saada laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot sekä riittävästi vapautusta työstään. Työnantajan on korvattava tästä aiheutuva ansion menetys. Muiden tehtävien hoitamiseksi luottamusvaltuutetulle annettavasta työstä vapautuksesta ja ansion menetyksen korvaamisesta on sovittava työnantajan kanssa. Käytännössä luottamusvaltuutetun osalta koulutuksiin osallistumisesta on keskusteltava erikseen työnantajan kanssa.

Yksityisen sektorin sekä ammattikorkeakoulujen luottamusmiehiä kouluttaa YTN. Tietoa koulutuksista ja ilmoittautumisesta löytyy YTN verkkosivuilta.

YTN tarjoaa kattavasti erilaisia koulutuksia, jotka lisäävät luottamusmiehen valmiuksia toimia työsuhteen ehtoihin ja kollektiiviseen edunvalvontaan sekä työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksista löytyy lisätietoa YTN koulutus-sivuilta.

Koulutuksien lisäksi YTN tarjoaa useita tilaisuuksia ja tapahtumia.

Lisäksi itseopiskelua varten on mahdollisuus hyödyntää YTN:n koulutusalustalta löytyvää materiaalia.

Kaikki luottamusvaltuutet saavat ammattialasta ja sektorista riippumatta tukea tehtäväänsä Insinööriliitosta. Ole yhteydessä Insinööriliiton asiakaspalveluun.

Tiedot tulevista Insinööriliiton koulutuksista ja koulutustallenteet näet koulutus-sivuilta.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada tehtävän edellyttämää koulutusta. Koulutustarve ja koulutuksen järjestäminen on käsiteltävä kahden kuukauden kuluessa työsuojeluvaltuutettujen valinnasta.

Kouluttautuminen tapahtuu työaikana, jollei esimerkiksi työehtosopimuksessa ole sovittu toisin. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä.

Yksityisellä sektorilla YTN tarjoaa koulutusta työsuojeluasioissa. Koulutuksista löydät lisätietoa YTN koulutus-sivulta.

Hallintoedustajalla on oikeus saada riittävästi vapautusta työstään tehtävien hoitamista ja yhteistoimintakoulutusta varten. Työnantajan on korvattava työstä vapautuksesta aiheutuva ansionmenetys.

EWC-edustajalle on annettava koulutusta siinä määrin kuin se on tarpeen edustustehtävän hoitamiseksi kansainvälisessä ympäristössä. Edustajilla on oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi ja koulutusta varten riittävästi vapautusta työstään. Työnantajan on korvattava tästä aiheutuva ansionmenetys. Muusta vapautuksesta työstä ja ansionmenetyksen korvaamisesta on kussakin tapauksessa sovittava asianomaisen työntekijöiden edustajan ja työnantajan välillä.

Yksityisellä sektorilla YTN tarjoaa erityisesti hallintoedustajille ja EWC-edustajille suunnattua koulutusta. Koulutuksista löytyy lisätietoa YTN koulutus-sivulta.

Luottamusmiehestä käytetään osassa työehtosopimuksia nimitystä luottamushenkilö.