Työttömyysturva

Työttömyysturvalla tarkoitetaan työttömän saamia tukia ja etuuksia. Näitä etuuksia ovat ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Etuuksien hakijan tulee olla rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi sekä uusia työnhakunsa säännöllisesti työvoimaviranomaisen määräämällä tavalla.

Työttömyyskassan jäsenet, kuten esimerkiksi Insinööriliiton kautta KOKO-kassaan kuuluvat, voivat saada ansiosidonnaista päivärahaa. Ne, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan, voivat saada työttömyyspäivärahaa Kansaneläkelaitoksen kautta.

Muista ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavana arkipäivänä. Jos et ole ilmoittautunut työnhakijaksi, et voi saada työttömyysturvaa. Ilmoitusta ei voi tehdä jälkikäteen.

Jos irtisanoudut itse ilman pätevää syytä, työttömyysturvaan tulee rangaistuksena maksuton 90 päivän ajanjakso (karenssi).

Mikäli harkitset irtisanoutumista siten, että sinulla ei ole valmiina uutta työsuhdetta, ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun, jotta liitto voi auttaa sinua ja selvittää, voitko irtisanoutua ilman karenssia.

Työttömyysturvalla ei pääsäännön mukaan voi opiskella, ellei etukäteen ole pyytänyt lupaa TE-toimistolta.

Sivutoimiset opinnot ovat mahdollisia, jos ne on aloitettu jo työskennellessä vähintään 6 kuukautta aiemmin eli jos on työskennellyt kokoaikaisesti ja opiskellut samanaikaisesti.

Yrittäjät eivät pääsääntöisesti kuulu työttömyysturvan piiriin. Yrittäjä voi saada työttömyysturvaa yrittäjien työttömyyskassalta tai Kelalta, mutta se edellyttää, että yritystoiminta lakkautetaan esimerkiksi konkurssin kautta.

Yrittäjänä voi toimia myös sivutoimisesti, jos yritystoiminta on aloitettu ja sitä on harjoitettu yli kuusi kuukautta samanaikaisesti, kun on ollut täysiaikaisessa työsuhteessa.

Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta.