Työttömyysturva

Työttömyysturvalla tarkoitetaan työttömän saamia tukia ja etuuksia. Näitä etuuksia ovat ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Etuuksien hakijan tulee olla rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi sekä uusia työnhakunsa säännöllisesti työvoimaviranomaisen määräämällä tavalla.

Työttömyyskassan jäsenet, kuten esimerkiksi Insinööriliiton kautta KOKO-kassaan kuuluvat, voivat saada ansiosidonnaista päivärahaa. Ne, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan, voivat saada työttömyyspäivärahaa Kansaneläkelaitoksen kautta.

Muista ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavana arkipäivänä. Jos et ole ilmoittautunut työnhakijaksi, et voi saada työttömyysturvaa. Ilmoitusta ei voi tehdä jälkikäteen.

Jos irtisanoudut itse ilman pätevää syytä, työttömyysturvaan tulee rangaistuksena maksuton ajanjakso (karenssi). Karenssi on 45 päivää, mikäli irtisanoudut yli 5 päivää kestävästä työstä ja 30 päivää, mikäli irtisanoudut enintään 5 päivää kestävästä työstä. Karenssin päätyttyä sinulla on mahdollisuus saada työttömyysturvaa normaalisti, mikäli täytät ehdot työttömyysturvan saamiselle.

Mikäli harkitset irtisanoutumista siten, että sinulla ei ole valmiina uutta työsuhdetta, ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun, jotta liitto voi auttaa sinua ja selvittää, voitko irtisanoutua ilman karenssia.

Työttömänä on mahdollista opiskella ja saada työttömyysturvaa, mikäli sovit opinnostasi TE-toimiston kanssa ennen opiskeluiden aloittamista tai jatkamista. TE-toimisto arvioi täyttykö työttömyysturvan saamisen edellytykset koskien kyseisiä opintoja, jonka takia on suositeltavaa olla yhteydessä TE-toimistoon mahdollisemman aikaisessa vaiheessa.

Ennen työttömyyttä alkaneet sivutoimiset opinnot eivät estä työttömyysturvan saamista. Päätoimiset opiskelut voidaan katsoa sivutoimiseksi, jos olet opintojesi aikana ollut töissä vakiintuneesti tai työllistynyt yrittäjänä vähintään kuuden kuukauden ajan. Kuuden kuukauden työskentelyä ei vaadita, mikäli olet aloittanut opinnot työsuhteen aikana ja tulet työstä lomautetuksi tai irtisanotuksi taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

Lue lisää opiskelusta työttömänä

Yrittäjät eivät pääsääntöisesti kuulu työttömyysturvan piiriin. Yrittäjä voi saada työttömyysturvaa yrittäjien työttömyyskassalta tai Kelalta, mutta se edellyttää, että yritystoiminta lakkautetaan esimerkiksi konkurssin kautta.

Yrittäjänä voi toimia myös sivutoimisesti, jos yritystoiminta on aloitettu ja sitä on harjoitettu yli kuusi kuukautta samanaikaisesti, kun on ollut täysiaikaisessa työsuhteessa.

Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta.