Lakimiesten hoitamat jäsenten työsuhdeasiat

Insinööriliiton lakimiehet hoitavat muiden tehtävien ohessa lukuisia työsuhdeasioita, jotka käsittelevät muun muassa palkkasaatavia ja riitoja työsuhteen päättämisestä.

Vaikeuksia TE-toimiston kanssa

Luottamusmiehenä toiminut jäsen oli toiminut talousvaikeuksiin ajautuneessa yrityksessä. Koko henkilökunta purki työsuhteensa maksamattomien palkkojen vuoksi ja heitä neuvottiin hakemaan saatavansa palkkaturvasta.

Te-toimisto määräsi edellä mainitulle jäsenelle karenssin, koska hän oli eronnut työstä ilman hyväksyttävää syytä. Muille ei karenssia tullut. Te-toimiston kanssa käydyn viestinvaihdon jälkeen toimisto käsitteli asian uudelleen eikä karenssia määrätty.

Vältyttiin karenssilta

Toisessa tapauksessa jäsenen työsopimus purettiin ensimmäisenä työpäivänä. Asia riitautettiin, jolloin työnantaja väitti tehneensä koeaikapurun. Kirjelmöinnin jälkeen karenssi vältettiin, mikä tarkoitti jäsenelle kolmen kuukauden työttömyysetuutta.

Määräaikaisuuden peruste riitautettiin

Jäsen oli työskennellyt yrityksessä kolmella määräaikaisella työsopimuksella. Työsuhteen päättyessä oli syntynyt erimielisyys siitä, onko määräaikaisille sopimuksille ollut työsopimuslain mukaista perustetta.

Peruste riitautettiin ja tehtiin sopimus, jossa yritys maksoi jäsenelle kuuden kuukauden palkan (noin 22 000 euroa) työsopimuslain mukaisena korvauksena.

Epäselvyyttä työsuhteen muodosta

Jäsenen työsuhteen päättämisen yhteydessä oli riitaa siitä, oliko jäsenelle tehty määräaikainen työsopimus vai onko jäsenellä ollut toistaiseksi voimassa ollut työsopimus. Työantaja oli päättänyt työsuhteen määräaikaisuuteen vedoten. Asia sovittiin kuuden kuukauden palkkaa vastaavalla summalla.

Epäselvyyksiä määräaikaisuuden perusteessa

Kolmannessa määräaikaisuutta koskeneessa tapauksessa oli epäselvyyttä määräaikaisen työsopimuksen perusteista. Asia sovittiin kolmen kuukauden palkkaa vastaavalla summalla.

Riitaa toimitusjohtajan kanssa

Jäsen ei tullut toimeen yhtiön toimitusjohtajan kanssa. Riita eskaloitui ja jäsen lomautettiin. Samaan aikaan yritykseen rekrytoitiin uusia työntekijöitä.

Myöhemmin toimitusjohtaja erotettiin. Otettiin yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan, minkä seurauksena jäsenelle tarjottiin uusi työsopimus paremmalla palkalla. Jäsen oli aiemmin irtisanonut työsopimuksensa lomautuksen kestettyä 200 päivää.

Työnantaja jätti noudattamaatta lomautusilmoitusaikaa ja irtisanomisaikaa

Jäsen oli tehnyt työsopimuksen. Työnantaja lomautti jäsenen ennen hänen työsuhteensa alkamista ilman lomautusilmoitusaikaa. Kun jäsen vetosi ilmoitusajan noudattamiseen, työnantaja irtisanoi työsuhteen irtisanomisaikaa noudattamatta. Jäsenelle vaadittiin lomautusilmoitusajan palkka irtisanomiseen saakka, irtisanomisajan palkka sekä lomakorvaus.

Irtisanominen luottamuspulan vuoksi

Etelä-Savon käräjäoikeudessa päättyi Insinööriliiton lakimiehen hoitama prosessi, jossa jäsenen työsuhde oli irtisanottu luottamuspulan vuoksi. Jäsenelle vaadittiin kahdeksan kuukauden palkkaa.

Asiasta pidettiin sovitteluistunto, ja asia sovittiin 4,5 kuukauden palkalla, josta kolme kuukautta on korvausta aineettomasta vahingosta ja 1,5 kuukautta palkkaetujen menetyksestä.

Yhteistoimintalain mukaista hyvitystä

Kevään aikana päättyneessä, Insinööriliiton oikeusavulla ajetussa jutussa kyse oli kunnan yt-lain rikkomisesta. Jäsen oli irtisanottu ilman yt-menettelyä. Asiasta päästiin sovintoon jo ennen tuomioistuinkäsittelyä. Sovinnossa kuntayhtymä maksoi jäsenelle kuntien yt-lain mukaista hyvitystä 10 000 euroa.