Elinkeinopolitiikka

Insinööriliitto edistää jäsentensä työllisyyttä toimimalla aktiivisesti elinkeinopolitiikassa. Suomen työllisyys nojaa elinvoimaisiin ja kasvaviin yrityksiin. Vientiteollisuuden elinvoimaisuus lisää Suomen kilpailukykyä maailmalla.

Jotta vienti vetää, tarvitaan insinöörejä.

Elinkeinopoliittinen edunvalvonta tukee muuta edunvalvontaa vaikuttamalla päättäjiin, lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin niin kotimaassa kuin Euroopan unionin tasolla. Tarkoituksena on turvata insinöörien ja muun liiton jäsenkunnan työllisyyttä vaikuttamalla päätöksentekoon. Tämä vaatii perusteltuja näkemyksiä, tietoa ja asiantuntemusta. Insinööriliiton omaa tutkimustyötä hyödynnetään edunvalvonnassa kattavasti. Osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen merkitys korostuu muuttuvilla työmarkkinoilla. Elinkeinopolitiikan keskeisiä osa-alueita ovat tutkimuksen, tuotekehityksen ja investointien edistäminen.

Insinööriliitto teki vuonna 2020 selvityksen Suomen tki-rahoituksesta ja kansainvälistä vertailua siitä:

Työ luo kasvua, ja kasvu työtä

Kestävä työllisyyspolitiikka turvaa yritysten toiminnan ja kasvun. Insinööriliitto pitää Suomen kannalta kiistattoman tärkeänä nostaa Suomen työllisyysastetta. Lyhyellä aikavälillä tavoitteen on oltava 77 prosenttia, ja pitkällä aikavälillä maassa on tavoiteltava lähes 80 prosentin työllisyysastetta. Tämä tavoite on hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka.

Insinööriliitto edistää jäsentensä työllisyyttä toimimalla aktiivisesti elinkeinopolitiikassa. Suomen työllisyys nojaa elinvoimaisiin ja kasvaviin yrityksiin. Vientiteollisuuden elinvoimaisuus lisää Suomen kilpailukykyä maailmalla. Jotta vienti vetää, tarvitaan insinöörejä.

Kestävä työllisyyspolitiikka vaati myös kestävän kehityksen edistämistä, jotta Suomi pysyy jatkossakin kehityksen kärjessä. Insinööriliitto pitää tärkeänä Suomen oikeudenmukaista ja määrätietoista, myös työntekijät huomioivaa ilmastopolitiikkaa ja kestävän kehityksen politiikkaa.

Työnteon on oltava yksilölle aina kannattavaa, ja työnteon ehdot on turvattava jokaisessa tilanteessa. Ulkomailta tulevaa työvoimaa koskevat samat säännöt kuin kaikkia muita työntekijöitä.

Henkilöstön osallistuminen työpaikan päätöksentekoon on turvattava nyt ja jatkossa.

Tutkittua tietoa

Insinööriliitto pohjaa vaikuttamistyönsä tutkitulle tiedolle.

Liiton ekonomisti Paavo Hurri ja liiton tutkijat tekevät säännöllisesti taloudellisen katsauksen (9.4.2024). Lisäksi Hurri on koonnut tietoja Suomen tki-toiminnasta vuodelta 2022.

Yrittäjien edunvalvonta -sivulla käsitellään elinkeinopolitiikkaa yrittäjän näkökulmasta.

Insinöörien ja muiden ylempien toimihenkilöiden työmarkkina-asemaa seurataan säännöllisesti. Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksesta löytyvät uusimmat palkkatilastot (vain jäsenille).

YTN-data kuvaa ylempien toimihenkilöiden työmarkkinatilannetta.